Csm enevaeldigstat 169 58d543da6d 154f231435

Fra pesten til demokratiets indførelse, 1347-1849 (Cecilia)

 • Period: 1300 to

  Renæssancen

  Renæssancen var en periode der anså middelalderen som værende en mørk og dyster tid, derfor ville man i denne periode forsøge at genskabe den antikke kultur. Der foregik i renæssancen en stor udvikling indenfor det videnskabelige.
 • Period: 1347 to 1352

  Pesten i Europa

  Pest var en dødelig sygdom der i cirka 1347 kom fra syden til Europa. Pesten ankom med et brag og slog tusindevis af folk ihjel. Myndighederne var ikke forberedt på sygdommen og kendte intet til den, hvilket endte ud i der blev skabt pestkirkegårde hvor ligene lå i massegrave.
 • Period: 1445 to 1445

  Bogtrykkerkunstens gennembrud i Europa

  Johannes Guttenberg var manden der med sin nye opfindelse fik succes indenfor bogtrykkeri. Bogtrykkerkunsten havde sit udspring i Kina 400 år inden. Guttenberg opfandt at lave de løse bogstaver i bly, hvilket han fik kæmpe succes med og hans opfindelse fik en stor samfundsmæssig betydning i Europa.
 • Period: 1520 to 1539

  Reformationen i Danmark

  Reformationen var en tidsperiode hvor man ville have et protestantisk gennembrud og afskaffe de katolske kirker. I denne perioder spillede Martin Luther en stor rolle og den såkaldte lutherdom foregik i alle sociale klasser.
 • Period: 1534 to 1536

  Grevens Fejde

  Grevens Fejde betragtes hidtil som Danmarks seneste borgerkrig og var et oprør mellem bønderne og borgerne som stod sammen på den ene side og adelen som befandt sig på den anden side. Krigen var ikke udelukkende en borgerkrig da andre lande også var indblandet. Krigen viste hvor store religiøse og sociale forskelle der var i det danske samfund. Krigen blev vundet af den økonomiske overklasse.
 • Period: 1534 to 1536

  Grevens Fejde

  Grevens Fejde hidtil Danmarks seneste borgerkrig. Krigen var et oprør hvor bønderne og borgerne var på den ene side og adelen på den anden. Krigen afslørede de sociale og religiøse forskelle i det danske samfund og endte ud i en sejr til den økonomiske overklasse.
 • Period: 1536 to

  Renæssancen i Danmark

  Det er meget vanskeligt at sætte renæssancen ind i en bestemt tidsperiode, da det afhænger af hvilket land man fokusere på. Ser man på Danmark ankom renæssancen efter reformationen og varede helt indtil enevælden, altså i perioden 1536-1660.
 • Period: to

  Svenskerkrigene

  Svenskerkrigene som også er kaldet "stormen på København" var en krig der foregik mellem Danmark og Sverige. I denne tid var Danmark under ledelse af Frederik 3. som erklærede Sverige til krig. I denne tid var Sverige allerede i krig med Polen og Danmark forventede ikke de ville angribe dem trods de havde erklæret krig, men sådan blev det ikke. Svenskerne droppede krigen i Polen og stormede Danmark så det var enten knald eller fald for Danmarks overlevelse.
 • Period: to

  Svenskerkrigene

  Svenskerkrigene var en krig mellem Danmark og Sverige som startede grundet Frederik 3. erklærede krig mod Sverige. Da Sverige allerede var i krig med Polen regnede Danmark ikke med de ville angribe men sådan blev det ikke. Svenskerne trak sig fra Polen og stormede ind i hovedstaden København. Det var enten et knald eller fald på Danmark som slet ikke var klar på sådan et angreb.
 • Period: to

  Enevældens indførelse

  Enevælden blev indført i en periode fra september 1660 til januar 1661. Før havde styreformen i Danmark været adelsvældet eller dyarkiet. Enevældens indførelse skulle indføre at kongen i Danmark havde retten over den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Der blev altså indført et absolut kongedømme i Danmark.
 • Period: to

  Enevældens indførelse

  Enevældens indførelse strakte sig over en periode fra september 1660 til januar 1661. Enevælden skulle forårsage et absolut kongedømme og den lovgivende, dømmende og udøvende magt skulle ligge hos kongen.
 • Period: to

  Kongeloven

  Kongeloven var en forfatningslov for den nye enevælde der var indført i Danmark. Det var Frederik 3. der underskrev loven, som indeholdt regler for en mindreårig regent, arvefølgebestemmelser, kongens kirkelige tilhørsforhold og rigets udelelighed indeholdt loven ikke en indskrænkning af kongens magt.
 • Period: to

  Kongeloven

  Kongeloven blev indført i 1665 og blev underskrevet af Frederik 3. Loven indeholdt regler for mindreårige regenter, arvefølgebestemmelser, kongens kirkelige tilhørsforhold og rigets udelelighed. Ud over disse indskrænkninger indeholdt kongeloven ikke yderligere indskrænkninger for kongens magt.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Oplysningstiden var en tidsperiode hvor fornuften og det videnskabelige blev sat i fokus. Man så længere og længere bort fra tanken om at verdensordenen var skabt af gud, men at den var skabt af det naturvidenskabelige. Oplysningstiden varede indtil 1800- tallet hvor romantikken kom til.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Oplysningstiden var en periode fra cirka 1690 til 1800- tallet hvor romantikken kom til. I oplysningstiden blev naturvidenskaben og mennesket viden sat i fokus og man studerede langt mere naturvidenskabeligt end man før havde gjort. Fremskridt båret af fornuften blev en central tanke i denne periode. Tanken om at verden s og samfundsordenen var skabt af gud blev nu forandret til at det var skabt af naturlove som videnskabsmænd kunne klarlægge ved at studere menneskets natur.
 • Period: to

  Freden i Kiel

  Freden i Kiel er en betegnelse for fredsslutningen efter Danmark havde deltaget i Napoleonskrigen fra 1807-1814. Vigtigst af alt betød aftalen af Norge ikke længere var i union med Danmark men blev afstået til Sverige.
 • Period: to

  Afskaffelse af enevælden

  1848 var et skelsættelse år for Danmark da en masse begivenheder forårsagede den banede vej til at enevælden blev afskaffet og Danmark nu befandt sig under et folkestyre.
 • Period: to

  Grundloven

  Grundloven blev indført i Danmark i 1849, men er siden hen blevet ændret. Grundloven er den højeste lovgivning i det danske rige.
 • Period: to

  Demokratiet

  Efter grundlovens indførelse i 1849 blev skridtet fra enevælde til folkestyre afgørende taget. Dermed medførte grundloven også et demokratisk styre på sigt.