Tema 6: Danmark bliver demokratisk

 • Enevældens indførsel

 • De europæiske revolutioner

  I 1848 blev Tyskland demokratisk, da kongen af Preussen var under et pres. Dette udløste oprør i Slesvig-Holsten, der stadig var under den danske konge. Men da Tyskland nu var demokratisk, havde Danmark ikke nogen grund, til ikke at være det. Grunden til at Danmark ikke blev demokratisk tidligere end 1849, var at lave et større pres på Tyskland om, at de også skulle være demokratiske. Den danske konge var derfor bange for, at inddrage demokratiske ville skade forholdet mellem Danmark og Tyskland
 • Period: to

  Grundloven

  De liberale revolutioner rundt om i verden havde inspireret Danmark, og dermed var det enevældige styre sat under pres i 1948, og i 1949 var den første liberale grundlov realitet.
 • Grundlovsændringen 1866

  I 1866 var der demokratisk tilbagegang i Danmark, da man i 1866 vedtog en lov, der gjorde det muligt for de rige og ældre mænd, at komme ind i Landstinget. Man kalder det for en "privilegeret valgret"
 • 1915 Grundloven

  I 1915 var det kvindernes (fruentimmer) tur til at få stemmeret til det danske folketingsvalg, hvilket var med til at gøre Danmark et meget mere demokratisk land. Derudover fik tjenestefolk (folkehold) også stemmeret. Der var nu kun 4 F'ere tilbage, som ikke have stemmeret endnu, altså fattige, fjolser, forbrydere og fremmede.
 • Liberale skridt mod demokrati

  Allerede i 1830'erne begyndte man at forsøge sig med liberale løsninger på økonomi. I 1830'erne tjente bønderne mange penge, og ønskede selv at bestemme, hvordan penge skulle distribueres. Man oprettede en folkevalgt forsamling, der skulle tage stilling til statens finanser. Op til 1840'erne voksede kravet om mere indflydelse til folket.