Historical timeline (DH-project)

 • Period: Nov 1, 1000 to Nov 1, 1500

  Middelalderen

  Slægtens tid.
  Her var det litterere præget af folkeviser som trylleviser og ridderviser. Trylleviserne beskæftigede sig med det overnaturlige, mens ridderviserne beskæftigede sig med det virkelige liv og foregik i mere adelige miljøer og omhandlede fatale slægtskonflikter og oprør mod gældende værdisystemer.
  I denne periode blev Ebbe Skammelsøn skrevet.
 • Period: Nov 1, 1500 to

  Kongens tid (litterer periode)

  I denne periode var Danmark et stændersamfund, som var opdelt i grupper med kongen og kirken øverst i hierarkiet. Herunder var de adelige efterfulgt af bønder og borgere.
  Det var også i denne periode, barokken kom frem i Danmark.
 • Period: Nov 1, 1500 to

  Renæssancen

  Renæssancen var en kulturperiode, Den opstod som en reaktion på den sorte død, Renæssancen startede i 1300-tallet i Italien, mens den først kom til Europa i 1500-1600. Den europæiske renæssance var et opgør mod den italienske renæssance.
  Det var i denne kulturperiode, Christoffer Columbus opdagede Nordamerika.
 • Period: to

  Barokken

  Barokken kom sammen med enevældens indførelse. Under barokkem var der mange former for propagandakunst, hvor man hyllede kongen gennem tekster.
  Inden for lyrikken dominerede lejlighedsdigtningen.
  Vi har arbejdet med teksten "Hver har sin skæbne", som blev skrevet af Thomas Kingo, som var en stor forfatter i denne periode.
 • Period: to

  Enevælden

  Denne periode bliver også kaldt absolutisme.
  Kongen stod på hele magten som absolut magthaver.
  Her var det kongen selv, som vedtog alle lovene.
  Ludvig Holdberg var Danmarks og Norges mest kendte forfatter. Han levede fra 1684-1754 og skrev blandt andet teksten Erasmus Montanus.
  Han skrev om den naturlige lighed mellem alle mennesker, mens han levede i et samfund, hvor kvinder var underordnet manden.
 • Kongelovens indførelse

  Kongelovens indførelse
  I 1683 kommer kongeloven/ Danske lov. Den er inspireret af den jyske lov fra 1249. Den bygger på moseloven (øje for øje, tand for tand). Der var ca. samme straf som det man selv havde gjort. Inden de blev henrettet kunne det være man lige skulle have hugget en hånd af, hvis man nu havde stjålet noget.
 • Bønder/borgere kunne købe sig adelige

  Bønder/borgere kunne købe sig adelige
  Bønderne kunne købe sig adelige. De adelige betalte dengang ikke skat, det var kun bønderne der betalte skat, så det var derfor en fordel at købe sig adelig. For at købe sig adelig skulle man også eje en hvis antal jord. Det var Christan d. 5 der indførte denne lov.
 • Period: to

  Store nordiske krig

  Skulle primært sikre at Sverige ikke blev en dominerende stormagt. Danmark står sammen med Rusland, Polen, Sachsen, Prøjsen. Disse lande er imod Sverige, England, Gottorp, Holland og Tyrkiet(Tyrkiet var kun med ganske kort tid). De kæmpede for at bestemme hvem der skulle være den stærkeste i norden. Det stod mellem Sverige og Norge. Danmark tjente penge på passagen ved Øresund. Det ender med at Danmark får frie hænder med Gottorp. Sveriges toldfrihed blev afskaffet, og Sverige skulle derfor også
 • pesten kom til Danmark

  I København kom pesten 1711-1712 var en af gangene, den kom over flere omgange. Man vidste ikke hvad pest var. I gaderne blev affaldet smidt, og der lugtede derfor ret voldsomt i gaderne. Der dør ca. 22.000 til pesten, da det blev spredt fordi folk boede tæt.
 • Oprettelse rytterskoler

 • 2/3 af København brænder ned

  2/3 af København brænder ned
  2/3 dele af københavn brander ned, hvilket var sket for, Man genbyggede derfor København.
 • Stavnsbåndet oprettes

  Stavnsbåndet oprettes
  Der var en krise i landbruget i 1730, priserne var meget lave. 1740 kommer der en kvægsygdom som dræber 60-80 % af alle kvæg i landet. Derfor forsøger man med stavnsbåndet i 1730, hvilket betød at fra 14-34 år skulle man blive på den gård man blev født.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Under oplysningstiden er litteraturen mere realistisk. Folk skal forstå virkeligeden gennemteksterne. Man prøver på at danne borgerne,
 • Danmark allierer sig med Rusland

  Danmark allierer sig med Rusland
  Danmark allierer sig med Rusland i 1765 og århundredet ud. Dette var smart fordi Rusland var meget stærke, de var en stormagt. Derudover ligger det på den anden side af Sverige hvilket var helt genialt, da de var en stor fjende for Danmark.
 • Tryggefrihed

  Tryggefrihed
  Struensee indfører tryggefrihed
 • Stavnsbåndet ændres

  Stavnsbåndet ændres
  I 1774 ædres stavnsbådet, så det nu blev lovpligtigt at blive på gården fra man var 4-40 år.
 • Forordningen om negerhandel

