Den kalde krigen

Den kalde krigen

 • jernteppet

  jernteppet
  dette var en skille mellom Øst og Vest der Øst var kommunistiske og var styrt av sovjet mens Vest var kapitalistiske og ble styrt av USA, Frankrike og Storbritannia
  da ble det en grense som blide under
 • jaltakonfuransen

  jaltakonfuransen
  det er en konferanse mellom Storbritannia, USA og sovjet i Jalta i sovjet. den går utpå at de skal dele tyskland og frankrike i fire berlin
 • slutt på 2 verdenskrig

  slutt på 2 verdenskrig
  japan ga opp mot usa etter at de hadde bombet Hiroshima og Nagasaki som ble suppet 6 august og over byene 9 .
  den sluttet 14 august 1945 og dems formelle overgivelse 2 september 1945 som drepte 135000 mennesker
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  det er en tale Harry S. Truman holdt i den amerikanske Kongressen som handlet om at skulle hjelpe regjeringen i hellas mot kommunistene og regjeringen i Tyrkia mot sovjets trusler så USA ga bort til de to landene til sammen $400 millioner
 • kommunistisk kupp i tsjekkoslovakia

 • berlinblokaden

  berlinblokaden
  det var et forsøk av sovjet og sperre frankrike storbritania og USA fra og ikke få mat og ressurser inn i delene de eier i berlin men funket dårlig fordi de bare tok fly inn dit
 • NATO

  NATO
  Norge ble med i NATO fordi i andre verdenskrig prøvde de og være nøytrale men Tyskland angrep dem likevel og sovjets har grense til Norge i Finnmark som de lett kan invadere og ta over
 • Vest-Tyskland blir egen stat

  Vest-Tyskland ble grunnlagt 23. mai 1949 på det området av Tyskland som siden 1945 hadde vært okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike.
 • sovjets første atombombe

  RDS-1 var den første atombomben sovjet hadde lagd
  den ble sluppet i Semipalatinsk.
 • kina blir kommunistisk

  den første oktober 1949 erklærer Mao at kina er nå kommunistisk
 • , Øst-Tyskland blir egen stat

  , Øst-Tyskland blir egen stat
  7 oktober ble Øst-Tyskland erklært en demokratisk republikk og Wilhelm Pieck ble president og Otto Grotewohl statsminister.
 • Period: to

  koreakrigen

  korea ble delt i to av USA og Sovjet etter andre verdenskrig.
  lagde en midlertidig grense, ble ikke gjort noe med den så er sånn som i dag. krigen startet med at nord angrep sør. trakk dem tilbake til USA kom med forstrekninger og dyttet dem opp igjen. kina ble bekymret og sendte 1mill soldater. det endte opp med at de hadde våpenhvile på samme grense som før ca
 • Marshallplanen

  Marshallplanen ble lansert av USAs utenriksminister George Catlett Marshall i en tale på Harvard University 5. juni 1947. Han tilbød alle europeiske land, også Sovjetunionen, hjelp til gjenreisningen etter andre verdenskrig.
 • Stalins død

  Stalins død
  Stalin døde den 5 mars 1953. både Sovjet og alle land som var tatt av kommunismen ble glade for dette for han var bare en plage. han døde av en hjerneblødning når han sov han kunne overlevd hvis noen hadde turt og gå inn på soverommet hans i tide
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  startet med at USA trodde de var langt foran, men så fikk de nyheter om at sovjet hadde sent opp en mann i bane så da skjønte de at Russland kunne sende en atombombe helt til USA.USA begynte og jobbe på sprang på å ta de igjen.
  det ble etter hvert en kamp om å lande på månen først. den kampen vant USA den 20. Juli. 1969 med nasa. romkappløpet sluttet ikke før i 1975
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  USA var opprinnelig ikke med i denne krigen men blandet seg inn etter vært. krigen består av masse bombing av LBJ som ble kaldt rolling thunder, det var mere alle andre i krigen. det ble brukt masse angent orange for og fjerne jungelen der vietnameserne hadde baser og gjemmte seg.
  folk begynnte og protustere mot krigen og demostranter ble drept. alt i alt ble det ca 58 000 tap hos USA
  og vietnam tapte en plass mellom 1,5 - 5 milioner
 • revolusjon på Cuba

  revolusjon på Cuba
  Cuba hadde ikke så mye penger så det var lett for Castro og gruppen han og over ta Cuba det klarte han i 1959 og ble diktator. Castro var kjent for sine lange taler.
 • Period: to

  berlin muren

  det var en mur bygget av sovjet/Øst-Tyskland for og forhindre at folk skulle flykte over til den andre siden i Berlin.
  grensen ble voktet av DDR/ det tyske demokratiske republikk
 • Tsar bomben

  Tsar bomben
  Tsar bomben var og fortsatt er den største bomben noen gang sluppet, den var på 50 megatonn den var 3000 ganger kraftigere enn Hiroshima bomben og den ble til og med halvert fordi flyveren som slapp den hadde sprengt hvis ikke halvert
 • Period: to

  Cuba krisen

  det startet med Fidel Castro fikk overtatt regjeringen i Cuba og gjorde det kommunistisk. det fikk folk til og flykte til USA, men når de kom dit ble de sent tilbake med våpen for og ta over igjen. det gikk dårlig for castro var forbrett. Cuba spurte deretter om de kunne få våpen av sovjet og det syns USA var greit for alle har lov til og forsvare seg. men det var ikke forsvars våpen det var atombomber. sovjet begynte og kjøre det over med båt så sa USA at de måtte snu ellers så ble det krig.
 • Cuba krisen del 2

  men det man ikke viste bar at John f. Kennedy hadde gjort en avtale på forhånd om at hvis de snudde med atomvåpnene skulle de fjerne rakettene sine i Tyrkia og skulle aldri invadere Cuba igjen, det ble sovjet enig med så de stanset byggingen av de atom basene
 • John .f Kennedy skutt

  John .f Kennedy skutt
  han ble skutt mens han ble kjørt gjennom Dallas Texas
 • Period: to

  Afghanistan krigen

  startet med et kommunistisk kupp og ble en borgerkrig i 1978. sovjet går inn på juleaften 1979 for og støtte kommunistene men det ender dårlig for USA ser dette som en mulighet til og få sovjet til og bruke opp ressurser og penger så de sender inn masse våpen som gjør at sovjet mister mange soldater og de klarer og sette seg fast i en hengemyr. krigen varte i 10år
 • perestrojka og glasnost

  sovjets kom i store økonomiske problemer og poltikken fungerer ikke
  perestrojka: det var en erklæring om at du nå kan begynne din egen bedrift og skaffe penger utenom staten og jobbe for staten.
  glasnost: Åpenhet
  friere presse og ytringsfrihet
 • Gorbatsjov

  Gorbatsjov
  ble den nye lederen i sovjet i 1985 og han ble veldig god venn med Ronald Reagan
 • berlinmurens fall

  berlinmurens fall
  de tillater og dra fra øst til vest i 10 november 1989 og folk begynner og ødelegge muren og samle seg på den fordi de er glade
 • Sovjet går i oppløsning

  Ronald Reagan begynner med en bygging av "star wars" som kostet flere milliarder $ som gikk ut på og skyte ned rakketer med lasere og da måtte sovjet begynne og tilpasse seg og bygge bedre raketter som de engentilg ikke hadde råd til og brukte da penger de ikke hadde og så gikk de i oppløsning