Indvandring til Danmark

 • 174

  600 flygtninge fra Chile kommer til DK

 • Danmark vedtager en "liberal" udlændinge lov

 • Period: to 1957 BCE

  Ungarske indvandrere

  I Ungarn var der et oprør mod sovjetunionen og Stalin. Ungarnerne kæmpede for Frihed og selvstændighed, de krævede d. 23. Oktober 1956 regeringens afgang og hjemsendelse af russerne. I November rykkede 200.000 soldater og 2.500 kampvogne fra Den røde Hær ind og fejede al modstand til side. Rusland hævdede at de havde slået et fascistisk, terroristisk oprør ned og Nagy blev henrettet af dem i 1958. der kom i alt 1.400 inklusiv de familiemedlemmer, der senere kom til Danmark. 800 blev i DK.
 • Period: to

  Højkonjunktur og mangel på arbejdskraft

 • Danmarks handelsminister argumentere for indvandring af udenlandsk arbejdskraft

  vil være en økonomisk fordel for DK
 • LO udtaler sig om brug af udenlandsk arbejdskraft

  Fagforeningens landorganisation LO udtalte sig meget skeptisk overfor brugen af udenlandsk arbejdskraft i danske virksomheder, og pegede på at man for alt i verden skulle undgå løntrykkeri.
 • LO standpunkt blev mere nuanceret

  LO-formand Thomas Nielsen, gik i medierne med, at han fandt det naturligt at udlændinge søgte arbejde i Danmark på samme måde som danskere søgte arbejde i udlandet
 • De første fremmedarbejdere kom til landet

  alligevel var indvandringen i 1967-1969 mest af spontan karakter
 • Arbejdstilladelser blev oftest givet uden sværdslag

 • Briter, vesttyskere, amerikanere, nordmænd og svenskere kom til DK

  som arbejdskraft
 • Ny lov om indvandring

  Her blev reglerne strammet yderligere. for fremtiden skulle en ansøgning om arbejdstilladelse opfølges af et decideret tilbud om arbejde fra en dansk arbejdsgiver, ligesom arbejdsgiveren skulle skrive under på at han ikke kunne finde dansk arbejdskraft til det arbejde.
 • Indvandrerstop

  Arbejdsmarkedets parter og regeringen med statsminister Anker Jørgensen (Socialdemokratiet) i spidsen enige om et øjeblikkeligt stop for indvandring af flere fremmedarbejdere. det betød at man ikke kunne få opholdstilladelse i Danmark med henvisning til arbejde og de der allerede var i landet skulle ud når deres nuværende arbejdstilladelse udløb.
 • Oliekrisen

  Skabte arbejdsløshed hvilket førte til en strammere indvandringslov.
 • Jordskredsvalg

  Fremskridtspartiet kommer i Folketinget med 28 mandater
 • 158 flygtninge fra Uganda kommer til DK

 • Børn skal undervises i deres modersmål

 • Regeringen nedsætter et udvalg, der skal udarbejde en ny udlændinge lov -> 1983-loven

 • 100.000 udenlandske statsborgere i Danmark

  heraf stammende halvdelen fra de nordiske land, EF-lande og Nordamerika.
 • 300.000 arbejdsløse i DK

 • Ny udlændinge lov "Verdens mest liberale udlændinge lov"

  §9 Efter ansøgning gives opholdstilladelse til:
  1,2 er gift eller har haft et længerevarende samliv med en fastboende i DK - begge over 18
  1,3 barn af en fastboende i DK.
  1,4 forældre over 60 til et barn i Dk eller nordisk land
  1,5 forældre over 60 til barn med tidsubegrænset opholdstilladelse.
  2,1 har nær tilknytning til en i DK fastboende person
  2,2 Humanitære hensyn
 • Dronning Margrethe blander sig i udlændinge debatten

 • Lovstramning

  Asylansøgere kan afvises ved grænsen, hvis de ankommer til Danmark fra et sikkert land.
 • Borgmester i Ishøj Per Madsen (S) kritiserer den førte udlændningepolitik

 • lovstramning

  Indvandrere der får deres forældre familiesammenført til Danmark skal selv forsørge deres forældre.
 • Lovstramning

  Indvandrerne skal kunne dokumentere deres evne til at forsørge deres forældre før de kan få ret til familiesammenføring
 • Der findes i alt 10.400 folk med vietnamesisk baggrund i DK

 • 2002-lovgivningen. Kun personer der efter FN's definition er flygtninge kan få asyl i DK Permanent opholdstilladelse efter 7 år (før 3) først ret til fuld offentlig ydelse efter 7 år.

  Familiesammenføring: begge ægtefælder skal være over 24 år. For at mindske risikoen for tvangsægteskaber.
  Udlændinge der idømmes over 6 måneders ubetinget straf, må først søge om permanent opholdstilladelse 10 år efter afsoning.
  Flere krav til statsborgerskab - Krav til dansk, historie og samfundsforhold i DK + skrive under på at man accepterer de danske love.
  Tager længere tid (7 -> 9 år)
  Flygtninges krav på bolig efter 3 måneder fjernes og erstattes med bolig snarest muligt.