  Danmark er den 6. mest slavehandlende nation i verden 1782 kom forordningen om negerhandel, hvilket var fordi menneskerettighederne kom. Man fandt ud af at det måske ikke var en god idé. For ikke at blive uvenner med England gjorde man det forbudt at handle med slaver, dog måtte man stadig gerne eje en slave. Denne lov træder dog først i krat 1. januar 1803. Denne overgangsperiode kan skyldes at man skulle nå at hente slaver før det blev forbudt. I denne periode steg eksporten af slaver dermed.
 • Period: to

  Borgernes tid (dansk litteratur periode)

  Det betegnes også som "Frihedens, fremskidtets og humanitetens århundrede". I denne periode blev "En Vandringsmand" skrevet.
  Under denne tid foregik den franske revolution, som også første til den danske grundlov i 1849.
 • Period: to

  Biedermeier (idealismen)

  Biedermeier var en stilperiode inden for litteratur. Peioden var præget af småborgerlig idyl og realisme. Biedermeier beskæftigede sig med det hjemlige og det private, og familielivet var centrum.
  Vi har læst de følgende tekser, som var skrevet i denne tidperiode:
  Moderen med barnet af H.C. Andersen
  Tordenvejret af Thomas Kino
  Begge tekster handlede om det idyliske hjem og den idyliske hverdag, virkeligheden var dog en helt anden.
 • Period: to

  Idealismen (romantikken)

  Denne litterere perioder beskriver man idyl gennem littereturen. Her undlod man de problemstillinger, som tydeligvis fandt sted i denne tidsperiode.
 • København bombarderet af England

  København bombarderet af England
  Den første terror aktion i verdenen
 • Period: to

  George Brande

  George Brande var en kednt forfatter under det moderne gennembrud. Han var en dansk kritikker, fordi han stillede sprgsmål til den tidligere så idyle littatur. Han regnes for at være manden bag det moderne gennebrud og han havde også stor betydning for skandinavist littaratur.
 • Danmarks første jernbane fra Roskilde til København

  Danmarks første jernbane fra Roskilde til København
  Denne jernbane var meget vigtig for industraliseringe, da det gjorder det nemmer og hurtigere at tansportere are rundt i landet,
 • Period: to

  Industrialiseringen

  • Danmark blev mindre, men produktionen vokser pga. omlægningen til animalsk.
  • Politiske magtkampe mellem højere (godejerene/rige) og venstre (bønderne/fattige)
  • Bedre arbejdsforhold for børn, dog stadig dårlige
  • Realismen dukker op, som en reaktion i mod romantikken.
  • Skolen blev forbedret. Man indføre b.la mellemskole.
  • Kvinder får rettigheder
  • Jernbanerne kommer til, hvilket var vigtigt for industrialiseringen pga. transporten.
 • Period: to

  Henrik Pontoppidan

  Henrik Pontopiddan var en dansk forfatter, der primært beskæftigede sig med romaner. Allerede i sine unge dage skrev Henrik Ponroppidan bøger, der var stærkt samfundskritiske. Pontoppidan modtog i 1917 Nobelprisen for "hans autentiske beskrivelser af dagligliv i Danmark."
 • Kvinder blev myndige over egne midler

  Kvinder blev myndige over egne midler
  Inden dette har kvinder ikke magt.Deres største mål var at blive gift, det var det bedste man kan opnå hvis man er kvinde. Kvinden skulle gå derhjemme og passe huset og de børn der måske var der. Hvis kvinden tjente penge skulle de gives til manden. Kvinderne var økonomisk umyndige. Hvis der skulle arves får manden 2 dele og kvinden 1 del. Den del skulle gives til kvindes mand. Hvis kvinden var enke havde hun lidt flere rettigheder.
  Dette ændres med denne lov.
 • Herman Bang

  Herman Bang
  Herman bang var dansk forfatter, krtitikker og jounarlist.
  Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil.
 • Period: to

  Det Moderne Gennembrud

  Det Moderne Gennembrud var en litterer periode.
  Forfatterne i Det Moderne Gennembrud gjorde oprør mod Romantikken, og beskæftigede sig med frihed i forhold til seksualitet og religion. Mange kvindelige forfattere kom i denne periode frem.
  Vi har læst "En vandringsmanden" af Henrik Pontoppidan.
 • Danmark omlægger deres landbrug

  Danmark omlægger deres landbrug
  I løbet af 1870érne omlagde Danamrk deres andbrug. Forhen producerede vi korn, men Rusland og Amerikanerne kunne priducere det meget billigere, så man omlagde derfor landbruget til animalsk, hvor man producerede Mælk, ost, bacon osv. Denne omlægning gjorder, at Danmark blev et rigere land.
 • Silkeborg får sin første jernbane

  Silkeborg får sin første jernbane
 • Fabriksloven

  Fabriksloven
  1873 kom der en lov om at børn skulle være minimum 10 år for at arbejde på fabrik
 • Kvinder fik stemmeret ved minighedsrådet

  Kvinder fik stemmeret ved minighedsrådet
 • Kvinder fik stemmeret ved kommunalvalget

  Kvinder fik stemmeret ved kommunalvalget
 • Fabriksloven reformeret

  Fabriksloven reformeret
  I 1913 blev fabriksloven ændret, således at nu skulle være 14 år, for at arbejde på en fabrik.
 • Kvinder fik stemmeret ved Folketingsvalget

  Kvinder fik stemmeret ved Folketingsvalget