Dansk-historieperiode

 • Period: Nov 7, 1500 to

  Enevælden var den mest udbredte styreform i Europa

 • Nov 19, 1536

  Fra Katolikker til Protestanter

  Billede: Martin Luther var en af de første reformatorer for de kriste protestanter. malet af: Lucas Granach
 • Nov 19, 1550

  Oversættelse af Biblen til dansk

  Oversættelse af Biblen til dansk
  Det dansksprogede litteratur kredser meget omkring oversættelsen af biblen, samt Thomas Kingos danske salmer til brug i kirkerne
 • Period: to

  Barokken

  Stilarten (litteratur, kunst og arkitektur) i som udsprang i 1600-tallet kaldes Barok. Barokken dyrker der overdrævne og overpyntede
 • Første handelskompagnier

 • Period: to

  Barokken i Danmark

  Barokken startede i Rom, men man mener først at den for alvor kom til Danmark onkring midt i 1600 tallet
 • Period: to

  Barokkens samfund og vanitas

  I barokken bliver der skrevet meget om livsvilkårene, som dog ikke er videre optimistisk. Forfattere skriver megt om hvordan livet på jorden er dårligere end livert i himmelen. Meget litteratur handler om hvordan mennesker rådner op og ender som ormeføde. dette kan vi også se i vanitassymboler som vi idag kender fra barokkens tid, et vantitas symbol kunne fx være et dødningehoved, en skål meg rådne frugter eller et lig for den sags skyld. I det store hele skal symbolerne illustrere livet på jord
 • Period: to

  Barokken; skrivestil og sprog

  Under barokken sker der et poetisk gennembrug i DK. Vi få flere og flere oversættelser til dansk, og meget litteratur og poesi bliver skrevet på danks frem for latin.
  I barokken er det naturlige først smukt når det er iscenesat og pyntet på, dette ses også i tidens litteratur, hvor der bruges maget stilistik især iform af voldsomme billedsprog, gentagelser og modsætninger.
  Thomas kingo er en kendt digter og forfatter fra barokkens tid.
 • DK taber til Sverige

  Danmark og Sverige er i krig indtil 1660 og Danmark taber Skåne, Halland, Blekinge til Sverige
 • Endevælde i Danmark

  Endevælde i Danmark
  Endevælde i Danmark
  *på billedet ses Frederik d. 3 som var DK´s første enevældige konge
 • Stænderforsamling i KBH

  130 adelige, 30 gejstlige og 70 repræsentanter fra borgerstandet samledes til møde.
 • Period: to

  Danmark får endevælde

  Kirken støtter kongen, og adlen bliver i vis grad sat ud af spillet. DK´s første enevældige konger var frederik d. 3.
  fra 1660 og til grundloven i 1849 er DK styret af en konge med stor regeringsmagt
 • Versailles slottet i Frankrig

  Versailles slottet i Frankrig
  Den franske konge "bygger" fra 1661-1689 et stort slot, hvor man i høj grad kan se barokkens byggestil; Stor symestri, ovedrivelser og en afspejlning af samfundets rangorden med kongen i midten som hersker, MEN med Gud iform af himmelen ALLE øverst.
 • Leonora Christina

  Leonora Christina
  Chr. 4´s datter Leonora chistina sidder indespærret i blåtårn, hvor hun skriver sine beretninger.
 • Kongeloven

  Kongeloven betyder i det store hele at kongen har al magt.
  I kongeloven står der at alle stænder har givet kongen landets magt, samt at kongen skulle bekende sig i den lutherske kriste tro.
 • Vestindisk-guineisk handelskompagni

  LÆS MEREHandelskompagni oprettes med monopol på handlen på de vestindiske øer og Papa Ny Guinea.
 • Slaget ved Lund

  Slaget ved Lund
  Det var vigtigt for Danmark at vinde de tabte tilbage. Dk fik erobret Gotland tilbage. Den danske hær gik ind i skåne og det endte med et af de mest blodeige slagt i nordens historier. Svenskerne vandt stort, og 8000 danskere døde.
  På billedet ses en mindesten fra stedet
 • 1. politimester i KBH

  Der blev ansat en politimester i København for at holde øje med uro og ulovligheder.
 • Danske lov

  Chr. 5; Den alder første lov, som galt for hele DK. Formålet med Danske lov var at forenkle og samle lovene.
  Lovet var inspireret af "øje for øje, tand for tand". Straffelovene var dog mildere end før.
 • Kirkeritual

