Thg0pgelv2

DEN KALDE KRIGEN

By vic1234
 • Tyskland etter 2. verdenskrig

  Tyskland etter 2. verdenskrig
  Tyskland var hardt rammet av krigen. Landet var bombet og lå i ruiner. Millioner av mennesker var på flukt
 • USA starta våpenkrigen

  USA tok i bruk atomvåpen. Det skulle føre til at en våpenkrig skulle bryte ut mellom USA og Sovjetunionen
 • Våpenkrigen

  Våpenkrigen
  Våpenkrigen mellom USA og Sovjetunionen var startet.
 • Fredsforhandlingene

  Ved fredsforhandlingene mistet Japan, som hadde tapt krigen, Korea til seierherrene USA og Sovjetunionen.
 • Slutten på 2.verdenskrig

  Den kalde krigen startet når 2. verdenskig var slutt
 • Harry Truman

  Harry Truman
  USAs president, Harry Truman, ba kongressen om penger til å støtte Tyrkia.
 • Øst-Tyskland ble dannet

  Den sovjetiske sonen ble gjort om til en tysk stat (DRD eller Øst.Tyskland
 • NATO

  NATO
  Forsvars alliansen NATO ble dannet av noen av landene i vest.
 • Berlinblokkaden

  Berlinblokkaden
  Luftbro ble tatt i bruk, etter blokaden ble løsningen å bruke luftbro. Hvert minutt landet ett fly med mat og forsyninger i Vest-Berlin.
 • Mai 1949

  Sovjetunionen innså at blokaden var mislykket og åpnet veiene.
 • Situasjonen i Øst-Tyskland

  2,7 millioner østtyskere dro til Vest-Tyskland.
 • Sovjetunionen fortsatte våpenkrigen

  Sovjetunionen detonerte sin første atombombe
 • Koreakrigen startet

  Koreakrigen startet
  Nord-Korea gikk til angrep på Sør-Korea.
 • 1950-tallet

  Kina og Sovjetunionen inngikk en allianse.
 • Vietnam ble delt i to

  Genevekonferansen delte Vietnam i to. Vietnam hadde vert en fransk koloni med kommunistisk leder. Det skapte konflikter, dermed ble nord-Vietnam kommunistisk og sør fortsatte å være fransk styrt.
 • Warsawapakten

  De kommunistiske landene dannet Warzawapakten
 • Romkappløpet startet

  Romkappløpet startet
  Satellitten Sputnik ble skutt opp i verdensrommet av Sovjetunionen. Det skulle være starten på et romkappløp mellom USA og Sovjetunionen
 • Det store spranget framover

  Mao Zedong satte i gang "Det store spranget framover". Han ville at Kina skulle bli en stor industrinasjon og jordbruket skulle kollektiviseres. Det store spranget framover mislyktes.
 • Fidel Castro

  Fidel Castro
  Fidel Castro og hans geriljasoldater hadde ført krig mot Batista. De overtok makta på Cuba.
 • Innvasjonen av Cuba

  Tropper fra USA invaderte Cuba. Det var fordi USAs president, John F. Kennedy, mislikte sterkt at Sovjetunionen hadde interesser så nær USAs grenser.
 • Jurij Gagarin

  Jurij Gagarin
  Den russiske kosmonauten Jurij Gagarin ble det aller første mennesket i verdensrommet, de hadde nå overtaket på USA når det gjelder romkappløpet. Men USA hadde ikke planer om å gi seg ennå.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Østtyske myndigheter delte Berlin i to ved hjelp av piggtrådsperringer. Senere ble den byttet ut med en høy murvegg, berlinmuren var nå bygd.Familier og venner ble nå skilt fra hverandre på hver sin side av muren.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Konfrontasjoner som oppsto mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba.
 • Tragedien i 1963

  John. F. Kennedy ble skutt og drept. Det var en tragedie som traff mange og brakte sorg over mange mennesker.
 • USA under Vietnamkrigen

  365 000 soldater fra USA var med i Vietnamkrigen. De gikk inn i krigen for å vinne.
 • Kulturrevolusjonen

  Maoistene satte i gang kulturrevolusjonen. De ønsket å fornye og revelusjonære gløden i folket.
 • Månelandingen

  Månelandingen
  De amerikanske astronautene Neil Armstrong og Buzz Aldrin landet med romfartøyet på månen
 • Mao Zedong

  Mao Zedong
  Mao Zedong avblåste kulturrevoulusjonen. Det var fordi den kinesiske økonomien ble hardt rammet av revolusjonen.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Krigen i Vietnam var en av de mest blodige og langvarige krigene etter 2 verdenskrig. I 1970 var det sluppet flere bomber over landet enn i alle tidligere kriger til sammen.
 • 1970-tallet

  Sovjetunionen brukte ca. 30% av sitt bruttonasjonalprodukt, imens USA aldri brukte mer enn 6%.
 • USA og Kina

  Kina fikk besøk av president Richard Nixon. Det var første gang en president fra USA hadde besøkt Kina.
 • USA gikk ut av Vietnamkrigen

  USA måtte gi opp, det viste seg etter hvert ganske klart at de ikke kunne vinne Vietnamkrigen.
 • Afghanistan

  Komunistene tok makta i Afghanistan.
 • Afghanistan under krigen

  Det så ut til at det komunistiske styret skulle falle. Sovjetunionen fryktet at landet kunne få et styre som USA ville støtte, og invaderte Afghanistan.
 • 1980-tallet

  Sovjetunionen hadde ikke lenger råd til å være med på våpenkappløpet.
 • Glasnost og perestroijka

  Glasnost og perestroijka
  Mikhail Gorbatsjov kom til makta. Han introduserte begrepene glasnost og perestrojka i sovjetunionen
 • Sovjetunionen ga opp

  Etter en lang og blodig krig trakk Sovjetunionen styrkene sine ut av den kalde krigen.
 • Desember 1989

  Gorbatsjov trakk de sovjetiske styrkene ut av Afghanistan.
 • Den kalde krigen var slutt

  Gorbatsjov og president George Bush møttes i Malta. Der erklærte de at den kalde krigen var over.
 • Øst- og Vest-Tyskland

  I dagene etter berlinermuren var falt, diskuterte tyskerne om de skulle samle landet til en nasjon igjen. Gorbatsjov erklærte at tyskerne selv fikk bestemme det. Så 3 oktober 1990 ble Tyskland gjenforent.
 • Sovjetunionen ble oppløst

  Sovjetunionen ble oppløst som stat. Republikkene som unionen hadde bestått av, erklærte seg selvstendige.
 • første juledag 1991

  Gorbatsjov var blitt en leder uten land, og derfor bestemte han seg for å gå av første juledag 1991.