Teknologi fremmarch

Menneske og Maskine

 • Den første dampmaskine

  Den første dampmaskine
  Dampmaskinen ses ofte som starten på den industrielle revolution. Den første dampmaskinen kom til i 1699 i form af en pumpe til at pumpe vand ud af miner. Den blev udviklet af Thomas Savery
 • Period: to

  Dampmaskinen og dens betydning

  Dampmaskinen kom frem i en periode hvor produktionen på fabrikkerne havde opnået et maksimum. Der var en stor efterspørgsel efter industriprodukterne, og man kunne ikke længere følge med efterspørgslerne. Dampmaskinen gav derved muligheden for at øge produktionen. Dampmaskinen blev også afløseren til vandkraft, eftersom at det var meget mere effektiv og at man nu ikke længere var afhængig vand, og fabrikkerne kunne nu placeres alle steder. Omkostningerne af produktionen faldt også med dampmaskin
 • Newcomes dampmaskine

  Newcomes dampmaskine
  Dampmaskinen blev derefter i 1712 videreudviklet af Thomas Newcomen, som gjorde maskine mere sikker ved at bruge undertryk i stedet for overtryk. Maskine blev ligesom "The miners friend" også brugt til at pumpe vand ud af miner. Denne maskine brugte dog store mængder af kul.
 • Watts dampmaskine

  Watts dampmaskine
  I den sidste halvdel af 1700-tallet kom James Watt frem med hans egen udgave af dampmaskinen. Watts maskine havde evnen til både at trække og trykke. Senere blev Watts model indrettet til at lave rotationsbevægelser, dette gjorde at maskinen nu kunne bruges i større industrielle sammenhæng, som bl.a. tekstilindustrien og senere hen lokomotivet.
 • Begyndelsen på den indutrielle revolution

  Industrialiseringen begyndte i England, hvor der var opbygget en stor kapital(ressourcer) inden for landet til at kunne investere i produktion, kapitalen er blevet opbygget via. den økonomiske tilgang der var i tiden forinden som hed Merkantilismen som går på at fremme nationens rigdom mest muligt, et lands kapital blev målt i den mængde guld der var i landet, man ville holde produktionen inde for landest grænser og begrænse importen mest muligt dette skete med told og afgifter.
 • Revolutionens samfundsmæssige påvirkninger

  Industrialiseringen førte mange samfundsmæssige konsekvenser med sig, Kapitalismen opstod, hvor det handlede om at få den største profit og masseproduktion, der kom et større skred mellem rig og fattig polarisering, og magten gik fra at ligge hos adelen til at ligge hos kapitalisterne alle dem der ejede de nye industrier. Miljøet i byerne var dårligt og meget landskab blev omlagt, byerne voksede. Menneskesynet blev anset som et middel.
 • Revolutionens udvikling

  Mange maskiner blev opfundet i denne tid og gjorde til at meget arbejde blev mekaniseret, dette medførte stor flytning af arbejdspladser, fordi i starten var industrien afhængig af vand som energikilde samt som transportmiddel, derfor var mange industrier i byerne, som var placeret ude ved vandet. denne industri indeholdt nu nogle af de små jobs der tidligere har været i hjemmet på landet, som spinderier, derfor flyttede mange ind til byerne, fordi der var arbejde.
 • Period: to

  Den første industrielle revolution: Begyndelse og årsager.

  Industrialiseringen begyndte i midten af 1700-t (1760) og kaldes den industrielle revolution.
  Under en industrialisering bliver samfundet udviklet fra at være et samfund der består af primært erhverv, landbrug og fiskeri m.m til at blive et samfund af sekundær erhverv, industri, fremstilling af produkter og handværk
 • Elektricitet

  Elektricitet
  Elektriciteten havde samtidig stor betydning for det almene menneske da det nu var muligt at
  være længere oppe end hidtil. Det betød samtidig at man kunne skabe lys og derved arbejde mens det var mørkt. Det har samtidig haft stor betydning for vores informationssamfund. Det at man kan skrive til hinanden over internettet eller ved hjælp af andre fantastiske opfindelser. Det betyder også at man kulturmæssigt ikke er så forskellige længere.
 • Første glødepære

  Første glødepære
  Den første glødepære bliver lavet af den britiske forsker Humphry Davy
 • Period: to

  Det første jernbaner og lokomotivers betydning

  Damplokomotivet har givet folk i England og senere resten af verden, nye muligheder for transport over land. Lokomotiverne kom frem som transportmiddel efter den engelske kanalfeber, og erstattede derfor meget af den kanaltransport som der var foregået tidligere. Lokomotiverne nedsatte derfor transporttiden af diverse resurser drastisk, samtidig havde folk nu, nye muligheder for at rejse tvær over land. Togene blev dog med tiden opdelt i forskellige sektioner, hvor de rige sad i flottere og stør
 • Det første damplokomotiv

