Images

Skolens formål i tal

By CJSSB
 • Jan 1, 1510

  Den første slags skole

  Undervisningsfag som i resten af Europa - Latin, atronomi, retorik og musik.
 • Jan 1, 1536

  Folkeskolens grundlag

  Folkeskolens grundlag
  Folkeskolensgrundlag starter, Martin Luther har en stor rolle.
  - Streng disciplin
  - Skole for velhavende
 • Læsefærdighed bekæmper fattigdom

  • Læsefærdighed og skolegang blev anset som redskaber til at bekæmpe fattigdom
  • Skolen er nu ikke kun velhavende, almen skoler blev dannet.
 • Konfirmation blev obligatorisk

  Konfirmation blev obligatorisk
  Kongen gjorde konfirmationen obligatorisk
 • Staten anerkender ansvar for skolerne

  Ansvar for:
  - Oprette et landsdækkende skolesystem
 • Der er nu omkring 1700 skoler i DK

 • Første skolereform!

  • Max 2km til skole
  • Indførelse af 7 års undervisningspligt
 • Første udgave læsebogen 'alt i et'

  Ca 600 sider
 • Fri undervisning i skoler samt organiseret skolegang

  • Repræsentivt demokrati
  • Grundloven sikrer fri undervisning
 • Der er nu 2517 skoler i DK

 • Friskoler/privatskoler kan oprettes lovligt

 • Der blev oprettet læreruddannelser

 • Læreruddannelse for kvinder

 • Sidste læsebog

  Omverden, jordens beboer, den menneskelige sjæl osv
 • Forhandling af reorginasering af skolens hverdag

  Børn skulle deles i klasser efter alder
  Konsekvens for antal af børn i klasserne
 • Skolereform - Fokus på livet efter skolen

  • Mere pædagogik
  • Flere undervisningsfag
  • Skolen tilpasses de arbejds- og erhversmæssige kvalifikationskrav
  • Første skolereform med fokus på den struktur vi kender i dag.
 • Skolekommissionen

  Diskutere skolen pædagogiske, økonomiske, administrative arbejde
  Blev retningsgivende frem til slutningen af 60'erne
 • Der er nu 3800 skoler i DK

 • Seminarielov om udviklingspsykologi

 • Tilsynslov

  Amtslige tilsyn af skoler
 • Ny landsorginisation - forældre og skoler

  Forældrenes talerør
 • Ny skolelov

  Landsbyskoler skulle fobedres
  Specialundervisning skulle spredes til landsdistrikterne
  Skolepyskolog - ny profession
 • Afskaffelse af mellemskolen

  Børnene kunne kun opdeles hvis forældrene og lærerne ønskede dette
  - Blåbetænkning
 • Pædagogisk Landsforening for faget orientering stiftet

  Fyldigt tidskrift blev udsendt, hvori den enkelte kunne arbejde mere selvstændigt.
 • Forbud mod korporlig afstraffelse

  Bla spanskrøret
 • Femdages undervisningspligt

 • Undervisningspligten udvides fra 7-9 år

 • Ny folkeskolereform

  • Ny åbningssekulærformål
  • Selvvirksomhedsbegrebet blev fastholdt
  • Samarbejde med forældre
  • Realklasser blev erstattet og niveaudelte 9. og 10. klasser
 • Folkeskolen blev fritidsorienteret

  Fokus på lokalamfundet
  Aftenkurser/undervisning varetaget af læreren
 • Ændring af folkeskolelovens styrelsesregler

  Skolebestyrelser afløser skolenævn, og skolekommission, fælleslærerråd og amtsskolekonsulenter afskaffes
 • Ny folkeskolelov

  DANNET PÅ BAGGRUND AF PISAUNDERSØGELSE
  Fokus på elevens individuelle kunnen
  Sociale færdigheder
  Fremme elevens tilegnelse
  Udarbejde tværfaglige projekter på 9. og 10.klassetrin
  Modtagerklasser
  Vægt på elevens personlige og alsidige udvikling
 • Der er 1750 skoler

  Fald pga kommunesammenlægning
 • Ny skolelov

  Folkeskolens afgangsesamen blev obligatorisk
  Gruppeeksamen blev afskaffet på alle trin
  7trins-skalaen blev indført
 • Ny PISA-rapport og nationaletest

  Internationale og nationaletest
 • Ny skolereform

  • Helhedsskole
  • Undersøttende undervisning
  • Lektiecafe/lektiefri skole
  • Pædagoernes indmarch på lærernes område