Romarriket

By shamoun
 • Mar 2, 736

  Första Puniska kriget

 • Mar 2, 1180

  Efter att Marcus Aurelius död

 • Period: Mar 2, 1234 to Mar 2, 1284

  Hade Rom minst 26 kejsare

 • Lagarna skrivs ner

 • Det första Triumviratet

 • Period: to

  Kungartiden

 • Period: to

  Republiken

 • Period: to Mar 2, 1476

  Kejsartiden

 • Period: to

  Rom Expanderar

 • Period: to

  Andra puniska kriget

 • Period: to

  Tredje Puniska kriget

 • Period: to

  Republikens tillbakagång

 • Period: to

  Julius Caesar

 • Period: to Mar 2, 1180

  Pax Romana

 • Period: to Mar 2, 750

  Förbättringar för Plebejerna