  Der indføres love om fælles kirkeritualer i Norge og Danmark
 • Norske lov

  LÆS MEREDen Norske Lov, som er en lettere omskrevet version af den danske indføres i Norge.
 • Hartkorn og skatteopkrævelse

  Chr. 5. sørgede for at alle danske marker blev opmålt og vudered og skatterne blev bestemt udfra dette.
 • Chr. 5´s store matrikel

  Chr. 5´s store matrikel
  Alle marker i danmark blev opmålt, og deres ydeeven vuderret. Ud fra denne vudering blev skatten for den enkelte landmand udregnet.
 • Kronejet jord

  I tiden efter 1660 var danmark meget fattigt efter krigen mod sverige. Kongen ejede halvdelen af alt den danske jord, men i tiden opstil 1688 solgte konge meget af sin jord, så der i 1688 kun var 1/4 kronejet dansk jord.
 • Den sidste heksebrænding i Danmark

 • Officiel dansk/norsk salmebog

 • Fælles Salmebog i Norge og Danmark

  Thomas kingo
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Nye idéer om mennesket som et fornuftsvæsen.
 • Oplysningsprojektets begyndelse

  LÆS MEREPeriode med mange nye idéologier og idéen om et oplyst folk.
 • Rangorden og tilkøbte titler

  Chr. 5, indføer en rangorden hvor man kan købe sig til at blive adelig.
 • Sveriged nederlag og store nordiske krig

  Sverige lider stort nederlag til stormagten Rusland. Danmark ser sin chance og gik in i skåne..
  det hele endte i store nordiske krig, hvor vi danskere ikke vandt noget som helst. dette var også Danmarks sidste forsøg på at erobre landslede tilbage.
 • Pesten i Danmark

  Pesten i Danmark
  22.00 døde ved Pesten fra 1711-12
 • Opførelsen af rytterskoler

  LÆS MEREDe første folkeskoler.
 • Hans Egede opretter en mission- og handelsstation på Grønland

 • brand i KBH

  2/3 af København brænder ned. Dette blev også starten på en meget omfattende genopbygning af København.
 • Landbrugskrise i Danmark

  LÆS MERESom følge af afslutningen på mange krige faldt landbrugsvarepriserne radikalt, hvilket førte til en økonomisk krise.
 • Period: to

  Landbrugseksport og prisen på rug og havre fordobles

  Som følge af en højkonjunktur stiger landbrugsvarernes værdi drastisk.
 • Asiatisk handelskompagni

  Handelskompagni med monopol på handlen i de asiatiske lande.
 • Stavsbåndet indføres

  LÆS MEREBønder kunne nu ikke flytte væk fra deres fødested inden for alderen af 14-36 år.
 • Den første danske bank bliver oprettet

  Kurantbanken kaldtes Den Københavnske Assignations-, Veksel- og Lånebank. Banken havde eneret på at trykke penge.
 • Indførelse af embedseksamen på universiteterne

  LÆS MERETidligere havde man kun brugt akademiske grader, som betød noget inden for de akademiske kredse, men som ikke kunne bruges til noget ude i det omkringliggende samfund. Med embedseksamen fik man et bevis, som man kunne bruge i erhvervslivet osv.
 • Ludvig Holberg: "Adskillige store heltes og berømmelige mænds, især orientalske og indianske sammenlignede historier og bedrifter efter Plutarchi måde"

  Et klassisk, klassicistisk værk, hvor der ligefrem bliver eksplicit sagt, at det er skrevet efter "Plutarchi måde" (græsk filosof fra det 1. århundrede).
 • Period: to

  Kreaturepidemi i Danmark

  300.000-400.000 kvæg døde af tuberkoluse og klov- og mundsygdomme.
 • Ludvig Holberg: "Niels Klim"

  Ludvig Holberg: "Niels Klim"
  Satisrisk, samfundskritisk roman.
 • Grosserersocietetet

  LÆS MERESammenslutning af Københavns handelsmænd.
 • Første oplag af BT

  Berlingske Tidende trykkes for første gang.
 • Industriel revolution i England

  Videnskabelige tanker og opfindelsen af dampmaskinen fører til industriel revolution i England.
 • Krudtmølle og kanonstøberi i Frederiksværk

  Frederiksværk bliver Danmarks første industriby med oprettelsen af en krudtmølle og et kanonstøberi.
 • International højkonjunktur

  Højkunjunktur grundet den Engelske efterspørgsel på landbrugsvarer til deres industrialisering.
 • Period: to

  Landboreformerne

  En række ændringer og lovfremsættelser, der skal forbedre bøndernes vilkår.
 • Starten på Den Arabiske Rejse

