Danmarkskort

Tidslinje over Danmarks historie

 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1536

  Middelalderen

  Middelalderen er fordelt i to perioder; Højmiddelalderen (ca.1050-1340) og Senmiddelalderen (1340-1536). Selve betegnelsen blev brugt under den vesteuropæiske katolske kirke under paven i Rom. Højmiddelalderen opfattelse var præget af vækst og blomstring. Senmiddelalderen kom af pest-epidemien som ramte Europa 1347-52, og samfundets udvikling fik store følger. Middelalderen sluttede da reformation brød ud.
 • Mar 20, 1241

  Jyske Lov

  Jyske Lov
  Jyske lov blev fortalt i marts 1241 af Valdemar Sej, den indledes med "Mæth logh scal land byggæs". Loven indeholder almindelige statsretlige principper, og repræsentere tidligere retsudvikling. Den Jyske Lov blev ophævet ved indførelsen af Danske Lov fra 1683.
 • Period: Jan 2, 1500 to

  Renæssancen

  Renæssancen er en kulturperiode og betyder genfødsel. Renæssancen opstod i Italien i 1300-tallet, som en reaktion på den sorte død. Perioden er på mange måder et moderne livssyn, hvor der indgår en masse kunstformer. Der blev også skabt filosofi, litteratur og kunst i de Italienske bystater. Perioden fokuserede på at mennesket var i centrum.
 • Nov 27, 1500

  Folkeviser

  Folkeviser
  Ebbe Skammelsøn er en af de mange folkeviser fra middelalderen, hvor viserne ofte omhandler konflikter mellem slægt. folkeviserne var opdelt i henholdsvis trylleviser og ridderviser, hvor den sidst nævnte var en realistisk handling, og trylleviser omhandlede det overnaturlige.
 • Thomas Kingo

  Thomas Kingo
  Thomas Kingo var biskop og en af Danmarks mest kendte salmedigtere i barokken. Han har bl.a. lavet " Hver har sin skæben" fra 1681, der omhandler det guddommelige og idylle ved paradiset og det kolde og kyniske ved helvedet.
 • Period: to

  Barokken

  Barokken kom i takt med enevælden, og betegnes som en propagandakunst for autokratiet. Kunstnerne skulle hylde konge og andre fornemme person. Især indenfor lyrikken, hvor lejlighedsdigtningen dominerede, udtrykkede forfatterne ikke deres subjektive holdninger, men fremstillede forskellige repræsenteret livssituationer som fx. liv eller død. Sammen med kristendommen anvendte man døden ofte, og stilen var indholdløst med en overdådighed og længsel.
 • Period: to

  Enevælden

  Enevælden blev indført i Danmark ved en politisk proces i 1660. Indførelsen af absolutistisk kongedømme gjorde at folket tjente kongen, og konge stod kun til ansvar over for Gud. Enevælden medførte at det var tronfølge; at den førstefødte søn overtog tronen efter sin fader.
 • Kongeloven

  Kongeloven
  Kongeloven var forfatningsloven for den danske enevælde, og blev underskrevet af Frederik 3. den 14 november 1665, men først publiceret i 1709. Kongeloven indeholdte regler; bestemmelser om arvefølgen, men indeholdte ingen rigtig indskrænkning af den enevældige magt
 • Slaget ved Køgebugt

  Slaget ved Køgebugt
  Slaget ved Køgebugt var en krig hvor Danmark fik ødelagt Sveriges planer om at få sø herredømmet i de danske farvande og dermed fik man svækket noget af Sveriges stormagt. Krigen fandt sted den 1. juli 1677 som del af Skånske krig, hvor Danmark var i krig med Sverige. Søslaget var klimakset af flere søslag mellem danskerne og svenskerne i perioden 1676-1677.
  Slaget ved Køge Bugt blev udkæmpet mellem Stevns og Falsterbro, altså ikke i selve bugten.
 • Danske Lov

  Danske Lov
  Danske Lov bygger på ældre danske ret, især Jyske Lov fra 1241 og lovgivning frem til 1683. Den skabte retsenhed i Danmark, hvor der hidtil havde været opdelt i et jysk, et sjællandsk, og et skånsk retsområde.
 • Forordningen om betlere

  Forordningen om betlere
  Det var den første fattigforordning under enevælden, som gjaldt for landdistrikter og købstæder, dog ikke København. Den blev oprettet, da tiggere og fattige var til gene for enevælden, og indikerede at styreformet ikke fungere så godt. Man forsøgte at regulere tiggeriet ved at opdele dem i værdige og uværdige.
 • Ludvig Holberg

  Ludvig Holberg
  Dansk-norsk forfatter, der lavede komediedigtningen, og har blandt andet lavet "Erasmus Montanus" fra 1723, der er baseret på oplysningstidens tanker; de selvstændige konklusioner.
 • "Tordensskjold"

