Indvandring til Danmark

 • Period: to

  Mellemkrigstiden

 • Ølstuekuppet

  Med støtte fra utilfredse officerer vandt partiet hurtigt en vis tilslutning, men et kupforsøg ledet hitler mod den lokale regering i Bayern ( ølstuekuppet) slog fejl
 • Period: to

  politisk og økonomisk stabilisering

  Perioden fra 1924 - 1928 indebar en vis politisk og økonomisk stabilisering i Tyskland og Weimar - demokratiet fungerede nogenlunde
 • Period: to

  økonomisk verdenskrise

  Fra 1929 - 1930 havde en økonomisk verdenskrise særlig kraftige virkninger i Tyskland, hvis økonomi b.la. på grund af versailles-fredens erstatningsbetalinge, hvilede på et svagt grundlag
 • Ny regering

  I januar 1933 overtalte højrepolitikere præsidenten, den tidligere feltmarskal von Hindenburg, til at acceptere en regering, der bestod af nazistpartiet og et nationalistisk højreparti og med Hitler som regeringschef
 • Period: to

  Demokrati eller ej ( Blodig borgerkrig)

  Efter mange nye europæiske stater bukkede demokratiet også under i 1920´erne eller i 1930´erne og blev afløst af fascistiske eller autoritære regeringer.
  Det gjaldt i Spanien( efter en blodig borgerkrig) i Portugal, polen, De baltiske stater, Øsrig, ungarn, Rumænien og Grækenland. Kun i Skandinavien, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrig og Tjekkoslovakiet overlevde det liberale demokrafi
 • "Liberal" lov

  Danmark vedtager en " Liberal" udlændinge lov
 • 1956

  Indvandringen af ungarere til Danmark Ungarere kom til Danmark efter de blev besat af Sovjetunioven. Ungarerne flygtede til Danmark, fordi de ønskede bedre levevilkår og frihed. De begyndte at gøre oprør og 95% af befolkning stod bag oprøret, mod den sovjetiske leder Josef Stalin. Da ungarene kom til Danmark blev de taget rigtigt godt imod, og der blev doneret mange penge til dem
 • Period: to

  Højkonjunktur og mangel på arbejdskraft

 • Samfundet i Danmark

  Start af 1960´erne var Danmark på trods af tidligere tilders indvandring et stort set homogent samfund
 • Økonomisk vækst

  Kvinderne blev mere og mere synlig på arbejdsmarket. Kvinder deltog flittigt i landbruget, og det endte med en enorm økonomisk vækst, med en stigning på ca. 5% i bruttonationalprodukt
 • Slutningen af 1960´erne

  Flere og flere børn tilbragte flere og flere timer i de nybyggede daginstitutioner , den traditionelle kernefamilie, med en mor, far og to børn var ikke længerne løsningsmodel, flere og flere enebørn og flere og flere delebørn i takt med, at flere og flere blev skilt
 • Period: to

  ARBEJDSKRAFT! TAK. S 133- 135 i bogen

 • Arbejdstilladelse / udlændinge i alt

  Arbejdstilladelse 8497 / udlændinge i alt 14199
 • Handelsminister Hilmar Baunsgaard

  Danmarks Handleminister argumentere for indvandring af udenlandsk arbejdeskraft til være en økonomiske fordel for Danmark
 • Kvindernes deltagelse

  Kvindernes deltagelse i erhverslivet accellerere omkring 1965, hvor næsten en tredjedel var aktive på arbejdemarket.
 • Svin og Spaniere

  i 1965 var der en overproduktion af svin på de danske slagterier, derfor kom der til at mangle arbejdskraft. abejdsgiverne ønskede at få maksimalt 200 spanske arbejder til landet for at nedbringe svinproduktionen.
 • Skeptisk udmeldning

  i midten af 1960´erne udtalt fagforeningernes landsorganisation, LO, sig en meget Skeptisk udmeldning og pegede på at danske virksomheder skulle undgå løntrykkeri.
 • Arbejde i udlandet

  i 1967 blev det naturligt at udlændinge søgte i DK, på samme måde, som danskere søgte arbejde i udlandet. Det var nu helt i orden at udlændinge søgte arbejde i DK
 • Første fremmedarbejdere til landet

  Første fremmedarbejdere til landet
 • Hjulpet af DK´nabolande

  Indvandringen til DK blev hjulpet godt på vej at DK´s nabo lande, Sverige og Vestjyskland i 1968 satte tommelskruerne på med hensyn til at give arbejds og - opholdstilladelser.
 • Indvandre Stop

  Udlændinge kunne ikke længere få opholdstilladelse i Danmark med henvisning til, at de ønskede at arbejde i Danmark.
  Indvandrerstoppet gjaldt ikke for borgere fra Norden eller EF
 • Jordskredsvalg

  Fremskidstpartiet kommer i folketinget med 28 mandater
 • 158 Flygtninge til Danmark

  158 flygtninge fra Uganda ankommer til Danmark
 • 600 flytninge til Danmark

  600 flytninge fra Chile ankommer til Danmark
 • Ny udlændinge lov

  Regeringen nedsætter et udvalg, der skal udarbejde en ny udlændingelov -> 1983 loven
 • Statsborgere i Danmark

  Der boede 50.000 ikke-vestlige statsborgere i Danmark
 • Arbejdsløshed

  300.000 arbejdsløse i Danmark
 • Verden mest Liberale udlændingelov

  Ny udlændingelov "Verden mest Liberale udlændingelov"
 • Udlændlinge loven

  • § 9,2c: Ægtefæller og kæreste til flygtninge i Danmark - begge skal være over 18 år.
  • § 9,2d: Ægtefæller og kæreste til udlændinge, der har boet lovligt i Danmark i mere end 5 år - begge skal være over 18 år.
  • § 9,3: Børn af udlændinge i Danmark - Barnet skal være under 18 år.
  • § 9,5: Forældre (over 60 år) til udlændinge i Danmark, hvis forældrene ikke har andre børn i hjemlandet.
  Forsættes
 • Udlændlinge loven 1983

  • § 9 stk. 2,1: Personer med andre nære familiemæssige eller lignede tilknytning til en udlænding i Danmark.
  • § 9 stk. 2,2: Personer hvor væsentlige humanitære forhold for at imødekomme ansøgningen.
  • § 9 stk. 2,2: Hvis særlig beskæftigelsesmæssige hensyn tale for tilladelse (Hvis Danmark mangler tømrer)
  • § 9 stk. 2,3: Hvis andre ganske særlige forhold taler for tilladelsen.
 • Centrale pointe i udlændingeloven

  mand/ kone eller kæreste til flygtninge i Danmark - begge skal være over 18 år.
  Mand/kone eller kæreste til udlændinge, der har boet lovligt i Danmark i mere end 5 år - begge skal være over 18 år.
  Børn af udlændinge i Danmark - Barnet skal være under 18 år.
  Forældre (over 60 år) til udlændinge i Danmark, hvis forældrene ikke har andre børn i hjemlandet.Personer med andre nære familiemæssige eller lignede tilknytning til en udlænding i Danmark.
 • 10.400 Vietnamesere med baggrund i Danmark

  Der findes i alt 10.400 folk med Vietnamesisk baggrund i Danmark