Hoofdstuk 1: De staatsinrhcint van de Verenigde staten

By DJ00028
 • onafhankelijkheidsverklaring van Amerika

  Geschreven door Thomas Jefferson.
  met de onafhankelijkheidsverklaring spraken de Amerikanen uit dat hun staten soevereine landen waren. de meeste Amerikanen erkenden de noodzaak van samenwerking in een confederatie om bijvoorbeeld defensie en het economische verkeer te coordineren. ze waren geen voorstanders van een centrale overheid
 • the articels of confederation

  eerste poging tot een confederatie. dit was de eerste grondwet van de Verenigde Staten. Hierin werd een congres opgericht dat bestond uit een kamer. het Congres diende als nationale overheid. het was in deze tijd niet echt een overheid maar meer een vriendschappelijk verbond tussen de staten. werking:
  Iedere staat had een zetel in het congres, er was geen president, geen hooggerechtshof en het COngres had geen macht of bevoegdheden om eigen besluiten uit te voeren of om zelfs belastingen te in
 • The articles

  vijfenvijtig rijke en hoogopgeleide Amerikaanse intellectuelen kwamen in Philadelphia bijeen om te onderhandelen over een geschikt politek systeem onderleidingvan George Washington. deze groep mensen werd ook wel the 'Founding Fathers' genoemd. ze schreven een nieuwe grondwet en besloten om de leer van Montesquieu (Trias Politica) in te voeren. vanaf nu was er de uitvoerende macht(president), de rechterlijke macht (Hooggerechtshof) en de wetgevende macht( Huis van afgevaardigden +Senaat.
 • monroedoctrine

  een beleid waarin de VS verklaarden dat het amerikaanse continent gesloten was voor kolonisatie en dat Europese inmenging in het Amerikaans continent als een bedreiging voor Amerikaanse belangen beschouwd zou worden
 • tweepartijstelsel

  sinds 1854 wordt de Amerikaanse politiek gedomineerd door twee grote partijen: de Democraten en de Republikeinen.
  democraten: passieve overheid, komt op voor de rechten van de afzonderlijke staten. Meer gericht op de sociaal zwakke groepen en vinden dat de overheid actief moet zijn op economisch en sociaal gebied. De Republikeinen: actieve en krachtige federale overheid. Conservatief. Ze vertegenwoordigen het bedrijfsleven. Ze willen de economische regulering zo beperkt mogelijk houden.
 • afschaffing slavernij

  dertiende amendement op de grondwet leidt tot afschaffing van slavernij
 • einde burgeroorlog

 • oprichting KKK

  een in 1865 opgerichte, geheime organisatie van blanke zuiderlingen die de zwarte bevolking wilde beletten om gebruik te maken van hun nieuwe rechten
 • reconstructie

  de naam van de periode tussen 1865 en 1877 waarin de Republikeinse Parij de federale overheid domineerde en wetgeving doorvoerde die de overgang van slavernij naar vrijheid voor de zwarte bevolking in goede banen moest leiden. Noordelijk troepen hielden de zuidelijke staten bezet en probeerden de rechten van de zwarte bevolking te beschermen
 • veertiende amendement

  dit amendement bepaalde dat de burgers in elke staat, ongeacht kleur of ras, gelijk behandeld dienden te worden
 • vijftiende amendement

  gaf zwarte mannen het kiesrecht
 • einde reconstructie

 • progressive movement

  1896 tot 1918. een brede hervormingsbeweging die vooral steun kreeg van de stedelijke middenklasse. deze beweging wilde ameirka democratiseren en richtte zich tegen de macht van de grote ondernemingen
 • Open Door Policy

  dit beleid zorgde ervoor dat landen toegang kregen tot de Chinese makrt. de Open Door Policy was een oproep aan alle landen om de principes van vrijhandel na te leven en de soevereiniteit van China te erkennen
 • NAACP

  National Association for the Adcancement of Colored People. opgericht door W.E.B. DuBois. de organisatie had onder andere tot doel de zwarte burgerrechten te herstellen via rechtszaken