DA-HI tidslinje - Nickolaj, Rasmine og Maria

 • Period: to

  Barokken

  Det poetiske gennembrud kom i 1623 med Anders Arrebos oversættelse af 'Det gemle testamente'
  Barokken havde dog først sin storhedstid fra 1650, selvom der er tradion for at sætte starten samtidig med den politiske begivenhed at Danmark bliver et enevælde i 1660.
  Sluttidspunktet betagnes overordnet som 1700-tallet, men fastsættes som 1720 da Ludvig Holberg her udgiver sine første komedier. Kendetegn for barokken
 • Barokkens udtryk og stil

  Barokkens udtryk og stil
  Barokkens livssyn var meget negativt det det var præget af kirkens overbevisning om at livet på jord var kort og ubetydeligt, mens døden var målet, at komme i himlen op til Gud. Dennen ide havde sin fremtræden i kunsten og litteraturen vha. begrebet 'vanitas'. Vanitas er et latinask udtryk for tomhed og forfængelighed, og bruges til at fortælle at alt materielt er tomt og betydningsløst. En jordisk ting som kun hører til her.
 • Period: to

  Enevælde

  Den danske enevælde var et arvekongedømme, det eneste lovfæstede i Europa. I princippet kunne kongerne bestemme enerådigt, men de færreste gjorde det, for de støttede sig på rådgivere. I hele den enevældige periode fra 1660/65 til 1849 var der ingen adskillelse mellem regeringen, administrationen og lovgivningen.
  1660-1849
  Kilde: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/enevaelden/
 • Frederik den 3.

  Frederik den 3.
  Frederik den 3. bliver Danmarks første enevældige konge
 • Thomas KIngo

  Thomas KIngo
  Dansk biskop og digter. Kingo debuterede i 1665 med digtet "Sæby-Gaards-koe-klage". Fra 1665 udgav han jævnligt digtsamlinger med salmer, fædrelands- og kærlighedsdigte. I 1674 udkom andagtsbog 1. del Aandelige Sjungekor 2. del udkom i 1681. Digtene er tydeligt barokkiske. Kingos salme-bog fra 1699 indeholdt 300 salmer, hvoraf 85 er skrevet af Kingo og blev beordret til brug i Danske, Norske og Færøske kirker. I Odense og Slangerup findes mindesmærker om ham. Hans største minde er dog salmerne.
 • Period: to

  Dansk slavehandel

  Danmark deltog i den transatlantiske slavehandel i Afrika og Caribien ved at afskibe slaver fra forter på Guldkysten, og ved at opbygge kolonisamfund baseret på slavedrevne plantager i Dansk Vestindien. Desuden handlede danskerne også med slaver, med udgangspunkt i Trankebar og Serampore, her blev besiddelserne forvaltet igennem handelskompagnier ca 66000 slaver blev handlet og gjorde DK til en af de største. Danmark var det første land i verden der vedtog en lov der forbød slavehandel i 1802.
 • Det danske kongerige

  Det danske kongerige
  I denne tid reagerede den danske konge over et stort område, som bestod af det nuværende Danmark, Norge, Slesvig-Holsten, Oldenborg, Island, Grønland og Færøerne. Den centrale del af denne helstat var Danmark-Norge med København som Centrum.
 • Period: to

  Oplysningstiden

 • Handel og industri

  Handel og industri
  Den første danske bank blev oprettet i 1736. Allerede i 1600-tallet var der blevet oprettet handelskompagnier, med fokus på handelen med bestemte fjerne egne. Handelskompagnierne modtog penge fra godsejere og de mere velhavende borgere, og dette var med til at sprede risikoen, så man ikke havde helt så meget at miste. Fra omkring 1750 var den internationale højkonjunktion også til gavn for dansk søfart og handel, herfra og til omkring 1800-tallet med tiden kaldt den florissante periode.
 • Ludvig Holdenberg

  Ludvig Holdenberg
  Ludvig Holberg var og er en af Danmarks kendteste forfattere. Ludvig Holberg er særligt kendt for sine komedier. Han blev født i Bergen, og gik på Bergen Latinskole, hvorefter han fortsatte sin uddannelse på Københavns universitet. Da han blev færdig med dette rejste han i mange år, og kom senere tilbage og blev professor på Købehavns universitet. Han var og er hovedfiguren til oplysningstidens indførelse i Danmark, blandt andet med "Natur og folkeret", som udkom i 1716.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Startstidspunktet fastsat ved jordskælvet i Lissabon
  og sluttede ved Napoleons fald i 1799
 • Oplysningstidens livssyn

  Oplysningstidens livssyn
  I denne tid mente man at mennesket var fornuftsvæsener; hvis bare man turde og ville bruge fornuften, så ville verden blive et bedre sted. Dette livssyn var stikmodsat barokkens, da barokken var præget af det kristne menneskesyn; at vi kun kunne finde den rigtige vej via Gud. Oplysningens menneskesyn indebærer at vi selv kan finde frem til det gode, ved hjælp at den fornuft, som vi alle har.
 • Kongedømmets udenrigspolitik

