Industrialiseringen

 • Period: to

  Industrialiseringens første fase

  Industrialiseringens første fase omfatter mest den engelsk industrielle revolution, da det var i England, som var det første land til at gennem gå revolutionen.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  James Hargreaves opfinder Spinning Jenny.

  Spinning Jenny giver en arbejder mulighed for at fremstille flere trådruller på samme tid.
  Kilder: Slå op på side 248 i Verden før 1914 og se, tabel: "Beskæftigede i bomuldstekstilproduktionen i England"
 • Dampmaskinen er opfundet

  Watt tager patent på at have opfundet dampmaskinen. Betydning: De kan masseproducere flere vare og man kan benytte den til at videreudvikle andre ting, f.eks. lokomotivet.
 • Wealth of Nations

  Grundbog for liberalismens tanker. Betydning: Den skaber nye ideer til, hvordan man kan samarbejde, hvor alle får mest mulig ud af det.
 • Første lokomotiv i verden

  Lokation: England.
  Betydning: Man kan hermed begynde, at eksportere og importere varer fra flere steder i landet.
 • Første arbejdssammenslutninger i England

  Arbejderne går sammen mod arbejdsgiverne og staten.
 • Period: to

  Arbejdssammenslutninger forbydes i England

 • Første dampdrevne skib

  Man kan hermed begynde, at eksportere og importere varer fra flere steder i landet
 • Første offentlige jernbanestrækning åbnes

  Betydning: Det var medvirkende til transportrevolutionen sammen med dampskibene.
 • Ny lov i Danmark

  Betydning: Lov om alderskrav i tekstilindustrien i Danmark, hvor man skulle være mindst ni år gamel. I 1848 kom der yderligere en lov, hvor kvinder og mænd under 18 ikke måtte arbejde over 10 timer om dagen.
 • Storbritannien blev "Work shop of the world"

  De havde den bedste økonomi i forhold til de andre stormagter
 • Period: to

  Indrustdaliseringens anden fase

 • Børnedødligheden i København

  Børnedødligheden var på 75% i København. Betydning: Viser, hvordan urbanisering og spekulationsbyggeri gjorde, at langt flere folk blev syge, fordi man boede så tæt. Kilde: Side 269 "Den tyske fattiglæge Oppenheim om sundheds-forholdene i Berlin 1890
 • Jernbanestrækning i USA

  USA fik en jernbanestrækning på 49.000 km Betydning: 1,3 millioner i beskæftigelse + man kunne transporterer varer og mennesker gennem landet.
  I syd-staterne var der dog meget lidt industri.
 • Period: to

  Den amerikanske borgerkrig

  Betydning: Nordstaterne sejrede og slaveri blev ophævet
 • "Internationale"

  Den Internationale Arbejdersammenslutning blev oprettet i London i 1864 og gik i opløsning i 1876. Internationalen var en sammenslutning af venstrefløjsfolk, socialister, kommunister og anarkister.
 • Socialdemokratisk arbejderparti i Tyskland

  Byggede på marxismen
 • Korneksporten 4 dobbelt i Danmark

  Siden 1830 var korneksporten 4 dobbelt i Danmark. Betydning: Danmark blev økonomisk bedre stillet.
 • Tyskland og Preussen bliver til et kongerige

  Betydning: Det bliver det næststørste folkerige, og derfor havde Tyskland nu mulighed for en stærk industriel udvikling.
 • Period: to

  Die Gründerzeit

  Betydning: Periode, hvor mange store tyske industrivirksomheder blev etableret. I denne periode nåede Tyskland op på at investere over 10% af sin nationalindkomst. (De nåede Take-off)
 • Danmark for den første fagforening

  Betydning: Folket har mulighed for at kæmpe for bedre vilkår.
 • Ingen børn under 10 år må arbejde på fabrikker

  Børnerne får bedre vilkår, og får tid til at have en barndom.
 • Elektriciteten anvendes som energi

  De får en ny energiform, som kan udvikle samfundet
 • Andelsmejerier

  Betydning:
 • Det første elkraftværk

  Man kunne bruge elektricitet som energikilde
 • Benzin drevende kørertøjer i Tyskalnd

  Daimler og Benzin begyndte at producere benzindrevne køretøjer (Tyskland)
 • Septemberforligt

  Septemberforliget var en aftale der blev indgået den 5. september 1899 mellem DsF (nu LO) og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) . Denne aftale slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold.
 • Den første flyvning

  Brødrene Wright tog den første flyvning
  Dette gjorde, at mennesker og varer hurtigere kunne blive transporteret rundt i verden.
 • The Independent Labour Party

  ILP var radikalt socialistisk og pacifistisk og søgte i 1914 samt 1939 at hindre britiske krigserklæringer til Tyskland. Partiet brød i 1932 med Labour Party og opløstes i 1948.
 • Ny lov om børnearbejde

  Det blev forbudt med børnearbejde i 1913 i Danmark. Dog var det først i 1948, at en lignende lov blev indført i USA.