Tema 5: Indvandringens historie

 • Period: to

  Indvandring fra Sverige

  • Der var ikke store integrationsproblemer med kulturelle, religiøst og sprogligt, og de var ikke svært at tilpasse sig i de danske normer.
  • 24.000 svenskere i Danmark, som er 1,2 af den samlede befolkning
  • der ikke godt lønnet arbejde
  • Danmark have en markant højere løn
  • i 1875 kom fremmedloven.
 • Period: to

  Indvandring af sukkerroearbejderne fra Polen

  • sæsonarbejde, hvor udtynding, lugning og optagning af roerne var de væsentligste arbejdsopgaver.
  • unge polske kvinder mellem 15 og 20 år
  • Folk flygtede fra Polen til Danmark, fordi der var ingen arbejdskraft og der var dårlige uddannelser
  • dårlige økonomiske kår i hjemme områderne, men nogle polakker blev også forfulgt politisk og religiøst og valgte derfor at rejse til andre lande
  • de blev til invandrer stedet for sæson arbejdere
 • Period: to

  Indvandring af russiske jøder

  • jøderne flygtede til danmark for at søge sikkerhed
  • man havde et andet syn på jøderne end de indvandrede arbejdere fra sverige og polen
  • at jøderne ikke måtte eje landbrugsjord
  • de var anderledes
  • i dele af øst- og Centraleuropa var der overfald på jøder.
  • øgede antisemitismen og resulterede i en massiv folkeflugt
 • Period: to

  Flytninge fra Første verdenskrig

  • de kommer til danmark for at få sikkerhed under krigen, men vender hjem når krigen er færdig
 • Period: to

  Jøderne flygter fra nazisterne

 • Udlændinge loven var liberal

  Det var nemt at komme ind i danmark og få tilladelse til arbejde af de lokale myndigheder.
 • Period: to

  Flygtninge fra Ungarn

  200.000 ungarere flygtede for at søge sikkerhed i danmark pga. wazawa pagten
  - køn, etnisk oprindelse og lign. Danmark havde ikke de samme krav for at modtage ungarerne
  - kun omkring 800, der fortsat blev boende i landet.
 • Period: to

  stigning på ca. fem procent pr. år i bruttonationalprodukt

 • Period: to

  Højkonjunktur og mangel på arbjedskraft

 • Økonomisk gavnligt at få udenlandsk arbejdskraft

  Det argumenterede Hilmar Baunsgaard, som var radikal handlesminister
 • Spaniel gav deres ja, til at give arbejdere til Danmark

  Men det var for sent, da svineproduktionen stort set var væk
 • Kvinders deltagelse i erhvervslivet accelerede

 • Overproduktion af svin på danske slagterier

  der kom til at mangle arbejdskraft. man ønskede at få 200 spanske arbejdere til landet
 • Man fandt det mere naturligt at udlændinge kom til Danmark

  LO-formand, Thomas Nielsen gik i medierne og sagde det blev mere normalt for udenlandske arbejdere at komme til Danmark.
 • De første fremmedearbejdere kom til DK

 • Der blev taget hensyn til at give arbejds- og opholdtilladelser.

 • Den spontane invandring til DK steg ydeligere

 • Nye regler for tildeling af opholdstilladelse

  regeringen nedsatte et udvalgt, der skulle udarbejde nye regler for tildeling af opholdstilladelse
 • I maj blev gæstearbejdere afvist ved grænsen

  ny praksis: udlændinge med et erklærede mål at søge arbejde i DK, blev afvist ved grænsen.
 • Kun arbejdstilladelse til udlændinge ved visse betingelser

  1. man havde tilbud om arbejde fra en dansk arbejdsgiver
  2. den danske arbejdsgiver skrev under på, at det ikke havde været mulig at finde dansk arbejdskraft til jobbene
  3. de danske overenskomster …
 • Oliekrisen

 • Øjeblikkeligt stop for invandringen

  I november blev arbejdsmarkedets parter og regeringen med statminister Anker Jørgensen enige om øjeblikkeligt stop for indvandringen af fremmedearbejderne.
 • Danmark var blevet medlem af EF

  Danmarks medlem betød at man måtte ændre udlændingeloven fra 1952.
 • Period: to

  Lav konjektur

  en ændring i den danske økonomi
 • Period: to

  Danskerne var meget optaget af om indvandrende virkelig ville vende hjem

 • Der blev vendt op og ned på det danske folketing

  Blev kendt som Jordskredsvalget, fordi 5 nye partier blev præsenteret og over halvdelen af folketingsmedlemmer blev udskiftet.
 • Der kom ugandere til Danmark

  Dk sagde ja til 158 personer, men havde krav om at der mindst en i hver familie skulle have et handicap, så man kunne hjælpe de dårligt stillede familier
 • Der ankom 600 chilenske flytninge til DK.

 • Undervisning i modersmål blev første gang indsat i folkeskoleloven

 • Næsten 100.000 udenlandske statsborgere i DK

  over halvdelen stemmede fra de nordiske lande (EF-landende og Nordamerika)
 • Peter Brixtofte var en af de mest indvandrervenlige i debatten

 • 1983-loven

  • lov om familiesammenføring, det var verdens mest liberale lov.
 • Ca. 4.600 vietnamesiske statsborgere i DK