900-2012

 • 400

  Oldtiden

 • 400

  samfund

  oldtiden germanske stammesamfund var mundtlig kulturer. vi ved lidt om deres religion, myter, normer og samfundsorganisation.
  man var troende i den nordiske mytologi.
 • Period: 400 to

  Tidslinje

 • 476

  det vestromerske riges kolaps

 • Jan 1, 1000

  middelalderens begyndelse

 • Jan 1, 1000

  samfund

  samfundet var præget af konkurrencen mellem kirken og kongen
 • Jan 1, 1030

  gik over til kristendommen

 • Jan 1, 1100

  væsentlige beslutninger blev nedskrevet, bekræftes og besegles skriftligt

 • Jan 1, 1241

  jyske lov

  konegn får stillingen som den øverste retsudøver
 • Ludvig Holberg

  kom fra en borgerlig familie i Norge. universitetsuddannet i København samt akademisk karriere som professor og forfatter. dannelsesrejse til Holland, England, Tyskland, Frankrig og Italien. for hans penge blev han godsejer og derefter Baron. der fik han en karriere i enevældesamfundet.
 • den liberale borgerkultur

  den handelsmæssige og kulturelle udvikling i 1700-tallet skete i byerne og især i København. håndværkere, handlende, storkøbmænd, militærfolk og embedsmænd skabte med inspiration fra deres internationale orientering og fra England og Holland en ny borgerkultur med nye forestillinger om mennesket. det var de personlige egenskaber der vigtigst og en sådan frihed til at udfolde sine friheder, libealisme, ville gavne den enkelte men også samfundet.
 • Hans Adolf Brorson

  (1694-1764) digter, præst i Tønder og senere biskop i Ribe. digtede salmer der udgjorde et modstykke til Thomas Kingos voldsomme Barokstil.
 • oplysningstiden og klassicisme starter

 • Rytterskoler

  efter de liberale frihedskrav tog man mere hensyn til samfundets behov. og man indførte derfor en styrkelse af undervisningen på det elementære plan gennem oprettelsen af 240 rytterskoler over hele landet.
 • Charlotte Dorothea Biehl

  (1730-1785)
  kvindelig forfatter i et mandsdomineret samfund.
  skriver selvbiografier om hvordan det var at være en kvindelig forfatter i det samfund.
 • Carl Michael Bellmans

  (1740-1795)
  svensk digter.
  blev meget populære i Danmark. i hans sange var der en mere desperat rokokko stemning der veksler mellem indlevelse og parodi mellem følsom naturskildring og vulgær realisme.
 • Johannes Ewald

  (1743-1781)
  tegn på den førromantiske holdning.
  hans digte præges af lejlighedsdigte og en stræben efter at leve op til omgivelsernes krav. han søger dog også din helt prsonlige vej.
 • Johan Friedrich Struense

  struenses magt periode fra 1770-1772. tyskpræget hof- og embedsaristokrati. han var tysktalende holstener og livslæge for den sindssyge kong Christian d. 7. struenses reformprogram indgik indførelsen af en række borgerlige juridiske rettigheder, afskaffelse af fødselsprivilegier, af stavnsbåndet og af hoveriet som havde >>lænket<< fæstebonden til godsejeren samt af tortur, slavehandel og censur.
 • menneskerettighederne

  i den amerikanske uafhængighedserklæring. individets umistelige, medfødte >>ret til liv, frihed og stræben efter lykke<<.
 • indfødsret

  danske, norske og holstenske borgere og adelige havde fortrinsret til alle statens embeder, og samtidig støtter staten interessen for den danske og norske fortid.
 • Revolution i Frankrig

  oplysningstankerne og kravet om individuel frihed bidrog til revolutionen i Frankrig. her afskaffede borgerne det enevældige privilegiesamfund.
 • romantikken

  er den åndsretning der ligger vægt på følelsen og fantasien som de skabende og erkendende kræfter. hele den første store del af 1900-tallet kaldes også for romantikken
 • organisme-tanken

  organisme-tanken forstillinger om en trinvis udvikling viser at verden er en uafsluttet proces. og udgør en vigtig inspiration bag 1800-tallets teorier som Charles Darwins udviklingslære og Karl Marx's historiefilosofi. Hans Christian Ørsted der opdagede den elektromagnetisme i forlængelse af den romantiske naturfilosofi.
 • Barokhaven ved Frederiksberg Slot

  i den nye naturlige og romantiske stil.
 • guldalderen

  1800-1814
 • Henrik Steffens

  (1773-1845)
  henrik steffens er en naturforsker der bringer den nye tyske romantiske naturfilosofi til KBH via forelæsninger.
 • H.C Andersen

  (1805-1875)
  romantiske kunster
 • enevældens afskaffelse

 • Runesten rejses

 • vikingetiden starter og slutter i 1050

 • Jellinge stenene

  de to jellingesten er hovedmonumentet fra nordisk mytologi til kristendommen. rummer indskrift, og billedsmykning i lavt relief. den ene med den korsfæstede kristus og den anden et stort firbenet grifdyr i kamp med en vældig slange.
 • islandske slægtsagaer

  mundtlige traditioner om fortællinger