  "Tordensskjold"
  Peter Jansen Wessel var en norsk søhelt i den danske flåde, bedst kendt som Tordenskjold. Han blev bl.a. kendt for sine bedrifter, da Sverige angreb Norge og han ødelagde 25 svenske forsynings flåder og hans succesrige erobringer af svenske flåder bl.a. den hvide ørn
 • Den Store Nordiske Krig

  Den Store Nordiske Krig
  Den Store Nordiske Krig var en krig i Nordeuropa, der startede som en reaktion mod Sveriges stormagtsdrømme, man ville ikke have at Sverige skulle vokse sig store og magtfulde, så derfor slog Rusland og Danmark sig sammen og dannede en alliance ledet af Peter den Store, og Frederik 4.s for at reducere svenskernes magt omkring Østersøen. I begyndelsen havde svenskerne store fremgange, men krigen trak ud og endte med at betyde enden på den svenske stormagtstid.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Under oplysningstiden, blev enevælden til oplyst enevælde, hvor istedet for at samfundet tjente kongen, tjente kongen istedet for samfundet. Oplysningsfilosofien udformede sig, og nølgeordet var en rationel erkendelse. Det var her narturfilosofien spillede en vigtig rolle, f.eks Newton og andre videnskabsmænd gennembrød med opdagelser, som byggede på eksperimenter og iagtagelser af naturen, og ikke Biblen. Kort sagt var oplysningstiden en tid, hvor borgerne diskuterede om al verdens ting,
 • Stavnsbåndet indførelse

  Stavnsbåndet indførelse
  Kongeloven var forfatningsloven for den danske enevælde, og blev underskrevet af Frederik 3. den 14 november 1665, men først publiceret i 1709. Kongeloven indeholdte regler; bestemmelser om arvefølgen, men indeholdte ingen rigtig indskrænkning af den enevældige magt
 • N.F.S. Grundtvig

  N.F.S. Grundtvig
  Grundtvig er en kendt forfatter, teolog og digter, som stadig i dag har sine famøse digte i Den Danske Salmebog. Han lægger navn til Grundtvigianisme og var initiativtager til folkehøjskolen, som stadig fungere i dag.
 • Stavnsbåndet ophævelse

  Stavnsbåndet ophævelse
  Stavnsbåndet ophævelse avnsbåndet blev officelt ophævet 20. juni 1788, men trådte først endeligt ind i 1800. Selve båndet blev i slutningen af 1700-tallet opfattet som symbol på de vanskelige vilkår, bønderne levede under.
 • Period: to

  Romantikken

  Romantikken er en betegnelse på en tankestrømning inden for den europæiske kultur. Den begyndte fra starten af 1800-tallet og varede til realismen og naturalismen i ca. 1850. Tidligere anvendtes betegnelsen nyromantikken. Dengang betød romantikken middelalderen. De romantiske bevægelser, som foregreb den egentlige opblomstring i 1800-tallet, kaldes før romantik og nyklassicisme.
 • Period: to

  Guldalderen

  Guldalderen som foregik i 1800-tallet kaldes også romantikken, og betegnes som værende en opblomstring- og storhedstid. afslutningen på perioden hang sammen med enevældens ende, og den danske grundlov.
 • H.C. Andersen

  H.C. Andersen
  H.C. Andersen er en af Danmarks mest anerkendte forfatter, og betegnes også for at være en af mest orginale forfatter i europæiske 1800-talle og hovedperson i guldalderen.
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement
  Efter "slaget på Reden" (2..april 1801), forsøgte Danmark at holde en balance mellem England og Frankrig, dog ved "freden ved Tilst" (juli 1807) tvang Rusland og Frankring de neutrale stater, herunder Danmark, om at vende sig imod England. Det resulterede i at England d. 2 september indledte et bombardement af København, og 2/3 af byen var beskadet efter.
 • Danmarks Nationalsang

  Danmarks Nationalsang
  "Der er et yndigt land" af Adam Oehlenschläger i 1819, er Danmarks nuværende nationalsang. Selve sangen var med i en konkurrence om fædrelandssange, den vandt dog ikke. Sangen beskriver den danske natur, historie og befolkningen, hvor den tidligere "Kong Christian Stod ved Højen Mast" fra 1779 af Johannes Ewals omhandler kongeidealer og heltedyder.
 • Grundloven

  Grundloven
  Den 5. juni 1849 underskrev Frederik d. 7. grundloven og det vil sige at enevælden dermed blev ophævet, efter ca. 200 år. Enevælden måtte afgive sin magt til folket. Så vi havde ikke længere diktatur, men nu demokrati.
  Danmark blev dermed også inspireret til magtens tredeling – den udøvende magt (regeringen), den lovgivende (folketinget) magt og den dømmende magt (domstolene). Det var simpelthen også for at sikre, at der skete magtmisbrug.
  Grundloven skulle give frihed og lighed til folket.
 • Henrik Pontoppidan

