Middelalderen i Europa Siren

 • 400

  Folkevandring

  Folkevandring
  Perioden fra 400 til 600. Hunere presset på fra øst, som gjorde at andre folkegrupper måtte flytte seg mot vest, som gjorde at de presset på Romerrikets grenser, det hadde ikke Romerriket økonomi eller mannskap til å stå imot. Dette ble en påvirkning til Vest-Romerrikets fall. Dette og andre grunner
 • 400

  Biskop Augustin

  Biskop Augustin
  Etterlot seg flere skrifter, og var med på utviklingen av teologi og filosofi i middelalderen. Han var også en av kristendommens største teologer. Skriftene handlet mye om gud og djevelen. Den mest kjente skriftene er "de civitate dei" Der tok han for seg det gode mot det onde.
 • 476

  Vest-Romerrikets fall

  Vest-Romerrikets fall
  Romerriket var veldig stort, og at keiserne ble valgt av paven. Grunnen til Romerrikets fall var flere grunner.
  Blant annet begynte hunere med folkevandring slik at det ble flere små "stater" fordi de utløste en kjedereaksjon og at flere folkegrupper bosatte seg i b.l.a. Spania, Frankkeriket, Italia osv. Folk begynte å tenke selv og stammer som ikke hørte til romerriket begynte å true områder som romerriket før hadde tatt over. Vest-Romerriket falt i 476, da keiseren ble avsatt
 • 500

  Kristendommen

  Kristendommen
  Kristendommen og kirken får en stor rolle i Europa. Biskoper og Paver oppretter flere kloster rundt om kring i Europa. Flere begynner å få troskap til kristendommen.
 • 600

  Det Arabiske Riket

  Det Arabiske Riket
  Det var nomader som bodde der, som besto av flere stammer. Det arabiske riket ble samlet under en stor grad religion, islam. Så på sitt beste så va de et imperium som omfattet Midtøsten, iran, afghanistan osv.
 • 610

  Islam dannelse

  Islam dannelse
  Muhammeds familie var en av de mektigste i den arabiske halvøy. I 610 fikk Muhammed en gudommelig åpenbaring. Han fikk flere åpenbaringer, og disse åpenbaringene ble senere skrevet ned i den såkalte "koranen" Denne la grunnlaget for ny religion Islam. Muhammed møtte mye motstand og måtte flykte fra hjembyen Mekka
 • 768

  Karl den store keiser

  Karl den store keiser
  Konge av Frankerne. Første anerkjente keiseren som styrte i det meste Vest-Europa, etter vest-Romerrikets fall. Han ble keiser i kroningen i Peterskirken. Karl og sin uovervinnelige hær kjempet skapet et mektig riket, og var med på å skape Europa.
 • 850

  De mørke århundre

  De mørke århundre
  Tusenårig periode med mye fattigdom. Spesielt romerne fikk et tilbake i drift etter krigen, borgerkrigen osv. Svartedauden hadde også en innvirkning innen de mørke århundre.
 • 1030

  Slaget på Stiklestad

  Slaget på Stiklestad
  Olav den hellige ble drept. Han ble drept av en trøndersk bondehær. Dette skjedde på Stiklestad i Verdal kommune. Han var en viktig person for innføringen av kristendommen i Norge.
 • 1215

  Magna Carta

  Magna Carta
  Undertegnes i England, de innførte lover for overklassen og kunne nå dømmes av domstolen. En avtale mellom kong Johan, adel og presteskap.
 • 1337

  Hundreårskrigen

  Hundreårskrigen
  Hundreårskrigen mellom England og Frankrike brøt ut. Englands konge ville ta over Frankrike. Ingen av landene fikk en "seier" men England fikk nøye seg med et lite område rundt Calais i nordvestlige Frankrike. Førte til store samfunnsendringer i både England og Frankrike. Kongedømmet i Frankrike ble styrket mens økonomien falt litt i England, men senere kom revolusjonen i Frankrike slit av Frankrike tjente ikke noe på dette.
 • 1346

  Svartedauden

  Svartedauden
  Byllepest som rammet Europa , en av de største pandemiene i historien. Svartedauden tok livet av 1/3 del av befolkningen. Det var en type lungepest , der bakterier smitter gjennom lopper
 • 1387

  Dronning Margrete den 1.

  Dronning Margrete den 1.
  Margrete var nordisk riksstyrer og grunnlegger av kalmar-unionen. Regjerende dronning av Danmark i 1387 men ble aldri valgt som dronning. "nordens sterke mann var en kvinne"
 • 1431

  Jeanne D'Arc

  Jeanne D'Arc
  Fransk bondejente, ble født 1412. Både Fransk-og engelskmennene trodde hun var heks, og de dømte henne for døden. Hun ble brent på bålet i 1431. Hun er en helgen i den katolske kirken i Frankrike.
 • 1453

  Østromerrikets fall

  Østromerrikets fall
  Osmanere var folk fra øst som snakket tyrkisk. Osmanske riket strekte seg og ekspansjonerte seg helt til Spania. Det er en av grunnene til at islam kom til Europa og Norge.
 • 1537

  Den dansk-norske unionen

  Den dansk-norske unionen
  Lang periode der vi var underlagt av Danmark. Under dansk konge. Danmark var den dominerende parten.
 • 1537

  Slutten på middelalderen

  Slutten på middelalderen
  I Norge å Danmark ser man på slutten av middelalderen ved reformasjonen.
  epidemi tok livet av halve Europas befolkning. Hundreårskrigen mellom England og Frankrike. Økonomisk innvirkning. Maktkamp mellom paver og konger/keisere(investitur striden)
 • Føydale system

  Føydale system
  Kongen delte landet sitt i len (en råderett) og ga til adelsmennene, mot at de fulgte han hvis det ble krig, og viste lojalitet. Adelsmennene delte lenet med riddere og adelsmenn. Lenet de kunne få var jordet eller en liten landsby osv. Bønder hadde veldig lite rettigheter som man ser ved tillagt bildet