Tema 8: Den kolde krig - og Danmark

 • Period: to

  Treårskrigen mod Preussen

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • I krig med Preussen og Østrig-Ungarn

  Danmark i krig
 • Period: to

  Dansk udenrigspolitik er bestemt af landet geografiske placering.

  Alt udenrigspolitik handler om ikke at provokere Tyskland.
 • Period: to

  Isoleret neutralitet

  Danmark holder sig neutrale og vil ikke have så meget med andre stormagter at gøre. (ikke vælge side)
 • Period: to

  Danmark ønskede ikke at provokere Tyskland

  Med murens fald og Sovjetunionens sammenbrud havde Danmark for første gang siden Tysklands samling ikke en truende stormagt i baghaven →
  Danmark kunne føre aktivistisk udenrigspolitik uden frygt for at provokere en truende stormagt i vores nærområde
 • Period: to

  (WW1 Danmark forholdt sig neutralt)

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Militærteknologisk-udvikling, Mellemdistance-fly (f.eks. B-47)

  – kunne ikke nå hele vejen frem og tilbage, men måtte mellemlande eller optankes i luften
 • Period: to

  (WW2 - Danmark besat)

  Danmark krig
  samarbejdspolitikken; modstandsbevægelsen)
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Period: to

  Samarbejdspolitik

  • Mål: At få Danmark let igennem krigen og besættelsen.
  • Midler: → Danske myndigheders arrestation af de danske kommunister → Underskrivelse af Antikominternpagten. → Frikorps Danmark.
  • Stor folkelig opbakning til samarbejdspolitikken.
 • Grønlandstraktaten

  • Hvilke krav stiller Kaufmann til Amerikanerne for at få lov til at etablere baser på Grønland?
  • Hvad fik Danmark til gengæld for at stille Grønland til rådighed for Amerikanerne?
  Se
 • 1941-aftalen i korte træk

  USA anerkender Danmarks suverænitet over Grønland.
  USA får lov til at anlægge de baser i Grønland, ”som maatte være nødvendige til at afværge, at Grønland forvandles til Udgangspunkt for Angreb mod det amerikanske Kontinent”.
 • Period: to

  Departments styre (og modstand).

  Efter samarbejdspolitikkens sammenbrud træder politikkerne tilbage, og embedsmændene overtager administrationen af landet.
  Modstandsbevægelsen kommer op i gear.
 • Truslen fra Tyskland forsvandt.

  Dansk udenrigspolitik 1864-1945
 • Period: to

  Danmark ønskede ikke at provokere USSR

  1945-1989/1991:
  Med murens fald og Sovjetunionens sammenbrud havde Danmark for første gang siden Tysklands samling ikke en truende stormagt i baghaven →
  Danmark kunne føre aktivistisk udenrigspolitik uden frygt for at provokere en truende stormagt i vores nærområde
 • Truman-doktrinen

  • Ifølge doktrinen måtte kommunismen bekæmpes, hvor end den måtte true et allerede eksisterende demokrati. -> Kommunismen skulle inddæmmes, så den ikke kunne sprede sig fra land til land.
  • Containment - inddæmningspolitikken. Brud med Monroe-doktrinen.
  Fra Truman-doktrin til Roll-Back politik:
  Ved Præsidentvalget i 1952 vandt Eisenhower med Nixon som vicepræsident. De afløste Truman, hvis inddæmningspolitik de mente var for passiv, hvilket førte til nye militære doktriner/politik;
 • Period: to

  USSR overtog Tysklands plads som hovedtruslen i Danmarks sikkerhed.

  Danmark kontrollerede adgangen til Østersøen.
 • Period: to

  (Koreakrigen)

  Danmark vil ikke udsende militærstyrker til Korea under krigen, da de ikke vil provokere Sovjetunionen.
  - Dels hensynet til Danmarks egen forsvarsevne, som ville blive svækket, hvis man placerede tropper i Korea.
  Danmark havde et udmærket forhold til Kina havde anerkendt det kommunistiske Kine i 1950 (trods mange andre vestlige stater).
  Jutlandia-ekspeditionen: socialdemokratiske regering fravalgte at sende tropper til Korea
  - I stedet sendte man hospitalsskibet Jutlandia til humanitære formål.
 • USA tilbød at stationere 225 amerikanske fly i Danmark og Norge.

