The cold war

Kalde krigen

 • USA slipper atombomber over Japan (Hiroshima)

  USA slipper atombomber over Japan (Hiroshima)
  USA brukte atombomber for å slutte andre verdenskrig. Målet var å tvinge Japan til å overgi seg.
 • USA sliper atombomben over Japan (Nagasaki)

  USA sliper atombomben over Japan (Nagasaki)
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Under den kalde krigen var Jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjet kontrollert kommunistisk del. Det er i denne betydningen uttrykket ble alminneliggjort av Winston Churchill.
 • Trumandoktrien lansert

  Trumandoktrien lansert
  Trumandoktrinen er en betegnelse på USAs utenrikspolitikk. Trumandoktrinen var USA sitt forsøk på å stoppe spredningen av kommunismen. USA gav penger, ressurser og militær hjelp til land kommunismen grodde i.
 • Marshallhjelpen lanseres

  Marshallhjelpen lanseres
  Marshallhjelpen var et økonomisk hjelpe program overfor Europa etter andre verdenskrig. USA lanserte det for å unngå kommunismens spredning.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATO er en forsvarsorganisasjon/Allianse mellom 29 land i
 • Warszawapakten opprettet

  Warszawapakten opprettet
  Sovjet unionen, Albania, Polen, Romania, Ungarn Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia og Bulgaria signerte alle under Warszawapakten opprettet. En gjensidig forsvarsorganisasjon som satte sovjeterne til kommando over medlemsstatenes væpnede styrker. Den ble opprettet på grunn av (NATO) som tok med Vest-Tyskland, dette ble sett som ett angrep. De svarte med Warszawapakten.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Nord-Vietnam, Sovjetunionen mot Sør-Vietnam, USA. Ho’s Viet Minh tok kontroll i nord(DRV). Bao Dai lagde staten av Vietnam. President Eisenhower gidde all støtte til den nye lederen for (GVN) Ngo Dinh Diem. 1973 tok USA alle troppene sine ut av landet.
 • Period: to

  Berlinmuren

  Etter andre verdens krig ble Tyskland delt inn i (GDR eller Øst-Tyskland styrt av Sovjetunionen) og Vest-Tyskland styrt av USA, Frankrike og England. Berlin ble også splittet, i USA i Vest og Sovjet i Øst. Sovjet prøvde å tvinge USA ut av Berlin ved hjelp av en blokade. Mange folk flyktet over til Vest delen av Tyskland. Berlinmuren stoppet flyktninger fra å rømme. Flyktninger ble drept. I 1989 tillot Øst Berlins kommunistparti innbyggerne lov å passere over grensen. Muren ble revet.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cubakrisen var en hendelse mellom Sovjetunionen og Cuba mot USA. Fidel Castro ble valgt til statsminister og styrte Cuba etter kommunistisk styre. USA prøvde å stoppe det, men det mislykkes. Cuba følte seg truet og samarbeidet med Sovjetunionen. Sovjetunionen tok sjansen på å svare mot USA sine plasserte atomvåpen i Italia og Tyrkia. Dette kunne lede til en aktiv krig(Tredje verdenskrig).
 • Period: to

  Sovjetunionens oppløsing

  Mikhail Gorbatsjov maktovertagelse som statsminister. Våpenkappløpet hadde økonomisk svekket Sovjetunionen, det ble stagnasjon. Programmet Glasnost, gidde folket mer frihet den svekket også kommunist partiets kontroll. Program to Perestroika, privatisering av eierskap og markede. Før det nye systemet ble fult satt i gang gikk det tidligere i stykker. Polen var den første av satellitt statene til å holde eget valg, det ble valgt ett ikke kommunistisk parti. Andre stater fulgte så etter.
 • Period: to

  Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov født 2. mars 1931, var den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991. Han styrte som generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1985 til mars 1990 og deretter som Sovjetunionens president fra mars 1990 til desember 1991. Gjennom sin politikk med perestrojka og glasnost bidro han til Sovjetunionens sammenbrudd og dermed avslutningen av den kalde krigen. Gorbatsjov fikk Nobels fredspris i 1990 for sin viktige rolle i omveltningene i østblokken.