Kalla Kriget

Timeline created by Sixten610
In History
 • Jaltakonferensen

  Jaltakonferensen
  I februari 1945 höll USA, Storbritannien & Sovjetunionen en konferens där beslutet om vad skulle hända efter de segrat togs. Det slutade med att Tyskland skulle delas i fyra olika delar så att alla fick sin mark.
 • FN bildades

  FN bildades
  År 1945 bildades FN som bestod ut av 51 länder som samarbetade och såg till att fred hölls på jorden efter två stora världskrig. FN såg också till att bl.a. försvara mänskliga rättigheter. NF var en tidigare version av FN som bildades efter första världskriget.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  "George C" som var USA:s utrikesminister utlovade ekonomisk hjälp till de länder som ville ta emot den. Målet med detta var att mindre länder skulle övergå till kommunismen. Man trodde att ökad levnadsstandard minskade kommunismen. 13 miljarder dollar (enligt den tidens valuta) delades ut.
 • Berlinblockaden (Västberlin)

  Berlinblockaden (Västberlin)
  Sovjetunionen stängde och blockade alla vägar in till Västberlin, vilket ledde till konflikt. En "luftbro" skapades där västmakterna flög in med maten och resurser. Sovjetunionens syfte med detta försöket var att västmakterna skulle överlämna Västberlin.
 • NATO & Warzawapakten

  NATO & Warzawapakten
  USA tillsammans med Kanada och Västeuropa bildade ett försvarsförbund. (NATO) Syftet med det hela var att länderna skulle stå samman och hjälpas åt om något land blev attackerat. Staterna i Östeuropa skapade senare en egen allians, den kallades Warzawapakten. (1995)
 • EKSG (Europeiska kol och stålgemenskapen)

  EKSG (Europeiska kol och stålgemenskapen)
  Sex länder (Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna) gick ihop och skapade en gemensam marknad för kol och stål. Syftet med detta var att det blev svårare att bygga upp för attack och hemligt bygga upp försvar, vilket skulle leda till mindre krig. Man var trött efter två världskrig. 1991 Blev detta Europeiska Unionen.
 • (DÖD) Josef Stalin, sovjetunionens diktator 1924-1953 dog.

  (DÖD) Josef Stalin, sovjetunionens diktator 1924-1953 dog.
  3:e mars 1953 hittades sovjetunionens ledare "Josef Stalin" medvetslös efter en lång natts hårt festande. Stalins misstro och rädsla för läkare var länge välkänd. Han var alltid paranoid över vad läkarna skulle göra med honom och flera läkare blev avrättade. Georgij Malenkov ersatte Stalin.
 • EKSG utökat sammarbete

  EKSG utökat sammarbete
  1958 utökade EKSG sitt arbete och samarbetade med EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen). En gemensam gräns skapades utanför unionen och tullfrihet skapades mellan länderna.