Norsk språkhistorie

 • 1350

  Norsk skriftspråk dør ut under svartedauden

  Norsk skriftspråk dør ut under svartedauden
 • 1380

  Norge kommer i union med danmark

  Norge kommer i union med danmark
 • 1500

  Dansk bibel og dansk kirkespråk i Norge på 1500-tallet

  Dansk bibel og dansk kirkespråk i Norge på 1500-tallet
 • Unionen oppløses, men dansk fortsatte som skriftspråk

  Unionen oppløses, men dansk fortsatte som skriftspråk
 • Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking

  Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking
 • Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr 1840-tallet

  Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr 1840-tallet
 • Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske Folkesprog

  Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske Folkesprog
 • Knud Knudsens forslag til fornorsking vedtatt

  Knud Knudsens forslag til fornorsking vedtatt
 • "Landsmål" (nynorsk) likestilles med dansk-norsken

  "Landsmål" (nynorsk) likestilles med dansk-norsken
 • Unionen med Sverige oppløses

  Unionen med Sverige oppløses
 • Første rettskrivningsreform, dansk-norsken får navnet "riksmål"

  Første rettskrivningsreform, dansk-norsken får navnet "riksmål"
 • Reform med tanke på tilnærming mellom de to målformene

  Reform med tanke på tilnærming mellom de to målformene
 • Reform – samnorsktanken videreføres, mange radikale former i bokmål

  Reform – samnorsktanken videreføres, mange radikale former i bokmål
 • Stor motstand mot samnorsken 1950-tallet

  Stor motstand mot samnorsken 1950-tallet
 • Norsk språkråd opprettet. Samnorsktanken forlates og språkstriden stilner

  Norsk språkråd opprettet. Samnorsktanken forlates og språkstriden stilner
 • 1. Bokmålsreformer der mange konservative former igjen blir tillatt

  1. Bokmålsreformer der mange konservative former igjen blir tillatt
 • Nynorskreform der en del konservative former går ut

  Nynorskreform der en del konservative former går ut
 • Kamp mot anglonorsk vel så viktig som rettskrivningsendringer og språkstrid 2000-tallet

  Kamp mot anglonorsk vel så viktig som rettskrivningsendringer og språkstrid 2000-tallet
 • 2. Bokmålsreformer der mange konservative former igjen blir tillatt

  2. Bokmålsreformer der mange konservative former igjen blir tillatt