Ussr usa

Aron. Den kalde krigen

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et ukelangt møte fra 4. til 11. februar 1945 tre måneder før den andre verdenskrig var over i Europa mellom statslederne i USA, Storbritannia og Sovjetunionen
 • Slutten på andre verdenskrig

  Slutten på andre verdenskrig
  Japans akseptering av våpenhvile 14. august 1945 angis av mange, i stedet for Japans formelle overgivelse 2. september 1945, mens for de fleste europeere er slutten på krigen ensbetydende med den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945.
 • Atombombene på Nagasaki og Hiroshima

  Atombombene på Nagasaki og Hiroshima
  Japan ga seg aldri mot USA så da fikk USA nok og slapp to store atom bomber på Nagasaki og Hiroshima. Atombombene het Fat man og Little Boy. Fat man ble sluppet først på Hiroshima 6 august 1945 og Little boy ble sluppet på Nagasaki 9 august 1945.
 • Truman doktrinen

  Truman doktrinen
  Truman doktrinen var et utenrikspolitisk prinsipp som ble uttrykt av president Harry Truman i 1947 som et svar på Sovjetunionens, senere også Kinas økende innflytelse i internasjonal politikk.
 • Berlin blokaden

  Berlin blokaden
  Berlin blokaden refererer til da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin mellom 24. juni 1948 og 12 mai 1949 i et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin.
 • Marshall planen

  Marshall planen
  Marshall planen, også kalt Marshall hjelpen, offisielt European Recovery Program, var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig. Planen ble vedtatt av Kongressen i USA i 1948. Den er oppkalt etter den amerikanske politikeren George C
 • Opprettelsen av NATO

  Opprettelsen av NATO
  NATO ble dannet i 4 april 1949 i Washington D.C av tolv vestlige land. Hvis et land i NATO ble angrepet av et annet land vil alle landene i NATO hjelpe det landet. grunnleggerne av NATO var USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Canada, Norge, Nederland, Belgia, Danmark, Portugal, Island og Luxemburg.
 • Vest-Tyskland blir egen stat

  Vest-Tyskland blir egen stat
  Vest-Tyskland ble grunnlagt 23 mai 1949 på det området av Tyskland som siden 1945 hadde vært okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike.
 • Sovjets første atombombe

  Sovjets første atombombe
  I 1949, klokken syv om morgenen 29. august, smalt det for første gang i Semipalatinsk. RDS-1, kalte Sovjetunionen sin første atombombe.
 • Kina blir kommunistisk

  Kina blir kommunistisk
  Den 1. oktober 1949 erklærte Mao etableringen av Folkerepublikken Kina, som betydde slutten på Den kinesiske revolusjonen. Ved årsslutt ble KKP omgjort til landets lovpålagte statsbærende parti.
 • Øst-Tyskland blir egen stat

  Øst-Tyskland blir egen stat
  7 oktober 1949 ble Den tyske demokratiske republikk (DDR) erklært for opprettet. Wilhelm Pieck ble president og Otto Grotewohl statsminister.
 • Period: to

  Korea krigen

  Koreakrigen var en væpnet konflikt som varte fra 25 juni 1950 til 27 juli 1953 da en våpenhvile trådte i kraft. Teknisk sett pågår konflikten fremdeles ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte. kina sendte 1 million soldater til Nord-Korea.
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Josef Stalin var leder av Sovjetunionen fra 3 april 1922 til 5 mars 1953. Han døde av hjerneblødning på grunn av at han ikke fikk hjelp. Ingen turte å komme inn å hjelpe han fordi hvis en person vekte Stalin så fikk den personen dødsstraff.
 • Period: to

  Romkappløpet

  Romkappløpet var en uformell rivalisering mellom USA og Sovjetunionen som varte fra 2 august 1955 til 17 juli 1975. Supermaktene konkurrerte om å utforske verdensrommet og få første kunstige satellitt og menneske ut i rommet og deretter få mennesker til månen 17 juli 1975.
 • Period: to

  Krigen i Vietnam

  Vietnamkrigen, også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen som var støttet av Nord-Vietnam gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse. Vietnam var en fransk koloni før andre verdenskrig så kom Japan og tok store deler av sør-øst Asia.
 • Berliner-muren

  Berliner-muren
  Byggingen av muren i Berlin startet 13 august 1961 og ble revet 1994
 • Tsar bomben

  Tsar bomben
  Tsar Bomba er den største og kraftigste kjernefysiske våpen som noensinne er detonert. Tsar Bomba hadde en sprengkraft på minst 50 megatonn TNT og var 3800 ganger mer ødeleggende enn Little boy som ble brukt mot Hiroshima i 1945
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen varte fra 16 oktober 1962 til 29 oktober 1962. Cubakrisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig
 • John F Kennedy

  John F Kennedy
  John Fitzgerald Kennedy ble skutt to ganger 22 november 1963 av Lee Harvey Oswald med en carcano rifle. Først ble han skutt i ryggen og så ble han skutt i hode.
 • Prahavåren

  Prahavåren
  Prahavåren varte fra 5 januar 1962 til 21 august 1962.Prahavåren er en betegnelse på den politiske liberaliseringen som fant sted i Tsjekkoslovakia fra 5. januar 1968, da Alexander Dubček kom til makten, og frem til 21. august samme år, da militære styrker fra Sovjetunionen og andre land i Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia.
 • Period: to

  Invasjonen av Afghanistan

  På julaften den 24 desember 1979 intervenerte Sovjetunionen militært og brakte Babrak Karmal tilbake fra eksil. Han ble installert som president, og Amin ble avsatt og drept. Den sovjetiske intervensjonen tok sikte på å sikre det vaklende kommunistiske regimet etter utbruddet av borgerkrigen.
 • Gorbatsjov: perestrojka og glasnost

  Gorbatsjov: perestrojka og glasnost
  Glasnost betyr åpenhet og var et slagord under reformperioden i Sovjet-unionen når Mikhail Gorbatsjov sto i ledelsen i Russland. Mikhail Gorbatsjov satt i ledelsen i Sovjet-Unionen fra 15 mars 1990 til 25 desember 1991. Perestrojka er det russiske ordet for de økonomiske reformene som ble innført i juni 1987 av den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov.
 • Berlinermurens fall

  Berlinermurens fall
  Det vestlige Berlin ble således en enklave i det kommunistiske Øst-Tyskland. Det var flere uttalte årsaker til at Muren ble reist, men den viktigste årsaken er utvilsomt de mer enn 3,5 millioner øst-tyskerne som brukte Vest-Berlin til å rømme fra øst til vest i perioden 1952-1961.
 • Tyskland samles

  Tyskland samles
  Vest-Tyskland var etter andre verdenskrigen okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike og ble etter delingen en del av Vest-Europa, mens Øst-Tyskland var okkupert av Sovjetunionen og ble en del av østblokken. Delingen av Tyskland var en del av konflikten som kalles Den kalde krigen. Tyskland ble gjenforent 3. oktober 1990.
 • Oppløsningen av Sovjet-unionen

  Oppløsningen av Sovjet-unionen
  Den 8. desember 1991 møttes lederne av republikkene Russland, Ukraina og Belarus i Belaveskaja pusjtsja og undertegnet Minsk-avtalen, som erklærte Sovjetunionens oppløsning og erstattet det med Samveldet av uavhengige stater.