  For at Danmark skulle overleve i denne tid, blev de nødt til at holde sig tæt på de europæiske stormagter, samt have en betydelig flåde og hær. I 1765 indgik Danmark og Rusland et nært forhold, som skulle holde århundredet ud. Dette gjorde at Danmark fik kontrol over Slesvig-Holsten, og Rusland fik igennem Danmark en flåde, som kontrollerede gennemsejlingen ved Østersøen.
 • Christian den 7. og Struensee

  Christian den 7. og Struensee
  llerede da Christian d. 7 var 16 år gammel blev han konge, men dette var meget svært for ham, da han var psykisk syg, og brugte størstedelen af sin tid sammen med prostituerede kvinder. Struensee var kongens læge og fik efter kort tid "magt" over kongen. Struensee var meget optaget af oplysningstidens tanker og styrede nærmest landet efter nogle af disse principper i næsten 2 år.
 • Helstaten skrumper ind

  Efter den florissante periode og udenrigsministerens død, slog kronprinsen aggressivt til og bragte Danmark og England op mod hinanden.England ville ikke finde sig i at Danmark havde indgået et væbnet neutralitetsforbund med Rusland,Sverige og Preussen.Det medførte Slaget På Reden i 1801,som England vinder. Så indførte Napoleon fastlandsspærringen, som gjorde det umuligt for Danmark at fortsætte sin handel til søs. Derefter bombarderede England København i fire dage, og vi mistetede vores flåde.
 • Period: to

  Romantikken

  Romantik kommer fra adjektivet romantisk, hvilket I 1700 tallet betød noget mærkeligt og fremmedartet. Noget som var som I romanerne og ikke virkeligheden, det afspejlede sig I litteraturen. Man skrev om drømme og længsler, tit med henblik på Gud, kærlighed og længsel. Motiver blev oftest forskønnet.
 • Period: to

  Nationalstaten Danmark

  Denne peroiode er Danmark indblandet i den del krige og mister bl.a. Norge, Slesvig-Holstein og en række mindte tyske områder. Enevældet afskaffet og vi får Grundloven.
 • Grundloven

  Grundloven
  Grundloven var den første forfatning og øverste danske lov, man siger at det var starten på Demokrati i Danmark.
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  Det moderne gennembrud er en kunstnerisk periode i industriallisering, her var meget fokus på realisme og social realisme, mange ønskede at udtrykke den harme og sociale indignation som de følte, over de fattiges levevilkår, der er bl.a fra denne periode Brendekildes kendt maleri udslidt kommer fra.
 • Period: to

  Industrialisering

  Efter at have mekaniseret landbruget, var der ikke længere brug for så stor en andel af befolkningen på landet, dette medførte en kæmpemæssig urbanisering. Man havde brug for folk på fabrikkerne, motoren og dampmaskinen var nemlig opfundet og satte gang i diverse produktioner. Industrien blomstrede, modsat arbejdsvilkårene, for det var ikke ufarligt at arbejde på fabrikkerne især ikke for børn, det skete ofte at nogen blev slået ihjel fx ved væve. Først i 1873 kom der en aldersgrænse på 10 år
 • Socialdemokratiets opståen

  Socialdemokratiets opståen
  i begyndelsen af 1870'erne begyndte nogle socialistiske strømninger at sprede sig over hele Europa underklassen var efterhånden blevet stærkere, og ønskede indflydelse på Styringen af landet. Også i Danmark ville bønderne og husmændene være med, og partiet "det forenede venstre blev stiftet.
  På det tidspunkt havde vi Rigsdagen som var delt i Landstinget og folketinget. Desværre var det stadig kongen som udpegede sin regering, så på trods af flertal til Venstre, blev højre Danmarks regeringsparti
 • Landbruget udvikles

  Landbruget udvikles
  Landbruget led stor last da billigt amerikansk og russisk korn, i 1870'erne satte en stopper for salget af det dyre danske. Nu må danske landmænd måtte omlægge hele landbrugsdriften og måtte i stedet i gang med at producere og sælge animalske produkter; bacon og smør. Omlægningen kom midt i en stor teknologisk udvikling, nu havde man pludselig maskiner til at udfører en lang række opgaver for én.
 • Realisme - stilart

  Realisme - stilart
  Realismen som kunstart blev dyrket meget i denne periode. Efter at der blev indført skolegang til alle, blev befolkningen mere lærde og kunne nu også udtrykke sig på skrift. I og med at de blev mere lærde voksede der også en stigende træng til at udtrykke sig man ønskede at viderebringe sine ideer og holdninger. Her kommer realismen ind i billedet for modsat naturalismen er realistiske værker holdningspræget. Oftest er der talen harmen over de fattiges liv og kår.
 • Andelsbevægelsen - landbrug fortsat

  Andelsbevægelsen - landbrug fortsat
  De nye maskiner som man fik til rådighed nu, var ikke helt billige, derfor gik bønderne sammen i andelsforeninger, hvor man deltes og forarbejdede varerne sammen, og alle havde én stemme, om man bidrog med en eller tyve køer. Produkterne blev nu ens af kvalitet, i stører mængder, og gevinsten blev efterfølgende fordelt alt efter bidrag. Andelsmejerierne var en kæmpe indtægtskilde og succes op til første verdenskrig. Takket være forskning på landbrugsskolerne steg udbyttet og salget -> eksporten