Kalde krigen

 • Period: to

  jaltakonferansen

  Det tre verdens lederne i andre verdenskrig som er Stalin, Roosevelt og Churchill møtes i Jalta i krim halvøya for og bli enig va skal skje med europa etter krigen
 • Period: to

  Potsdamkonferansen

  I juli 1945 møttes Stalin, Truman, Churchill og Attlee i Potsdam for å bli enige om hvordan Tyskland skulle deles og styres under de alliertes okkupasjon.
 • FN

  FN
  FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945 som har som sin viktigste jobb å sikre fred og sikkerhet i verden. Den har 193 medlemsland.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Trumandoktrinen, USAs politikk for å hindre spredning av kommunismen. Lansert av president Truman
 • Marshallplanen lansert

  Marshallplanen lansert
  Marshallplanen var et amerikansk økonomisk hjelpeprogram for Europa etter andre verdenskrig. Oppkalt etter USAs president, George C. Marshall, ble planen kalt Marshallplanen.
 • Tsjekkoslovakia blir kommunistene

  Tsjekkoslovakia blir kommunistene
  Kommunistene gjorde statskupp i Tsjekkoslovakia etter en folkeavstemning hvor 40% av stemmene gikk til kommunistene.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin, i et forsøk på å presse vestmaktene til å gi fra seg sin tyske mark.
 • Period: to

  Tyskland delt

  De forskjellige stormaktene hadde tatt over hver sin del av Berlin. Sovjetunionen kontrolerte store deler av Øst-Tyskland. USA, Storbrittania og Frankrike kontrolerte store deler av Vest-Tyskland
 • NATO

  NATO
  NATO er en gruppe land som har lovet å hjelpe hverandre militært hvis ett av dem blir angrepet. Målet er å skape trygghet og hindre konflikter.
 • Period: to

  koreakrigen

  Var en konflikt som startet av kommunistiske Nord-Korea som angrepet demokratiske Sør-Korea i 1950. Krigen ble i hovedsak utkjempet av sørkoreanske og amerikanske styrker under FN-mandat, mot nordkoreanske og kinesiske styrker.
 • Stalins død

  Stalins død
  død av hjerneblødning. etter Stalins død ble det slutt på massehenrettelser, og de fleste GULag-fangene ble etter hvert satt fri.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Vest-Tyskland ble i 1955 tatt opp som medlem i NATO, og Sovjetunionen oppfattet dette som en trussel. Samme år dannet Sovjetunionen sin egen forsvarsallianse med de østeuropeiske landene. Warszawapakten og NATO sto i mot hverandre som to maktblokker resten av krigen.
 • Suez-krisen

  Suez-krisen
  Suezkrisen, benevnelse på det israelsk-britisk-franske angrepet på Egypt i oktober 1956.
 • Sputnik Oppskytingen

  Sputnik Oppskytingen
  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden. Den ble skutt opp av Sovjetunionen 4. oktober 1957, og kom som en stor overraskelse på USA og resten av verden,
 • Period: to

  Cuba krisen

  Sovjetunionen støttet kommunistlederen Castro, USA forsøkte å invadere Cuba og hindre utplassering av sovjetiske raketter.
 • Berlinmurens opprettelse

  Berlinmurens opprettelse
  Murens hovedhensikt var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensene.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Krig mellom Sør-Vietnam og Nord-Vietnam. Sør-Vietnam ble støttet av USA og Nord-Vietnam av Sovjetunionen og Kina.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  amerikaneren Neil Armstrong det første mennesket som satte sin fot på månen.
 • SALT-avtalen signert

  SALT-avtalen signert
  SALT var forhandlinger mellom Sovjetunionen og USA med sikte på å begrense produksjon og utplassering av strategiske atomvåpen. Også kjent som Strategic Arms Limitation Talks.
 • Period: to

  Sovjets krig i Afghanistan

  Sovjetunionen invaderte og okkuperte Afghanistan, mens USA støttet de som gjorde motstand.
 • Period: to

  Falklandskrigen

  Falklandskrigen var en ti uker lang krig mellom Argentina og Storbritannia over Falklandsøyene
 • Polen første østeuropeiske land demokratisk

  Polen første østeuropeiske land demokratisk
  Sommeren 1980 startet Solidaritet en variasjon med streiker i Polen med Lechwalesa som leder. Organisasjonen ble forbudt i 1981. Kommuniststyret ble videre avviklet i 1989-1990. Da ble Solidaritet en samlende kraft i Polen.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Myndighetene i Tyskland bestemte seg for å la sperringene falle. Folk skulle igjen kunne ferdes fritt mellom øst og vest i Berlin.
 • Period: to

  Gulfkrigen

  Gulfkrigen var en FN-autorisert krig mellom Irak og en USA-ledet koalisjonsstyrke fra 34 land. Mandatet var å presse ut irakiske styrker fra Kuwait som Irak, under ledelse av Saddam Hussein, hadde okkupert og annektert i august 1990. Majoriteten av koalisjonsstyrkene kom fra USA og Storbritannia
 • Tyskland samlet

  Tyskland samlet
  Tysklands gjenforening var en nøkkelbegivenhet under avslutningen av den kalde krigen, og betegner gjenforeningen av Vest-Tyskland og det tidligere DDR.
 • START-avtalen signert

  START-avtalen signert
  START I-avtalen ble underskrevet 31. juli 1991 mellom USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Avtalen tok mer enn 9 år å forhandle frem og den reduserte hver av partene sine strategiske atomvåpen med mer enn 35% over 7 år. Det er den første store våpenreduksjonsavtalen mellom USA og Sovjetunionen siden Salt-avtalene.
 • ussr oppløsning

  ussr oppløsning
  Den økonomiske veksten i Sovjetunionen gikk i stå, og på slutten av 1980-tallet kunne ikke sovjeterne delta i våpenkappløpet med USA lenger. Sovjetunionen splittet seg til de femten landene de er i dag. Armenia, Aserbadsjan, Hviterussland, Estland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.