  Henrik Pontoppidan
  Han er en af de vigtigste kunstner inden for Det Moderne Gennembrud, hvor han indignerede de fattigste fra landets vilkår. "En Vandringsmand" fra 1877, beskriver realistisk og kritiske levetilstande uden for byen, hvor de arbejdsubrugelige i samfundet ses som ikke brugelige og spild.
 • Landbrugskrisen

  Landbrugskrisen
  I1870'erne satte billige amerikanske og russiske korn et stop på den danske kornproduktion, derfor omlagde de produktionen for at undgå krise til animalske produkter såsom bacon og smør.
 • Period: to

  Industrialisering

  Industrialisering foregik over ca. 150 år fra midten af 1800-tallet til den anden halvdel af 1900-tallet. Det som var så specielt ved denne periode, var alle de virksomheder og industrier som blev dannet. I Danmark begyndte vi at bruge maskiner, så vi kunne forøge produktionen og elektrificeringen begynder også at brede sig over hele Danmark. Danmark ændrede sig fra et bondesamfund til en industrination. Så Danmark blev mindre, men produktionen blev større.
 • Impressionisme

  Impressionisme
  Man fremstiller livet på den virkelige måde, verden bliver fremstillet som det bliver set, ikke noget med smukke vendinger og metaforer. Forfatterene begyndte at skrive på den impressionistiske måde i starten af 1870. Impression stammer fra Frankring og betyder indtryk.
 • Georg Brandes

  Georg Brandes
  Georg Brandes også kendt som ”det moderne gennembrudsmand” var en dansk kritiker, som holdte forelæsninger på Københavns universitet, hvor han kritiserede romantikken og at kunsterne skulle fortælle om samfundsforholdene og problemerne om det realistiske billede af Danmark, det ”rigtige” billede af Danmark, at bønderne arbejde sig ihjel under elendige forhold, mens godsejerne og de bedre stillede blev rigere og rigere.
 • Period: to

  Det Moderne Gennembrud

  Det moderne gennembrud var en litterær overgang i bl.a. den danske historie, hvor forfattere og malere begyndte at se Danmark på en ny mere realistisk måde. Perioden var en kraftig reaktion på Romantikken.Forfatterne i Det Moderne Gennembrud gjorde oprør mod de gamle traditioner som Romantikken havde kreeret.
 • Jernbanerne

  Jernbanerne
  En anden vigtig del under industrialiseringen, var jernbanerne.
  Det startede dog i Tyskland, men den første Jernbane som kom til Danmark gik fra Roskilde til København, den kom i 1847. Det var yderst vigtigt for Danmark, at vi kunne transportere og tjene på det. Den første jernbane til Silkeborg kom i 1871 og strakte sig fra Skanderborg-Silkeborg, den blev oprettet pga. Silkeborgs vigtige fabrik, Papirfabrikken. Dengang blev papiret transporteret rundt ved hjælp af jernbanerne.
 • Fabriksloven

  Fabriksloven
  En fabrikslov i 1872 gjorde det ulovligt at børn under 10 år arbejdede. Arbejdsforholdene var rigtig dårlige(de indåndede giftigt stof og de blev bl.a. også slået), så dødligheden blev dermed forstørret. Det var effektivt og billigere at have mindre børn til at arbejde, da de havde små fingre og de havde lettere ved at komme til. Arbejdsdagene var også hårde og lange, de arbejdede ca. 72 timer om ugen – dog kun for voksne.
 • Tordenvejret om natten

  Tordenvejret om natten
  Novellen er skrevet af Christian Winther, og repræsenterer romatikken og biedermeier-begrebet.
 • Period: to

  Det Folkelige Gennembrud

  Det folkelige gennembrud var en periode fra omkring 1890 til 1920, hvor nyrealisme for alvor kom til udtryk. Det var ikke længere den højeste rangerede befolkning i samfundet der havde fokus på hvor god verden var, eller beskrev de laveste rangerede i samfundet. Tyende og landarbejderne ville beskrive deres egen verden på godt og ondt; da det var disse mennesker der skrev det, kaldte man dem også for bondeforfatter.
 • Kvinderne for stemmeret

  Kvinderne for stemmeret
  Under industrialiseringen fik kvinder stemmeret i 1915 til folketingsvalget, efter en lang kamp. Tidligere var kvindernes rettigheder forværret, hvor konerne ikke havde rettigheder over deres egen indtjente penge, og mændene fik både rettighederne over deres egen indkomst og konens, men dette ændrede sig, da kvinder fik rettigheder i 1857. Kvinderne begyndte at danne Det Danske Kvindesamfund og de politiske rettigheder for kvinder kommer i løbet at 1900-1915.