Det tidligste menneske og samfunn

 • Period: 200,000 BCE to 800 BCE

  De tidligste menneske og samfunn

  Menneskets historie starter i Afrika. Der utviklet de ulike menneskearter seg gjennom millioner av år. For ca 300 000 år siden dukket Homo sapiens, det tenkende menneske, opp. Drivet av klimaendringer og jakten på næring spredte menneske seg seinere til resten av verden. En gang etter utvandringen fra Afrika opplevde Homo sapiens en kognitiv revolusjon. Det var et viktig skritt på vei mot den særegne kulturen som et typisk menneske som art.
 • 800 BCE

  Antikken

  Antikken
  Antikken er en betegnelse på perioden fra 800 f.Kr til 500 e.Kr. Dette var en storhetstid og blomstringstid for gresk og romersk kultur. Grunnlaget for periodeskillene er framveksten av de greske polisstatene fra 800 f.Kr og Det vestromerske undergang 500 e.Kr. Polisstatene var små bystater med tilhørende jordbruksområde. Med polisstatene ble samfunnet organisert på en ny måte som førte til at flere mennesker fikk være med på å styre.
 • 500

  Middelalderen

  Middelalderen
  Middelalderen er tidsrommet mellom Det vestromerske rikets fall og det vi kaller nytiden i europeisk historie. Det er vanlig å regne perioden fra ca. 500 til 1500. Middelalderen oppstod som begrep blant italienske renessanse-humanister på 1400-tallet. Renessansemenneskene var opptatt av å gjenskape idealene fra antikkens kunst og litteratur. De mente at middelalderen hadde vært en mørketid, en mellomperiode før antikkens gjenfødelse i renessansen
 • 800

  Norsk middelalderen

  Norsk middelalderen
  middelalderen i Norge kan deles inn i underperioder. tidlig middelalder fra ca. 800 til 1130, høymiddelalderen fra ca.1130 til 1350 og senmiddelalderen fra ca.1350 til 1536. Et sentralt utviklingstrekk i Norge i tidlig middelalder var overgangen fra et samfunn som var styrt av småkonger og høvdinger, til et rike underlagt én overordnet kongemakt. Parallelt med rikssamlingen skjedde kristningen av landet. Svartedauden regnes som starten på senmiddelalderen. Pesten førte til høy befolkningsreduksj
 • 1492

  Oppdagelser, kulturmøter og den første globaliseringen

  Oppdagelser, kulturmøter og den første globaliseringen
  Christoffer Columbus Oppdaget "India" i 1492. Det han oppdaget egentlig var Amerika. Snart fulgte en strøm av lykkejegere, bosettere, soldater og misjonærer.På kort tid koloniserte Spania og Portugal mesteparten av Karibia og Sør-Amerika. Snart fulgte Frankriket og Storbritannia for å kolonisere den nordlige halvdelen av kontinentet. Den nyoppdagede verden var allerede befolket med innfødte som ofte ble tvunget til å jobbe under grusomme forhold.
 • 1500

  Religion og styreform i Europa

  Religion og styreform i Europa
  Gjennom middelalderen hadde den katolske kirken skapt et felles kulturgrunnlag for Vest- Europa. På 1500-tallet ble denne religiøse enheten brutt. Kritikk av paven og kirken førte til den såkalte reformasjonen og en varig splittelse av kristenheten. Konger og fyrster kastet seg på det religiøse opprøret og etablerte statskirker. Reformasjonen førte til blodige konflikter mellom protestanter og katolikker
 • 1536

  Norge i Dansketiden

  Norge i Dansketiden
  I norsk historie kalles perioden 1536 - 1814 ofte for dansketiden. Da mistet Norge de siste rester av sin selvstendighet og ble underlagt Danmark. I den første tiden i 1536 lå landet langt nede når det gjaldt folketall og økonomi, og statsapparatet var lite utviklet