Historie

 • Kopper epidemi

 • Struense (1770-1772)

  Kabinetsekretær, fjerner forhåndsgodkendelse og giver befolkningen nogle rettigheder.
  Den kongelige erfærer
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  Emperialisme er under angreb. Kolonisterne gør oprør mod det britiske emperier og gør sig frie.
 • Frederik d. 6 for magten (1784-1834)

  Konge af Danmark-Norge 1784-1814 og af Danmark 1784-1839
 • Lanbrugskommisionen nedsættes

 • Landbrugtekniske reformer

  Gårdene blev flyttet ud til deres jord og det blev mere effektivt
 • Bonderetslige reformer

  Der skulle være en overenskomst mellem hermændene og bønderne. Hermændene måtte ikke længere bare give straf hvis aftalen ikke blev overholdt. En ekstrern autoritær person skulle med ind over.
 • Stavnsbåndet ophæves i Danmark

 • Den Franske Revolution (1789-1799)

  Kongefamilien (ludvig d. 16) blev halshugget i paris, de andelige var kede af det, resten af befolkningen jublet.
  Der er en masse oplysningsmænd som kommer med nye ideer og der kommer mange nye ting. Det var det rene kaos, men det blev det nye forbillede for resten af verden. Ideerne var fondamentet for hvordan man tænker mennesket, kongen og gud på.
  Blev starten på demokratiet i Europa.
 • Nationalisme begynder (slut 1700-tallet/start 1800-tallet)

 • Oplysningstiden slutter (slut 1700-tallet/start 1800-tallet)

 • Slaget på reden

  Den britiske flåde udslættet næsten den danske flåde, og sker i forbindelse/forlængelse til Napoelons krigene.
  Slaget sker pga Danmarks ønkse om et neutralitets forbrund med Sverige og Rusland. Dette acceptere Storbirtiannien ikke og derfor nedkæmper de den danske flåde i København
 • Napoleonskrigene (1801-1815)

  Napoleon Boneparte bliver kejser i Frankrig i 1804 og dør i 1815 og taber alstå ved Waterloo
 • Københavns bombadament

  Briterne bomber København under englandskrigene. Dette skete fordi at Briterne beorderede at den danske flåde skulle overgå til Briterne i deres krig mod Frankrig, hvor Danmark ville være neutrale. Da Danmark ikke ville give flåde til England, bombede de København.
  Dette var en af de første angreb på civilsamfund, kan altså betragtes som terror. Dette var den første terro i verdenshistorien.
 • Den danske stat går bankerot

  Dette sker pga vores deltagelse i Napeoleons krigene og var med på den tabende side, og kunne efterfølgende ikke betale og gik bankerot.
 • Freden i Kiel

  Vi taber Norge og Skåne til Sverige
 • Landbrugskrisen (1814-1830)

 • Nationalbanken etableres

  Morderne udvikling. Skete for at opretholde en troværdihed til den danske krone
 • Stænderforsamlingerne bliver dannet

  Der sker oprør i hertugdømmerne. bla. Slesvig, holsten og Laurenburg.
  Der kommer 4 stænderforsamlinger, som var en imødekommelse af borgernes demokratiske krav om medbestemmelse.
  De 4 stænderforsamlingerne kom i Slesvig, Holsten, Viborg for jylland og en på sjælland for sjælland og øerne.
 • Enevælden afskaffes

  Den grundlovsgivende forsamling nedsættes og enevælden ophører i Danmark.
  Det sker i forlængelse af revolutioner i Europa og forandringer.
  Dette kaldes det revolutionærer år.
 • Den første Slesvigkrig - 3. års krigen

  Danmark vinder denne krig nemt og for stoppet det oprør der var opstået.
  Det er pga. dette at grundloven også kommer til at omfatte hertugdømmerne
 • Grundloven vedtaget

  Her opstår vores demonkratitiske rettigheder, og er inspirretert af menneskerettighederne.
  Denne gælder for kongeriget og hertugdømmerne.
 • Næringsfrihedsloven

