Samfunn

Timeline created by fr0669
In History
 • Starten på den kalde krigen

  Den kalde krigen ble startet etter den andre verdenskrig. Det sto mellom USA og Sovjetunionen.
 • Begrepet "Jernteppet" ble innført

  Jernteppet ble brukt til å beskrive skille mellom den østlige delen av Europa og den vestlige delen av Europa under den kalde krigen. Den østlige delen var Sovjetstyrt og den vestlige var Demokratisk (USA sin side)
 • Atombombene ble sluppet på Japan

  USA slapp to atombomber på Japan. En på byen Hiroshima den 6. august og en på byen Nagasaki den 9. august
 • Marshallhjelpen lansert

  Marshallhjelpen var et amerikansk hjelpeprogram som skulle hjelpe Europa etter andre verdenkrig. Den ble laget av George C. Marshall
 • Trumandoktrien lansert

  Ble etablert av President Harry S. Truman for å beskytte friheten av landene mot utenlandske krefter
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Det Tsjekkoslovakiske styret var vennlig med Sovjetunionen. Sovjetunionen tok makten og tvang Tsjekkoslovakia inn i regimet. (Dette var vanskelig å finne forståelig informasjon på, beklager for dårlig forklaring)
 • NATOs opprettelse

  NATO er en forsvarsorganisasjon og er bygd på grunnlaget av Atlanterhavspakten
 • Warsawapakten oprettet

  Ble laget for at sovjet og øst-siden av Europa skulle slå allianse med hverandre.
 • Vietnamkrigen start

  Det var Sør-Vietnam mot Nord-Vietnam. Først var det en borgerkrig, men så ble USA med på Sør-siden og Kina og Sovjet ble med på Nord-siden. To til tre Vietnamesere og 59 tusen Amerikanere mistet livet og USA måtte trekke seg til slutt
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren ble satt opp for å skille Vest og Øst-Berlin og de ideologiene som var på vær sin side (Vest var på USA sin ideologi, Øst var på Sovjet sin ideologi)
 • Cubakrisen

  Sovjet satte sine raketter ut i Cuba og USA følte seg truet og satte ut skip rundt Cuba og stengte sjøveien inn til Cuba. Sovjet likte ikke dette og truet USA. De var på nippet til å starte 3. verdenskrig (Atomkrig), men kom til en avtale til slutt den 28. oktober
 • Vietnamkrigen slutt

  Vietnamkrigen sluttet etter mange år med krig
 • Gorbatsjov statsleder i sovjet

  Mikhail Gorbatsjov var politiker og sovjets siste statsleder. Han var ansvarlig for glasnost og perestrojka som bidro til oppløsingen av Sovjet og slutten på den kalde krigen
 • Berlinmuren blir revet

  Berlinmuren blir revet
 • Sovjet løses opp

  Etter at glasnost og perestrojka ble innført ble det umulig å holde regimet sammen på grunn av kritikk fra befolkningen og økonomisk press. Dette førte til at Sovjetunionen løste opp i flere uavhengige stater.