Kalde krigen

Krig

 • Period: to

  John F. Kennedy

  John F. Kennedy: Han var USAs 35. president 1961–1963. Myrdet 1963. Invasjonen av Grisebukta i 1961, Cubakrisen, Romkappløpet, Berlinmuren og Vietnamkrigen.​ Han er kjent for at det ikke ble krig av Cubakrisen
 • Period: to

  Sovjetunionen

  Den kommunistiske ideologien. En ideoli er tanker om hvordan et samfunn skal styres
  15 selvstendige stater i 1991
 • Stalin

  Sovjetunionens diktator fra 1924 til 1953. Anses for å ha vært den viktigste enkeltperson for utformingen av sovjetregimet til 1991. Ulike vurderinger av Stalin som politisk leder og tenker førte i hele etterkrigstiden til skarpe konflikter blant sosialister og kommunister i Vesten
 • Borger krigen i Kina

  1927 – 1936: Kommunistpartiet og nasjonalistene kjemper om makta​
  1936 – 1945: Japanerne okkuperer Kina. Partene kjemper sammen mot Japan​.
  1945-1949: Fredsforhandlinger mellom partiene fører ikke til noe. Krigen fortsetter med støtte fra USA og Sovjetunionen​
  Mao og kommunistene tok over Beijing. Nasjonalistene flyktet til Taiwan.​
  Siden da har Kina vært et kommunistisk land​
  Fun fact: Krigen er ennå ikke formelt over
 • FN

  Organisasjonen ble grunnlagt oktober 1945 for å oppnå fred i verden, beskytte menneskerettigheter og ende sult og nød.
  Et forum hvor folk kan møtes og diskutere.
 • Period: to

  Konflikt

  Konflikten fikk navnet Kald Krig fordi det aldri ble direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene, Sovjetunionen og USA. Europa blir delt mellom øst og vest. Dette skillet fikk navnet jernteppet.
 • Period: to

  konflink/krig

  I internasjonal historie er den kalde krigen betegnelsen på perioden fra 1945 til 1991. Dette var en periode med konflikt mellom Sovjetunionen og deres allierte på den ene siden, og USA og deres allierte på den andre siden. Vi sier gjerne at dette var en ideologisk konflikt mellom øst og vest; mellom kommunisme og kapitalism
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen var et ukeslangt møte fra 4. til 11. februar 1945 – tre måneder før den andre verdenskrig var over i Europa – mellom statslederne i USA, Storbritannia og Sovjetunionen.
  Møte mellom FDR, Churchill og Stalin​
  Krevde at Tyskland skulle erkjenne nederlag​
  Tyskland betaler krigserstatning i varer​
  Delte Europa seg imellom. Også Tyskland. Og Berlin ​
  Krevde at Sovjet holdt frie valg i Øst-Europa. ​
  Russerne brøt dette kravet => den kalde krigen​
 • 2. verdenskrig krigen slutt

 • Konferansen i Potsdam, Berlin

  Potsdamkonferansen var en konferanse mellom de «tre store», Josef Stalin, Harry Truman og Winston Churchill, lederne for seiersmaktene etter andre verdenskrig. Møtet ble holdt mellom 17. juli og 2. august 1945 i Potsdam, Tyskland. De tre partene samles igjen, samarbeidet forholdet mellom dem har aldri vært mer anspent.
 • Trumpandoktrien

  Hjelpe land økonomisk som trues av å bli tatt over av Sovjetunionen red scare
 • Norge mot marshallhjelp

  1947 til 1952. Hemmelig agenda. Georg Marshall ville ruste opp landene, slik at sovejet ikke ekopere dem. Og hjelpe dem, slik USA
 • Marshallhjelpen

  13 milliarder dollar
  plan for å få vest- Europa på beina igjen
  bygge opp økonomien
  styrke valutaen
  øke handelen
  60% måtte brukes på økonomien
  Stalin nektet å motta penger. ordnet egen plan
  Planen hjalp landene som mottok hjelp
 • Berlin blokade

  Stalin ble så sur fordi at alle de andre partene av tyskland hadde det så godt så han lagde en blokade som gjorde at ingen andre kunne se eller filme det så foregikk utenfor
 • Stalins blokade ble oppløst

  Etter 11 måneder ga Stalin opp og avblåste blokaden.
 • Sovjet lager den første atombomben

  Det store forsprang som USA hadde i våpenteknologi, hadde Sovjet nå tatt igjen.
 • Stedfortrederkrig

  Under den kalde krigen var det flere kriger som ble utkjempet flere steder i verden. Som oftest hadde partene i en av disse krigene støtte fra en av supermaktene. Både Kina, Cuba, USA og Sovjetunionen gav penger eller våpen til hver sin part i kriger, og på denne måten var de likevel involvert i konflikten uten å være tilstede selv. De drev med det vi kaller stedfortrederkrig. Selv om USA og Sovjetunionen ikke offisielt kriget mot hverandre, gjorde de det «indirekte».​
 • Korea krigen starter

  Et eksempel på stedfortrederkrig er Koreakrigen. Krigen ble utkjempet mellom 1950 og 1953. Da Korea slapp fra Japansk styre, var landet delt i to, og sovjet støttet det kommunistiske nord, mens USA støttet antikommunistene i sør. Styrker fra nord, med sine våpen betalt av Sovjet, gikk inn i sør og fikk raskt overtaket. Nesten hele Sør-Korea var okkupert før FN-styrker, med amerikansk ledelse, kom på banen og fikk drevet soldatene fra Nord-Korea tilbake. Rundt 2 millioner mennesker døde.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Japan hadde okkupert Korea under andre verdenskrig​
  Etter Jalta, ble nord gitt til Sovjet, Sør til USA, delt ved 38. breddegrad​
  Begge sidene ville ha kontroll over hele landet. Nord gikk til krig mot sør​.
  Sovjet og Kina støttet nord; USA, UK og FN støttet sør​
  Krigen varte i 3 år, mesteparten av tiden kjempet de ved grensa.​
  Juli 53 ble det skrevet en fredsavtale. Rundt 2.5 millioner mennesker hadde dødd, ingenting hadde blitt oppnådd
 • Marshall hjelpen

  Helt til 1952 ble hele 17 milliarder delt ut til 16 land.
 • Stalin dør

 • Warsawapakten

 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en krig som foregikk i årene 1957–1975. Krigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam og ble dernest en amerikansk intervensjonskrig. Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble tidlig trukket inn
 • Berlinmuren

  En fysisk mur som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin.​
  Reist av Sovjet for å hindre folk (unge med god utdanning, aka «Brain drain») å dra fra kommunistiske øst til en vestside i økonomisk vekst​.
  Fysisk manifestasjon av jernteppet​.
  Nøye overvåket av soldater med maskingevær. «Shoot to kill»-ordre.
 • Cuba krisen

  1959: Fidel Castro overtar makten i Cuba. Ved hjelp av Sovjet. Kommunistregime​.
  USA prøvde å drepe Castro i flere mislykkede aksjoner​
  Sovjet plasserer missiler på Cuba, rettet mot USA​.
  USA oppdager dette og er veldig nære å invadere Cuba, noe som ville ført til 3. verdenskrig.
  Til slutt ble det gjort en avtale. USA skulle aldri invadere Cuba, samt at de skulle destruere flere missiler de selv hadde i Tyrkia og Italia. Sovjet skulle fjerne missilene på Cuba
 • Kalde krigen over

 • Berlinmurens fall