Billede industrialiseringen

Historie-Dansk forløb

 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1500

  Slægtens tid

  Slægtens tid foregik i perioden: 1000-1500, altså i vikingetiden og
  middelalderen. De mest indflydelsesrige var konger, stormænd og kirkens folk, som man mente var dem som kommunikerede med gud og altså var "hellige".
  Imens folk bønder som arbejde med håndværk eller handel var dem som var lavest i hierarkiet på trods af at bønderne dominerede befolkningen med 90 %.
 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1500

  Middelalderen

  Middelalderen startede efter antikkens aflsutning. I middelalderen blev der skabt et stændersamfund i Danmark. Et stændersamfund er hvor befolkningen er opdelt i adskilte grupper, som har særlige rettigheder og pligter. Der var fire stænder: adel-, præsteborgere- og bondestanden. Gud og kongen er øverst i hierarkiet.
  Under middelalderen opstår riddervæsenet systemet. Systemet er hvor adelsmænd sværger en konge troskab og indgår i hæren i forbindelse med krig.
 • Period: Jan 1, 1500 to

  Renæssancen

  I Danmark varede renæssancen fra ca. 1500 til ca. 1660. Christian 4. var en typisk nordisk renæssancefyrste. Ordet renæssance betyder genfødsel.
  Perioden indebærer moderne livssyn.
  fx: mente den danske astronom Nikolaj Kopernikus at alle planeterne cirkulerede om solen, istedet for den tideligere teori om at alle planeter cirkulerede om jorden.
 • Period: Jan 1, 1500 to

  Kongens tid

  Under kongens tid var samfundet styret af enevælden. Kongen stod kun til ansvar overfor Gud. Det var kongen som gav lovene, ændrede dem og ophævede dem ”efter sin egen gode vilje og velbehag”. Kongen fik lavet kongeloven i 1665, som fastsatte den kongelige arvefølge og formaliserede kongens enevældige magt.
 • Period: to

  Barokken

  Under barokken kan man tale om en form for propagangdakunst for denne styreform. Kunstens funktion er at hylde kongen eller andre rige og fornemme personer. Magten fremstilles ofte i en teateragtig kulisse. Lejlighedsdigtning bliver inden for lyrikken en dominerende genre. Barokkens stil er præget af overdådighed, men bag facaden lurer kedsomheden.
 • Period: to

  Enevælden

  Enevælden (autokrati) blev indført i 1660 af Frederik den 3. og afskaffet efter Christian den 8.s død i 1848. Enevælde betød at kun kongen bestemte alt, og tronen gik videre til første fødte søn. Enevælden blev afskaffet ved en fredelig revolution efter Christian den 8. død.
 • "hver har sin skæbne"

  "hver har sin skæbne"
  ’’Hver har sin skæbne’’ er et Typisk barok digt, som sætter fokus på det gode og det glade. Og Det lægger vægt på konge og kongerige, fordi det er kongen som har betalt Thomas Kingo for at skrive digtet. Og hver anden strofe rimer fx aaer, forgaar og dragt, magt.
 • Erasmus Montanus

  Erasmus Montanus
  Den tager udgangspunkt i den unge Rasmus Berg, som drager til København for at studere, til trods for at han kommer fra en lille provinsby.
  Hans far er meget stolt at ham, men da han vender tilbage snakker han både latin og mener at jorden er rund. Det skaber konflikter blandt Rasmus og hans far, som mener at spild af tid at han tog til København.
 • Period: to

  Biedermeier

  Biedermeier perioden er fra ca. 1815-1860 i hele Europa. Princippet går ud på at det skal være et meget idyllisk samfund. Indretningen i boliger er hyggelig, idyllisk, stofbeklædte møbler og yndefulde gardiner. De taler pænt og er fine i tøjet. Det gik meget ud på at alt skulle fremstå, bedre end det var.
 • Period: to

  Romantikken

  1800-1850
  Romantikken tager udgangspunkt i det gode, det sande og det skønne. Ligesom at H.C Andersen "Hist hvor vejen slår en bugt" er skrevet i 1829 går den netop indunder det skønne osv.
  Det var også her at nationalismen blussede op, som også kan kaldes fædrelandskærlighed i grove træk.
  Det var også en kunstnerisk periode, hvor der b.la. blev skrevet mange digte og sange som f.eks. 2Der er et yndigt land".
  Nationalromantikken kommer frem med sloganet: "hvad udad tabes skal indad vindes"
 • Tordenvejret