  Baser/Fly - Danmark accepterede ikke NATO-baser på dansk territorium (undtagen Grønland).
  NATO tvivlede på Danmark og Norges evne til at forsvare sig selv
  - Danskerne siger nej til at have amerikanske baser på dansk jord
  - Danmark afviste tilbuddet, da man frygtede, at det ville, ”øge det strategiske fokus på Danmark” - man ønskede ikke at provokere USSR.
  - De giver dem dog lov til at lave øvelser i Danmark.
 • 1951-aftale

  Danmark får nogle symbolske indrømmelser, men USA har forsat ret til at have baser i Grønland.
  USA opførte Thule-basen
 • Militærteknologisk-udvikling, Langdistancefly (f.eks. B-52)

  • Fra midt i1950’erne: Langdistancefly (f.eks. B-52) – kunne flyve frem og tilbage uden mellemlandinger.
 • USA tilbyder Danmark missilsystemer, som kan udstyres med taktiske atomvåben

  Hovedpointe
  På hvilke områder tog Danmark forbehold for NATO-samarbejdet?
  Atomvåben: Danmark accepterede ikke atomvåben på dansk territorium
 • Bulganins trusselsbrev til HC Hansen

  Hovedpointe
  På hvilke områder tog Danmark forbehold for NATO-samarbejdet?
  Atomvåben: Danmark accepterede ikke atomvåben på dansk territorium
 • Folketingsvalg. HC Hansen (S) lover i valgkampen at Socialdemokratiet vil afvise atomvåben på danske territorium

  Atomvåben: Danmark accepterede ikke atomvåben på dansk territorium
  Danmark ville ikke øge det strategiske fokus på landet ved at opruste
  Hvis ”forudsætningerne” ændredes kunne den danske afvisning af atomvåben ændres
  Danske styrker, trænet i håndtering af atomvåben.
  NATO havde depoter med atomvåben lige syd for grænsen, som hurtigt kunne køres til Danmark.
  Paradoks: Danmark afviste atomvåben på dansk territorium, men hele NATOs (og dermed Danmarks) sikkerhed afhang af afskrækkelse vha. atomvåben
 • Sputnik = rumalderen begynder

  → Sovjetunionen er foran i rumkapløbet. → https://www.youtube.com/watch?v=qvPzUAeWZZY
 • USA’s svar på Sputnik eksploderer få meter over jorden.

  → USA er bekymret over at Sovjetunionen kan noget de ikke kan.
  https://www.youtube.com/watch?v=iaoGiti9vS8
 • Militærteknologisk-udvikling, langtrækkende missiler

  I løbet af 1960’erne afløse nyudviklede langtrækkende missiler flyenes rolle i de militære planer
 • JFK erklærer, at USA vil sende en mand til månen inden 1970

  → https://www.youtube.com/watch?v=kwFvJog2dMw → https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A
 • Gagarin bliver det første menneske i rummet.

  → Sovjetunionen er foran i rumkapløbet.
 • Stanislav Petrov forhindrede atomkrig

  • Stanislav Petrov var på dette tidspunkt oberstløjtnant og øverstkommanderende på hovedatomkomandopost.  
  • Alarmen gik og der var varsel mod et fjendtligt missil sendt fra den amerikanske militærbase på vestkysten.  
  • Stanislav Petrov meldte det som falsk alarm selvom der var meldinger om at alt udstyret meldte rigtigt.
  (Se film, "The man who saved the world")
 • Period: to

  Berlinmuren

  Hovedstaten = kontrol over landet = de allierede vil have en del af hovedstaten, selvom sovjetiskområde.
  Hovedstaten skal deles i fire dele, ligesom resten af landet.
  Folk fra DDR var begyndt at flygte til vesten = store økonomiske konsekvenser for DDR. Det truede DDR's eksistens = nødsaget til at lave muren.
  Hvis amerikanerne angreb Cuba vil Sovjetunionen = modsvar angribe Vestberlin.
  Paragraf 5 i Nato-aftalen: USA forpligtet til at komme Vestberlin til undsætning og angribe Sovjetunionen.
 • Period: to

  Den første Irak-krig (= Golf-krigen)

  Danmark i krig
 • Eksjugoslavien / Bosnien

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Serbien/Kosovo

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Afghanistan

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Den anden Irak-krig

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Bekæmpelse af pirater ved Afrikas Horn

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Libyen

  Danmark i krig
  De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990
 • Islamisk Stat (IS)

  Danmark i krig De sidste 25 år har Danmark således deltaget i (mindst) 8 krige/konflikter, mens landet ikke deltog i en eneste krig mellem 1864-1990