  Samfundet gik ind og redigerede i de købslov der var der.
  Blev indført for at der kom større konkurrence. Alle hændværkere skulle tidligere være udlært inden for et håndværkerlav, for at starte sin egen butik/forrretning. Dette blev ophævet. Så nu kunne ex. en skomagere godt åbne sin egen forretning unden at være udlært i et lav eller ej.
 • Slaget ved Dybbøl - den anden slesvig krig

  Preussiske og østriske soldater befrier hertugdømmerne fra Danmark og Danmark taber Slesvig og Holsten og den nye grænse er ved kongeåen, ved Kolding. Læs DHO for mere.
 • Den reviderede grundlov

  Denne var faktisk mindre demokratisk end den første.
  Dette skete pga slaget ved dybbøl, da man ikke mente at der havde været så stor medbestemmelse i forhold til krigen, hvilket man mente at var skyld i at man tabte, derfor blev det lavet om.
 • Andels tankerne starter

  Andelsbrugsforeningerne (ex. superbrugsen) den ejes af dem der handler. Det der skulle bruges blev handlet ind i fællesskab. Den første "brugs" kom i thisted
 • Venstre dannes

 • Franske-tyske krig

  Frankrig taber stort, hvilket medfører deres frygt for tyskland i 1. verdenskrig
 • Socialdemokratiet dannes

 • Kolonierne udbredes (kolonialisme)

  Der opstod handelsstationer i forskellige lande, som man kunne handle med.
 • Estrups provisoriske finanslove (1880-1901)

  Han havde en mindretalsregeringen sammen med konservative og derfor kunne de ikke få finansloven igennem, så de sendte folketinget hjem og de havde flertal i landstinget og kunne der få vedtaget loven.
 • Det første andelsmejeri

  Dette opstod ved Varde, i forlængelse af andelstankerne, ved den første brugs i 1866.
 • Spanske-amerikanske krig

  Amerika går i krig med Spanien. Spanien taber og Amerika overtager controllen over tidligere spanske øer, så som Cuba, Wamm, Filipinerne osv.
 • Septemberforliget (arbejdsmarkedets grundlov)

  Præncippet om at det er arbejdsmarkedspartere der skal afgører konflikter på arbejdsmarkeds, og altså ikke staten som det førhen havde været.
  ex arbejdsforhold og løn. Det opstår altså overenskomster og fagforeninger senere.
 • Den negative parlamentarisme indføres

  Stort system skifte - En minister eller regering der har et flertal i mod sig skal gå af.
 • Radikale venstre etableres

  Blev dannet i Odense efter en splittelse i venstre, og nogle løsrev sig og startede de radikale venstre.
  Splittelse handlede om hvor vilkår for husmændende, så altså hvor gode forhold man så for husmændende og byboerne.
 • Norge bliver selvstændigt fra Sverige

 • 1. verdenskrig (1914-1918)

  Tyskland taber krigen, sammen med resten af central magterne. Læs SRP for mere information.
 • Kvinder får stemmeret

 • Den russiske revolution

  Lenin (rusisk leder) - revolutionen var delt i 2.
  del 1
  Hele befolkningen gør oprør med dårlige forhold - folkelig revolution
  del 2
  bolsjevikkerne (kommunisterne) overtager magten i storbyerne
  - den røde (kommunisterne) og hvide hær (nationalister/demonkrater) kæmper hårdt, den røde hær vinder.
 • Versailles traktakten

  Fredstraktaten efter 1. verdenskrigs afslutning. Fredsdannelse.
  Mange forskellige holdninger og meninger. Læs igen SRP for mere information.
 • Påskekrisen

 • De brølende 20'ere.