  Lysten til at vide noget om fjerne steder medfører, at kongen sender en ekspedition til Egypten og Yemen.
 • Regulering af stavsbåndet

  Bønder i alderen 4-40 må ikke flytte.
 • Danmark og Rusland går i alliance

  DK og RUS indgår en militær alliance.
 • Sidste overlevende vender hjem fra Den Arabiske Rejse

 • Christian 7. tager på udlandsrejse

 • Indkald til forslag af landbrugsforbedringer

 • Struensee udnævnes til livlæge

  Johan Struensee bliver rekrutteret som Christian 7. livlæge på hans udlandsrejse.
 • Første danske folketælling

 • Tysk forsvinder som kommandosprog i den danske hær

 • Trykkefrihed indføres

  Struensee fjerner censuren fra aviserne.
 • Adelig rangprden

  Chr. d. 5 indførte en ny rangorden, hvor at man kunne blive greve hvis man ejede 2500 tønder hartkorn land, og baron hvis man ejede 1000.
 • Struensee dømt og kvarteret

  Struensee modtager dødsstraf for sin udnyttelse af kongen.
 • Danmark får kontrol over hele Slesvig-Holsten

 • Indførsel af indfødtsretten

  Fortrinsret til nationale embeder til danskfødte
 • J. S. Sneedorff: "Sneedorffs samtlige skrifter, Niende Bind"

  J. S. Sneedorff: "Sneedorffs samtlige skrifter, Niende Bind"
  Jens Schelderup Sneedorf var meget dygtig til at skrive i den nye slags danske prosa, og han var meget interesseret i at forbedre det.
 • Magtkup af Frederik 6.

 • Immanuel Kant: "Was ist Aufklärung?"

  Immanuel Kants værk, der lagde grundstene for, hvad vi kalder "oplysningen". Maleriet viser tydeligt, hvordan oplysningen er centreret omkring menneskets hjerne.
 • Konflikt mellem Rusland og Sverige

 • Stavnsbåndet ophæves

  Bønder kan nu flytte frit
 • Franske Revolution

  Politisk, blodig revolution i Frankrig, der gav dårligt omdømme til oplysningstidens tanker.
 • Første grundsten til Frihedstøtten bliver lagt

  Frihedsstøtten skal symbolisere bøndernes frihed.
 • Slavehandelsforbud

  Det bliver bestemt, at slavehandel skal forbydes. Dette sker bl.a.a. fordi Englang er i gang med at gøre det samme.
 • Fiksering af hoveri

  Nu kan godsejeren kun kræve et bestemt antal arbejdstimer fra bønderne på sin jord.
 • Frihedstøtten bliver færdiggjort

 • A. P. Bernstoff dør

  A. P. Bernstoff dør
  Overhovedet for koncelleriet under Christian 7.s tid dør.
 • Trykkefrihed indskrænkes

 • Nationalromantikken

  under nationalromantikken sættes der fokus på det ideelle, frem for problemerne, og litteraturen skrives med mange overnaturlige elementer. Der bliver tegnet et glansbillede af hvordan verdenen ser ud.
 • Period: to

  Nationalromantikken

 • Ophævelsen af stavnsbåndet integreres

 • Slaget på Rheden

 • Slavehandelsforbudet træder i kraft

  Det bliver strafbart at handle med slaver.
 • Folkeskoleloven laves

  Undervisningspligt
 • Engelsk terrorbombardement af København

  Verdens første terrorbombardement
 • Danmark går statsbankerot

 • Folkeskoleloven modificeres

 • Norge afstår til Sverige

  Da Sverige truede Danmarks eksistens, måtte Danmark acceptere, at Norge blev afstået.
 • Adam Oehlensläger: "Fædrelandssang"

  Adam Oehlensläger: "Fædrelandssang"
  Danmarks nationalsang blev skrevet af den kendte, danske digter.
 • Halvdelen af fæstebønderne bliver selvejere

 • Slaveriforbud

  Brug er slaver bliver forbudt.
 • Hans Christian Andersen: "Danmark mit fædreland" trykt i Fædrelandet

  Hans Christian Andersen: "Danmark mit fædreland" trykt i Fædrelandet
  Endnu et digt med kærlighed til fædrelandet fra en periode præget af lige præcis dette.
 • C.F.Tietgen bliver direktør for privatbanken

 • Darwin udvikler evolutonsteorien.

