• Kryptering DB12 - ble det gjort?

  Utført 28/9-22
 • Rydde indexer - ble det påstartet?

  Tirsdager, færre jobber, passer ikke for Thomas, har trening.
  Må alle 3 involveres? Nei, kun første gang. Metodikk
  desember . periodasvlutning, frysperiode
  5/10
  Indexering få teknikk
  UH DB 16 og Statensvegvesen DB 18 Lengre vindu på DB12
 • Period: to

  ITD reservert vedlikehold

 • Utført - Kryptering DB 12

 • Når kryptering: DB13, DB14, DB16 og DB18? Kundevarsling?

 • Btb v 1.5: UH02 (prosjekttbase)

 • Btb v. 1.5 opplæringsmateriell ferdigstilt

  Opplæringsmateriell være ferdig minimum 1 uke før endring i produksjon, altså senest innen 7.oktober for de som skal opp 15.oktober: Btb v 1.5: DSS, UDN, Tromsø, Trondheim, Stavanger
 • ITD reservert vedlikehold

 • Statsregnskapet

  Fristen er den 15ende hver mnd. Her er 15ende på lørdag, da er frist 14/10.
  Ikke nedetid!
 • Btb v 1.5: DSS, UDN, Tromsø, Trondheim, Stavanger

  Opplæringsmateriell være ferdig minimum 1 uke før endring i produksjon, altså senest innen 7.oktober for de som skal opp 15.oktober
 • Period: to

  Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov + indeksering DB18

  Indeksering: Statens Vegvesenet DB18. Thomas avklare med
  UBW teamet
  5/10: OK søndag 16/10 12-18 Thomas. Sende kundevarsel.
  Ekstra intern avklaring internt først.
  Må uansett varsle Vegvesenet uansett.
  Base for base DB16: UH01 skal UBW jobbe med, kan de ta de først. Koordineres med Per, Terje og Rolf
 • NEI Indexering: Kl. 17—24 Kryptering: DB-13 og DB-18

  Passer ikke for ITD, de har samling
 • P-rapport for nettobudsjetterte verksemder

  Disse kan ha nedetid den 20ende:
  AgrDom
  AgrDSS
  AgrTrd
  AgrSVV
  AgrPol
 • Period: to

  Skifte av driftsleverandør SAP for LD

  I forbindelse med flyttingen vil vi stoppe inn- og utgående fakturaer samt remittering denne dagen. DFØ-appen vil heller ikke være tilgjengelig.
  Det vil ikke ha noe konsekvenser for Budsjettstyring med nedetid disse dagene. Tall fra SAP overføres inn til løsningen den 16 hver måned konsekvenser for Økonomiinfo.
  Filene fra SAP på månedsverk/årsverk blir sendt til oss den 1. og 10. hver måned, så de ser ikke påvirket av dette. Ellers henter Økonomiinfo resten av sine data fra Unit4 ERP.
 • LDs prosjekt DFØ Fildel / MoveIT (ny driftsleverandør) – hvilken dato skjer dette?

  Hvilken dato skjer dette?
 • Tom: Hvordan treffer LDs skifte av driftsleverandør SAP?

  Hvordan treffer den oss? Er det bare servicene som skal stoppes eller også serverne? Kommer kundene ikke inn på U4 Erp heller?
 • Period: to

  ITD reservert vedlikehold

 • Kundenotat oppgradering 7.10 pulje 1 sendes

  Drammen, Tromsø, UDN, Kristiansand, Trondheim
 • Btb v 1.5: Kristiansand, Politiet, Domstolene, Hamar, UH01

  Ekstra deploymentdag nå i oktober for å fullføre BtB 1.5 utrullingen, samt den nye fullmaktsløsningen hos UH. Dette blir gjort den 29/10.
 • Q3 release Unit4 skal komme

  Stoppoppdrag ++
 • Kundenotat oppgradering 7.10 pulje 2 sendes

  Statens Vegvesen, Stavanger, Politiet, Hamar
 • Kundenotat oppgradering 7.10 pulje 3 sendes

  Domstolene, DSS, Kurs
 • ITD reservert vedlikehold

 • Oppgradering 7.10 pulje 1

  Kundenotat senest 27/10.
 • Kundenotat oppgradering 7.10 pulje 4 sendes

  UH01, UH02
 • Period: to

  Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov

  Tom: U4Erp deployment i produksjonsmiljøene. Oppgraderingsprosjektet til 7.10 drøyer. Dette innebærer at vi må teste det som skal deployes i november også på 7.10-releasen, så vi ikke har noe som er utestet når vi oppgraderer.
 • Statsregnskapet

  Ikke nedetid!
 • Oppgradering 7.10: pulje 2

  Kundenotat senest 3/11
 • Period: to

  ITD reservert vedlikehold

 • P-rapport for nettobudsjetterte verksemder

  Disse kan ha nedetid den 20ende:
  AgrDom
  AgrDSS
  AgrTrd
  AgrSVV
  AgrPol
 • Oppgradering 7.10: pulje 3

  Kundenotat senest 8/11
 • Indexering: Kl. 17—24 Kryptering: DB-14 og DB-16

 • Oppgradering 7.10: pulje 4

  Kundenotat senest 10/11
 • Indexering: Kl. 17—24

 • Period: to

  Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov

 • ITD reservert vedlikehold

 • Statsregnskapet

  Ikke nedetid!
 • Period: to

  FRYS

 • Period: to

  ITD reservert vedlikehold

 • P-rapport for nettobudsjetterte verksemder

  Disse kan ha nedetid den 20ende:
  AgrDom
  AgrDSS
  AgrTrd
  AgrSVV
  AgrPol
 • Statsregnskapet

  Ikke nedetid!
 • P-rapport for nettobudsjetterte verksemder

  Disse kan ha nedetid den 20ende:
  AgrDom
  AgrDSS
  AgrTrd
  AgrSVV
  AgrPol