Danmarkk

Sofies timeline of the danish history

 • Feb 25, 1047

  Svend Estridsen bliver konge

 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1536

  Middelalder

  Middelalderen var præget af feudal samfundet. Faudal betyder len/jordområde.
  Landbruget var her den vigtigste produktionsform. De sociale grupper var markant opdelt. Kongen var den øverste, derefter kom de adelige og gejstlige, så kom selvejerbønderne, under dem var smeden og mølleren (privat ejere) fæstebønderne arbejdede for selvejerbønderne og husmændene arbejdede for fæstebønderne.
 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1150

  Tidlig middelalder

  Danmar er præget af konsolidering
 • Jan 1, 1103

  DK fik sin egen ærkebiskop i Lund

  DK fik sin egen ærkebiskop i Lund
 • Period: Jan 1, 1150 to Jan 1, 1300

  Høj middelalder

  Det er en periode med stor befolkningstilvækst og opdyrkning af ny jord
 • Jan 1, 1157

  Valdemar den store bliver konge

 • Jan 1, 1241

  Jyske lov

 • Period: Jan 1, 1300 to Jan 1, 1500

  Sen middelalderen

  i 1300-taller er landet præget af store opløsninger, mne i løbet af 1400-tallet kommer der en stabalisering. Der sker en vækst i byerne og magtfordelingen mellem kirken, kongemagten og stormændene ændrer sig
 • Jan 1, 1340

  Valdemar Atterdag bliver konge

 • Jan 1, 1450

  Guttenbergs bogtrykkeri

  Guttenbergs bogtrykkeri
  Med bogtykkens indførelse, kan bibelen blive udgivet på alle sprog og udbredt så alle kan læse og fotilke deres egen bibel
 • Jan 1, 1500

  Kirken ejer en 3.del af DKs jord

 • Jan 1, 1536

  Reformationen

  Middelalderen slutter ved reformationen. Martin Luther
 • Kongeloven - enevælden indføres

  Kongeloven var forfatningsloven for den danske enevælde. Kongens rettigheder er mange: han alene har den lovgivende, dømmende og udøvende magt!
 • Period: to

  Enevælde

 • Københavns brand

  Københavns brand
  Københavns brand 1728 er den største brand i Københavns historie. Den rasede ca. 60 timer fra onsdag aften den 20. oktober 1728 til lørdag morgen den 23. oktober og fortærede ca. 28% af byen (eller 47% af matrikelnumre i den centrale middelalderlige del af byen). Branden er en væsentlig årsag til, at der ikke er mange spor af middelalderens København i nutiden. Københavns brand 1795 medvirkede også til det. Branden i 1728 gjorde op mod 20% af Københavns befolkning hjemløse.
 • Period: to

  Oplysningstiden

 • Stavnsbåndet indføres

  Kongen forsøgte at hjælpe landbruget ved at sænke skatterne
 • DKs kvæg ramt af kvægsygdom

  DKs kvæg ramt af kvægsygdom
  60-80% blev dræbt af sygdommen. Dvs. 500.000 stykker kvæg
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement
  Englænderne kom om bombede KBH. Det er det første terror angreb der er blvet begået i verdens historien mod en cevil befolkning.
 • Period: to

  DK fra helstadt til natonalstadt

  Med tabet af Norge er DKs reduceret fra 2,5 til 1,5 mio bogere.Staten er gået bankerot i 1813. Her får Frederik d.3 indført demokrati. Mændene fik stemmeret (med forbehold) alle måtte stmme. Man skulle have eget hus, ikke være dømt, ikke modtage fattighjælp, man skulle være over 30.
 • Period: to

  Industrialiseringen

  Man finder smartere måder at dyrke landet på. Dampmaskinen bliver bl.a opfundet.
  Det danske korn udkonkurreres af de amerikanske kornpriser. Til gengæld sælger vi smør, bacon, til England og Tyskland (industrilande) Man går fra selvforsyning til at købe varer.
  Nu er det landbrugssektoreren der skaffer penge til landet. samtidig sker urbaniseringen, folket flytter fra land til by
  Andelsbevægelser opstår: bønderne arbejder sammen om majeri, slagteri osv.
 • Slaget på fælleden

  Slaget på fælleden
  Louis Pio indkaldte til møde på Nørre fælled i København den 5. maj 1872 i en avisartikel med overskriften ”Maalet er fuldt!”. Da politiet så den, anholdt de de tre ledere af Internationale: Harald Brix, Paul Geleff og Louis Pio. Anholdelsen fandt sted natten før mødet skulle afholdes. Statsmagtens indgriben resulterede i en større konfrontation mellem arbejdere, politi og militær, kendet som Slaget på Fælleden.
 • Kvinders stemmeret

  Kvinders stemmeret