  Tordenvejret
  "Tordenvejret om natten" er skrevet af digteren Christian Winther, hvor digtet blev udgivet i 1835.
  Christian Winther Var en af de få digtere, som befandt sig et sted mellem biedermeieren og romantismen.
  Digtet bliver beskrevet som værende nuttet og fint, hvilket b.l.a kan ses ud fra citatet:
  Hvad siger du? — men intet Svar! -
  Thi Søvnen i den lille Pause
  Min Elsktes Læber kysset har.
 • Period: to

  Georg Brandes

  Georg Brandes var en meget indflydelsesrig mand og ikke mindst en begivenhedsrig mand. Georg Brandes er den store inde for realismen: Han adskiller tro og videnskab. Han gør det hver for sig. Det bliver han meget upopulær af, han bliver smidt ud/fyret af universitet.
 • Danmarks første jernbane

  Danmarks første jernbane
  Jernbanen er noget af det vigtigste for industrialiseringen, den første jernbane gik fra Roskilde til København i 1847.
 • Period: to

  Industrialiseringen

  Under industrialiseringen flyttede man fra landet til byerne. Danmark blev mindre, og produktionen voksede. Kød og mælkeprodukter kommer i stedet for korn. Maskiner, slagterier og mejerier dukker op.
 • Børnearbejde forbydes under 10 år

  Børnearbejde forbydes under 10 år
  Børnearbejde forbydes for børn under 10 år. børn var meget effektive! Mange døde dog. De fik lungesygedomme da de sad indenunder en masse støv. 1871 blev lavet en lov om at børn under 10 år ikke måtte arbejde.
 • Jernbanen kommer til Silkeborg

  Jernbanen kommer til Silkeborg
 • Period: to

  Klunketiden

  Klunketiden var en periode fra ca. 1880-1900 i Danmark (England 1837-1901 også kaldet Victoria tiden for dronning Victoria af England). Den fik sit navn på grund af de små kvaster, der hænger i bunden af gardiner og møbler. Den blev beskrevet så ledes efter de lkunker og pompommer der andvendes som kantningen på gardiner og møbler. stilen var udtrygt for, at boligen skulle være en lun rede.
 • En vandringsmand

  En vandringsmand
  Novellen er skrevet i år 1887 af Henrik Pontoppidan. En vandrings mand er en novelle der, handler om en ’’vandringsmand’’ som går gennem landskabet. Han kommer fra byen hvor alt synes godt, men kommer ud på landet og oplever den grusomme virkelighed. Han møder en dame som, passer på og ser til den gamle dame som er i huset. Novellen handler om hvordan byen og landet er to vidt forskellige, og hvordan der var barske vilkår på landet.
  Da han forlader det gamle hus, går det op for ham hvor smukt
 • Følgeindustrien

  Følgeindustrien
  1900 kommer der en følgeindustri. Vi begyndte at sælge smør, mælk osv., og derudfra skulle vi have værktøjer, og derved begyndte vi at lave det.
 • Kvinder fik valgret til menighedsråd

  Kvinder fik valgret til menighedsråd
  kvinder fik valgret til menighedsrådet i 1903
 • Kvinder fik valgret til kommunevalg

  Kvinder fik valgret til kommunevalg
  Kvinder fik valgret til kommunevalg i 1908.
 • Børnearbejde forbydes under 14 år

  Børnearbejde forbydes under 14 år
  1913 blev der igen vedtaget en lov der sagde at børn under 14 ikke måtte arbejde på en fabrik Under industrialiseringen kommer børn i arbejde. Børnene var billig arbejdskraft. De kunne lave det, som de voksne ikke kunne, da de havde små fingre. På et tidspunkt blev børnene syge. De fik dårlig hjertesygdomme, da de indåndede dårlige støvarter.
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Første verdenskrig begyndte den 1. august 1914 og sluttede den 11. november 1918. krigen startede med mordet i Sarajevo som fandt sted den 28. juni 1914. Det hele startede mellem Østrig-Ungarn og Serbien, men bredte sig langsomt videre i Europa. Kampen stod mellem det Tyske kejserrige og Østrig-Ungarn, på den ene side og Frankrig, Storbritannien, Rusland og Serbien på den anden side.
 • Kvinder får stemmeret

  Kvinder får stemmeret
  Kvinder får stemmeret i 1915. Der har været kamp for at nå denne enighed, og der er også stærkt brug for dem på markedet.
 • Hist hvor vejen slår en bugt

  Hist hvor vejen slår en bugt
  Moderen med barnet, eller "hist hvor vejen slår en bugt".
  Den blev offentliggjort for første gang 21. august 1829.
  Han beskriver alt i sangen, som værende meget sødt og pussenuttet.
  Lidt som om at alt bare er som det skal være og hvordan landlivet, bare genrelt er hyggeligt.