stormaktstiden

Timeline created by leokd7707
In History
  • vasa skeppet

    Stormaktstiden började ca år 1611 och avslutades 1718. Namnet kom till på grund av att man krigade mycket för att få mycket makt och pengar.
  • Period: to

    stormaktstiden