  Det første damplokomotiv
  Lokomotivet var en af de større teknologiske udviklinger som fandt sted under den industrielle revolution. Damplokomotivet kan ses som en viderebygning af selve dampmaskinen da lokomotivet brugte de samme principper. Det første damplokomotiv kom til d. 21.feb 1804. Dette lokomotiv der dog meget ineffektiv og der gik yderligere en række år før togene kunne erstatte heste. Selve toget kørte på hjul ligesom en hestevogn.
 • Period: to

  Luddismen

  Det beskriver tydeligt at maskiner ikke er elsket af alle, specielt ikke af arbejderne. I England omkring år 1811-1812 var der mange der gik ind for luddisme, som er maskinstorm. Det betød at mange arbejdere var trætte af at maskiner stjal deres arbejde. Derfor begik de oprør imod dem og saboterede dem. Det resulterede bl. a. i 17 henrettelser i 1813. Så selv om maskiner er tænkt til at hjælpe menneskeheden er det ikke ensbetydende med at det bliver opfattet sådan.
 • De "første" jernbane Darlington-Stockton

  De "første" jernbane Darlington-Stockton
  I 1825 kom den første jernbane til England. Det var en 13km. Lang strækning fra Darlington til Stockton. Denne strækning blev brugt til simpel kultransport.
 • Den "første" jernbane- Manchester-Liverpool

  Den "første" jernbane- Manchester-Liverpool
  I 1829 blev der oprette en ny jernbane imellem Manchester og Liverpool. Denne bane lagde nye krav for fremtidige lokomotiver evner. Banen krævede at togene var hurtige og pålidelige, og blev derfor udstedt en konkurrence om at fremstille et lokomotiv som kunne opfylde disse krav. Af denne konkurrence fremkom lokomotivet ”The Rocket” som lagde standarten for alle fremtidige lokomotiver.
 • "The Rocket"

  "The Rocket"
  "The Rocket" var verdens første effektive damplokomotiv, udviklet af George Stephenson. Den vandt Rainhill-konkurrencen d. 8-10-1829, og fik derved rettigheden til at tranportere råvarer og mennekser på Manchester-Liverpoolbanen.
 • Landbrugets mekanisering

  Landbrugets mekanisering
  En af de første store mekaniske maskiner i landbruget dukkede op i 1851. Det var en aflægger, et stort klodset monstrum lavet hovedsageligt af træ som var trukket af heste. Maskinen var desto mindre ikke billig og det var kun store godsejere og kredse af mindre gårdmænd.
 • Bilen

  Bilen
  Den første bil lignede fuldt ud en hestevogn, dog bare med hestekræfter fra en motor.
  Da bilen først kom frem, blev den produceret af uddannede mænd. Her var der omkring 4 der lavede en bil sammen, dette tog meget tid men resultatet blev godt. Her følte arbejderne at de havde lavet et produkt som de havde været med til, så de kunne være stolte af den indsats de havde sat på bilen. De følte at de var del af et arbejde der gjorde noget godt.
 • Edisons lys

  Edisons lys
  Thomas Edison fremlagde et projekt omkring elektrisk lys, som villle kunne udkonkurrere gaslyset på både pris og kvalitet.
 • Citat fra Neuasthenien

  "Man har sikkert Ret til at betegne den Overhaand tagende Nervøsitet som en af det moderne Samfunds største Forbandelser. Ikke blot giver den sig Vidnesbyrd i den tiltagende Hyppighed af Sindssygdom og Selvmord, men den bidrager idethele væsenligt til at paatrykke vor Tid dens eiendommelige Præg. Triumfer på Vidernskabernes og de praktiske Opfindelsers Omraade langfra have opnaaet nogen Guldalder af Sundhed, Lykke eller Tilfredshed.”
 • Samlebånd og masseproduktion.

  Samlebånd og masseproduktion.
  Samlebåndet startede i 1913 af Henry Ford under den store bilindustri. Ford mente at man kunne arbejde hurtigere ved at bruge samlebåndsprincippet. Samlebåndet gik ud på at hver arbejder stod ved en maskine og skulle lave en lille del på bilen, fx var der en der skulle banke buler ud på skiver af metal og sende den videre til den næste arbejder som fx skulle bore et hul.
  Ford byggede samlebåndet for at øge produktionen, alt blev gjort meget hurtigere når der var tusind arbejderer til at bygge.
 • Period: to

  Den anden industrielle revolution

 • Period: to

  Fra industri- til videnssamfund.

  Vidensamfundet begyndte at blomstre frem omkring midten af det 20. århundrede.
  Under industrialiseringen er produktionen effektiviseret, så der er kommet færre ufaglærte arbejdspladser samtidig har den medvirket til global handel og dermed globaliseringen, hvor ved meget ufaglærtarbejdskraft er flyttet til ulandene fordi at arbejdskraften er billige, da der ikke er de samme krav som i vesten i forhold til løn og sikkerhed som er opstået gennem industrialiseringen.