Kalde Krig

By la0408
 • Tyskland Delt

  Tyskland Delt
  Etter Nazistenes nederlag, ble Tyskland delt opp i to biter. Øst-Tyskland vart styrt av sovjetunionen, mens Vest-Tyskland vart styrt av de allierte.
 • USA bomber Hiroshima

  USA bomber Hiroshima
  USA slipper atombomben "Little Boy" over den Japanske byen Hiroshima. Japan nektet å overgi seg og sverget at de skulle kjempe til slutt. Skadene var ødeleggende på områder, folk og i etter tid.
 • USA bomber Nagasaki

  USA bomber Nagasaki
  USA slipper atombomben "Fat Man" over den Japanske byen Nagasaki. Japan nektet å overgi seg og sverget at de skulle kjempe til slutt. Skadene var ødeleggende på områder, folk og i etter tid.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført
  Etter den annen verdenskrig ble «jernteppet» brukt om politikken som gikk ut på å holde Sovjetunionen og de stater som fulgte den sovjetiske ledelsen, isolert fra resten av verden. Ordet ble først brukt i denne betydningen av den tyske propagandaminister Joseph Goebbels i ukeavisa Das Reich 25. februar 1945. Winston Churchill brukte det i et budskap til president Truman 12. mai samme år, og det ble særlig kjent etter hans tale i Fulton i 1946.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Var en populær betegnelse på de retningslinjer for USAs utenrikspolitikk som president Harry S. Truman la frem i en erklæring 12. mars 1947. I erklæringen fastslo Truman at USA måtte støtte alle frie nasjoner som prøvde å motstå undertrykkelse fra så vel minoriteter i landet som utenlandske krefter
 • Marshallhjelpen lansert

  Marshallhjelpen lansert
  Marshallhjelpen var et hjelpeprogram lansert av USA, som var rettet mot Europa. Programmert innebært at USA vil lån bort penger til land som trengte og bygget opp landet igjen, etter andre verdenskrig. For at landene skulle få hjelp måtte de ha den amerikanske ideologien, og ikke kommunistisk.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia
  Sovjetunionen sørget for at det kommunistiske partiet i Tsjekkoslovakia kom til makten, slik at landet vart kommunistisk. Dette var med å vekke USA til å også meddle med andre land for og stride mot kommunismen.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Berlinblokade var når USSR blokkerte all forsyninger og kuttet all strømforsyninger til den alierte styrte vest-Berlin. I et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATO ble opprettet for å både skape bedre militære styrker for USA og de andre landende mot kommunismen, men også for å få land på USAs side. Altså alle land som ville være med i NATO måtte ha USAs ideologi.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Warsawapakten var USSR version av NATO for å pushe tilbake på USA. Med østlige land i europa
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var den væpnede konflikten mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam. USA begynte å gripe inn i konflikten i 1963. Dette var den første krigen USA har "tapt" på grunn av de sivile i Vietnam begynte å gå på kommunistene sin side, og på grunn av at hendelsene i krigen ble vist i hjemlandet, fikk staten store problemer med protesteringer fra den amerikanske befolkning.
 • Period: to

  Suezkrisen

  Suezkrisen var når England gikk til krig mot Egypt, på etterretningen som sa at de skulle stenge suez kanalen. (som er et stort olje ressurs for storbritania) også på grunn av Egypts nye ung leder Gamal Abdel Nasser. Egypt vart hjulpet av Sovjetunionen via penger og våpner.
 • Sputnik Oppskytning

  Sputnik Oppskytning
  Sovjetunionen skjøt opp den første satellitten, som gikk i bane rundt Jorden. Dette var starten på rom kappløpet mellom de to supermaktene.
 • Gagarin første menneske i rommet

  Gagarin første menneske i rommet
  Jurij Gagarins var den aller første mannen i verdensrommet. Som en del av vostok-programmet. «Vostok1» skulle egentlig ha vært skutt opp i slutten av mars, men tekniske problemer oppsto.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Berlinmuren var en mur som skille øst og vest Berlin under en kalde krigen. Sovjetunionen satt den opp på grunn av at de ville hindre folk ifra å flykte til den andre siden.
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Cuba-krines var at, Cuba var kommunistisk på grunn av deres "diktator" Fidel Castro. Siden Cuba var kommunistisk plasserte ussr atombomber på Cuba, som var veldig truende mot USA. John F. Kennedy (som var president på den tiden) bestemte da at isteden for å gå ut i krig. Plaserte da USA mange militære flåter rund øyen, for å da hindre allt militært forsyninger til atombombene. Det vart stor spenning i mange dager, om det skule bli krig eller ikke. Men så gikk USA og Sovjetunionen inn i en avtale
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Apollo 11 - Neil Armstrong - Michael Collins - Buzz Aldrin - the Kennedy Space Center - NASA - John F. Kennedy - Romkapp-løp - Først på månen - USA - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.
 • SALT-avtalen signert

  SALT-avtalen signert
  SAlT avtalen var en nedrustnings avtale mellom USA og USSR. Handlingene gikk i to om ganger SALT I og SALT II.
 • START-avtalen signert

  START-avtalen signert
  START er navnet på to nedrustningsavtaler mellom henholdsvis USA og Sovjetunionen (START I) og USA og Russland (START II). START er en forkortelse for Strategic Arms Reduction Talks, og omfatter reduksjoner i og begrensninger på landenes strategiske atomvåpen.
 • Period: to

  Sovjets krig i Afghanistan

  I desember 1979 intervenerte Sovjetunionen militært og brakte Babrak Karmal tilbake fra eksil. Han ble installert som president, og Amin ble avsatt og drept. Den sovjetiske intervensjonen tok sikte på å sikre det vaklende kommunistiske regimet etter utbruddet av borgerkrigen. Etter tidligere religiøs undertrykkelse, særlig i Amins regjeringstid, proklamerte Karmal en ny «forsoningspolitikk», som imidlertid ble fiasko.
 • Glasnost og Perestrojka lansert

  Glasnost og Perestrojka lansert
  Glasnost: Glasnost er en betegnelse på den reformpolitikk og liberalisering som ble innledet på flere områder i det sovjetiske samfunnet etter at Mikhail Gorbatsjov overtok som partisjef i 1985.
  Perestrojka: Perestrojka, sovjetisk politisk slagord for den reformpolitikken, særlig på det økonomiske området, som ble introdusert av Mikhail Gorbatsjov da han overtok som partisjef i 1985.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Mikhail Gorbatsjov er en russisk, tidligere sovjetisk, politiker. Gorbatsjov var Sovjetunionens siste statsleder. Han var den som gikk inn i en avtale med USA og Ronald Reagan om å nedruste deres atomvåpen.
 • Tyskland samlet

  Tyskland samlet
  Etter 25 år med Tyskland delt, vart Tyskland sitt eget land igjen.
 • Sovjetunionen oppløsning

  Sovjetunionen oppløsning
  På grunn av at den sovjetunionens stat innså at de hadde mye dårligere økonomi og velferden gikk nedover. Gikk Mikhail Gorbatsjovs (da værende leder) inn i en avtale om og ta en slutt på krigen, å sovjentunionen gikk i oppløsning like etter på.