  Økonomien kører. Jazz kulturen starter. Pigerne viser lidt mere ben.
 • Hyperinfaltion i tyskland

  1926 har de fået styr på det igen
 • Pencilenen opfindes

  Det radikalt ændret verden. Var lidt et mirakel
  Kunne kurere en stor del af de sygdommen som folk døde af.
  Lungebetændelse, blærebetændelser, sårbetændelser.
  Blev først udbredt i 40'erne ca
 • Wallstreet krakket

  Kæmpe krise i USA, der spredte sig til hele den vestlige verden.
  "den store depression" op i gennem 30'erne. Aktierne var steget helt vildt, og oversteg den værdi som aktie på nogen måde kunne være værd, fordi de troede at de ville blive vildt rige. Hele bankesystemet i USA brød sammen, deres værdier faldt.
  "den sorte torsdag" fladt alt sammen og amerikanere oplevede kæmpe arbejdsløshed, og landmænd kunne ikke sælge deres varer, da ingen havde penge.
 • Præsident Herbert Hover

  Præsident fra 1929-1933 og var replublikaner.
  Havde en billede af fri konkurrence og at markedsmekanismerne ville styre sig selv, men ingen havde penge til at købe det han havde hjulpet virksomhederne (ved investeringer) til at producere.
 • Kæmpe arbejdsløshed

  1/3 af den danske arbejdsstyrke var arbejdsløse.
 • Franklin D. Roosevelt blev præsident

  Han lavet "New deal".
  Ekspansiv finanspolitik = lempelig.
  Første gang en præsident benyttede staten til at bekæmpe et paradime. Staten blev altså større på dette tidspunkt, og dette bliver stadig omdiskuterede i dag i USA.
  Roosevelt var præsident nærmest indtil hans død i 1945, i forbindelse med forhandlingerne om afslutningen af 2. verdenskrig.
 • Hitler blev Riskansler for Tyskland

  Hitler kom til magten og erklære undtagelsestilstand, hvilket betyder at man for uinskrænket magt, hvilket betyder at man ignorer alle demokratiske foranstatninger og giver en person magten. Dette sker i en krisesituation, for at undgå de værste konsekvenser.
  Hitler erklærede det da risdagen brændte ned og han gav kommunisterne skylden og ville tage sig af problemet
 • Kanslergade forliget

  Forlig mellem regeringen og venstre + konservative. Regeringen var Stauning. De lavede et forlig efter krakket, for at skabe stabilitet i landet igen og nedsætte arbejdsløsheden. Dette er et berømt forlig, da man lagde politiskte meninger tilside og lavede en lempelig finanspolitik og der blev blandt andet bygget den gamle lillebeltsbro og hjælpepakker til arbejdsløse.
  Man fik afhjælpet store dele af konsekvenserne fra wallstreet krakket
 • De olympiske lege i Tyskland

  Bygger et kæmpe stadion i Berlin. Hitler havde magten.
 • 2. verdenskrig starter

  Tyskland går ind i polen og starter 2. verdenskrig
 • Danmark besættes

 • Pear harbor

  Japanske fly ødelægger den amerikanske flåde på Hawaii. USA går i krig med Japan i stillehavsområdet.
 • D-dag

  Amerika kommer og hjælper Europa - Fly med faldskærmstropper.

  Giver det sidste ryk fra vest.
  Amerika gik ind i krigen, for at hjælpe med at der kom demokrati i europa, i stedet for enten Kommunisme eller fasime (Hitler)
  Amerika ventede for at svække sovjet og Stalin, da de ikke ønskede at Kommunisme ville tage overhånd.
 • Fredsaftaler i Potsdam og Jalta

  Potsdam = 17. juli - 2. august Jalta = 4. febuar - 11. febuar
 • FN etableres

 • Danmark har store økonomiske problemer

  Dette er efter krigen, fordi at europa er genrelt er hårdt ramt
 • 2. verdenskrig slutter

  Slutter i europa i 8. maj og hele krigen slutter den 2. september ved at japan trækker sig ud af Kina og overgiver sig.
 • Hirusima og Nagasaki blev bombet af Atombomber

  1. og 9. august. Kejseren i Japan kapatulere.
 • Marshall planen

  Trueman doktrien i USA - ændre deres udlandspolitik. Ville hjælpe folk i krig uden at de selv var i krig. Fordi de var bange for udbredelsen af kommunismen.
 • Kominform

  Kommunistiske partier blev slået sammen. Sovjets modsvar til marshall planen
 • Folkedemokratiseringsproces