  Darwin udvilker en teori om at alle arter er udvilket gennem tiderne til et mere avanceret væsen, dette gælder også mennesket der derfor ikke kan være skabt af gud, mange bliver ateister på baggrund af denne teori.
 • Danmarks landområdre reduceret til 40%

  Danmarks landområde blev reduceret til 40% af den tidligere område
 • Billige Amerikanske og Russiske kornpriser

  Danmark begynder at satse på animalske produkter da de ikke kan matche de lave kornpriser fra Amerika og Rusland.
 • Det Forenede Venste bliver oprettet

  Før 1870 har der ike eksisterede partier, men i 1870 samlede de borgerlige sig under Det Forenede Venste og herefter danner de adelige Højre
 • Period: to

  Industrialiseringen

 • Period: to

  Det moderne gennembrud

 • Georg Brandes opfordre til realisme

  Litteraturforskeren Georg Brandes opfordre forfattere til: "at sætte problemer under debat" Han skriver i Hoveddstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur: "Jeg vil dernæst fremhæve vor Literaturs virklighedsfjerne Idealisme. Denne Idealisme har(...) sin Aarsag i, at vor Poesi udviklede sig under en politisk ussel og nedbrudt Tilstand som en Art Trøst i den reale Genvordighed, som en Art aandelig Erobring, der skulde trøste for de materielle Tab."
 • Der kommer et monistisk livssyn.

  Under Det Moderne Gennembrud kommer der et monistisk livssyn, hvor man fokusere på den virklige(og realiskiske) verden frem for en drømme(ideel) verden. Man går derved væk fra det dualistiske livssyn. Dette livssynskift er en konsekvens af den nye naturvidenskab, inspireret af Darwins forskning og filosofen Friedrich Nietzschens kritik af kristendommen.
 • Naturalismen

  Naturalismen kommer af det nye livssyn hvor man sætter fokus på den materaliskiske verden, og hvor mange er ateister. Når mennesket ikker er skabt er gud, er det ikke dyrene overlegent. Mennesket er selv et dyr der er styret af drifet, miljø og arv.
 • Venstre danner flertal

  Venstre danner flertal men kongen peger på Højre som regering
 • Opdyrkning af Jyske Hede

  Enrico Dalgas opfordre med sloganet: "hvad der udad tabes, må indad vindes", til opdyrkning af den jyske hede.
 • Søndag 5 maj: slaget på fældeden

  Louis Pio, en jounalist på "Socialistiske Blade" opfordre til fredelige demonsrationer på fældeden den 5. maj, men han bliver fængsel kort før, og vreden fra demonstranterne gjorde at der kom masseslagsmål mellem arbejderne politiet, og husejerne.
 • Fabrikslov forbyder børn under 10 år at arbejde på fabrikker.

  Der er dog stadig ingen grænse når det gælder landbrugsarbejde.
 • Socialdemokratiets første kongress

 • De første kvinder får deres studentereksamen.

 • Mennesket sættes under et lup

  De nye teorier der peger på at mennesket skulle være styret af drifter gør, at mange forfattere studere mennesket handlinger og skiver meget observerende herom. Kende danske forfattere fra denne tid er bl.a. Henrik Pontoppidan, Herman Bang og JP Jacobsen.
 • Første andelsmejeri

  Det første andelsmejeri bliver oprettet.
 • Estrup forsøgt skudt på åben gade

  Konflikten mellem Venstre og Højre nådede et højdrepunkt da Estrup bliver forsøgt skudt på åben gade. Han blev redet af sin frakkeknap.
 • Krise i vinteren 1885-1886 gjorde at der var op mod 12.000 arbejdsløse i København.

  Disse var afhænge af privat velgørenhed og hjælp fra fagforeningerne.
 • Period: to

  Lanbrugsprouktionen steg med 50%

 • Venstre dannede regering

  Da Højre kun fik 8 mandater, fik Venstre endelig lov til at danne regering.
 • Fagforeningen DSF bliver oprettet.

  DSF, Det Samvirkende Fagforbund, i dag kendt som LO, bliver oprettet
 • Kvinder får fuld selvstændig myndighed

 • Kvinder får ret til barsel

 • Radikale venstre bliver oprettet

  Det Forenede Venstre deler sig i to partier, Radikale Venste og Det Forenede Venstre. Radikale ventre blev danne at dem der havde være mest imod opførelsen af Københavns befæstning
 • Teknologisk Institut bliver optrettet

 • Første fragtskib drevet af dieselmotor

  Bliver fremvist i London
 • Aldergrænsen for børn bliver hævet til 14 år.

 • Kvinder får stemmeret ved folketingsvalget.