  Var en sovjetisk strategi om at få magten i østeuropa gennem indsættelse af nationalekommunister på regeringsmagten.
 • Isreal erklære sig som en selvstændigt stat

  Palistenænserne mistede deres land lidt, denne konflik findes stadig.
 • NATO

 • Tyskland deles mellem BDR og DDR

  Samarbejdet mellem krigsherrene fra 1945 - 1949 blev værre og værre og samrbejdspolitikken gled i vasken og tyskland måtte deles op.
 • Sovjet får atomvåben

 • Koreakrigen

  1950-1953
  En del af den kolde krigen, uden helt at være det. Men det var et forsøg på bekæmpelse af kommunisme
 • International missiler / kapløb

  Misiller med atomvåben med sprænghoved.
  1950-1975 ca
 • Rosa Parks sat sig forrest i bussen og blev arresteret

  En sort dame der startede borgerretigheds bevægelsen.
 • Washava pagten

  Modsvar til Nato. Sovjetisk forsvars alliance
 • Ungarn opstanden

  Skaber et dårligt billede af sovjet.
 • Vietnam krigen starter

  En del af den kolde krigen, uden helt at være det. Men det var et forsøg på bekæmpelse af kommunisme
 • Berliner muren bliver oprettet

 • Invasionen i svinebugten

  Hænger sammen med Cubakrisen
 • Cubakrisen

 • Martin Luther King - I have a dream

  civil rights moments - borgerrettighedsbevægelsen.
  Segregation ophæves i 1968, de sorte får nogle rettigheder hvor der ikke må diskrimineres mere. med bl.a pladser i bussen osv.
 • Studenteroprøret i Danmark

 • Første mand på månen

 • Summer of love

  Studenteroprøret bliver til ungdomoprøret.
  Demonstraere bl.a. for koreakrigen og atomkraft værker
 • Thylejren oprettes

 • Christiania oprettes/besættes

 • Watergate

 • Afspændning af deres militær

  1972-1979 afspændning
 • EF etableres

 • Olie krisen

  Prisen på olie steg kraftigt pga konflikter i mellemøsten
 • Helsinki aftalen

  Aftaler mellem sovjet og USA omkring kernevåben.
  Salt 1 (1972) og 2. (1979) Salt = the Strategic Arms Limitation Talks
 • Jordskrævsvalget

 • vietnam krigen

 • Folkedrabet i Cambodia

  USA går ind og vil ødelægge en forsyningslinje som hjælper dem i syd med våben og mad
 • Irans Revolution

  Saddam Hussien Irak
 • Grønland får hjemmestyre

 • Fattig 80'erne

  hele 80'erne
 • Grønland melder sig ud af EF

 • Det indre marked oprettes

 • Kartoffelkuren

  Påske pakken. Slankekur til danskerne
 • Afslutningen på den irakiske/Iranske krig

  1980-1988
 • Murens fald

 • Tysklands genforening

 • Golf krig

  Irak og Irans krig
 • Borgerkrig i Jugoslavien

  1991-1995
 • Sovjets forfald

 • Balkan krigen

 • Danmark vinder EM i fodbold

 • Masstrichttraktaten

 • EF bliver til EU

  Danmark stemmer først nej men stemmer ja i 1993
 • Folkedrabet i Rwanda

 • WTO

 • Storebæltsbroen åbnes for biltrafik

 • Terror angreb på Twin towers 9/11

  FN's krig i afghanistan, danske tropper indsættes
 • Irakkrigen

  Danske tropper indsættes
 • EU udvides med flere lande

 • Angela Merkel forbundskansler i Tyskland

 • EU landene underskriver Lisabon-traktaten

  Nikolas Sarkozy bliver Frankrigs præsident
 • Finanskrisen

 • USA første sorte præsident

 • Klima topmøde i København

 • Det arabiske forår

  2010-2011
 • Terror

  Anders Breivik
 • Danmarks første kvindelige statsminister

  Helle Thorning
 • Donald Trump bliver præsident i USA

 • Terror angreb på Sri Lanka