Historie Vg2

 • 200,000 BCE

  Homo sapiens dukket opp

  For omtrent 200 000 år siden dukket de første menneskene opp. De forflyttet seg rundt, for å jakte og på grunn av klimaendringer. Vi kaller denne fasen for før historien.
 • 10,000 BCE

  Jordbruk

  For ca. 12 000 år siden dukket jordbruket opp, som skulle endre historien totalt. Den siste istiden var over og temperaturene på jorda steg merkbart. Menneskene begynte å bli mer fastboende og de begynte å bygge solide boliger. Etterhvert ført dette til at de begynte å bruke naturen rundt, for å drive jordbruk.
 • 3500 BCE

  Sivilisasjoner

  Mellom 5500 og 3500 år siden oppsto en ny samfunnsform, som hadde større geografisk omfang. Sivilisasjonene besto av langt flere mennesker, der jordbruket også var den viktigste næringsgrunnlaget. Siden det var mange som bodde sammen i et samfunn, var det ikke behov for at alle jobbet innenfor jordbruk. Dette førte til at flere fikk jobber som håndverk, religiøse seremonier, skatteinnkreving, handel o.l.
 • 800 BCE

  Polissamfunnet

  Polisstatene er uavhengige stater, med egne styringorganer og religiøse systemer.
 • 510 BCE

  Den romerske republikken

  Omtrent 510 år f.Kr. ble den romerske republikken innført.
 • 500 BCE

  Perserkrigene

  Perserkrigene startet omtrent 500 år før Kristus, og var en serie konflikter mellom den greske verden og det persiske riket.
 • 338 BCE

  Aleksander den store og hellenismen

  Den lange krigperioden svekket polisstatene i Hellas, som førte til at de var mer sårbare for erobring utenfra. Det skjedde da kong Filip av Makedonia erobret Hellas, 338 f.Kr. Aleksander den store styrte erobringpolitikken, og la under seg et stor rike fra Makedonia til Hellas.
 • 100 BCE

  Fra republikk til keiserdøme

  100 år før Kristus ble det borgerkriger i Romerriket.
 • 19 BCE

  Høymiddelalderen

  Høymiddelalderen var en langt mer rolig periode, enn tidlig middelalder. Samfunnene utviklet seg, befolkningen vokste og jordbruksproduksjonen økte.
 • 400

  Folkevandring

  Tiden mellom år 400 til 600 kalles folkevandringstiden, grunnet at det var massiv folkeforflytning i Europa.
 • 400

  Føydalisme

  Føydalisme er en betegnelse som vært brukt på styringssystemet i store deler av Europa i tidlig middelalderen.
 • Period: 500 to 1000

  Tidlig Middelalder

  Tidlig middelalder var en urolig tid i Europa, preget av folkevandring, vikingoverfall og innbyrdeskriger.
 • Period: 800 to 1536

  Norsk Middelalder

  Første del av middelalderen blir også kalt vikingtiden, som kjennetegnes med økt handel med Europa, befolkningsvekst og overgangen fra norrøn mytologi til Kristendommen. Ved slutten av middelalderen ble Norge hardt rammet av svartedauden, som førte til kraftig befolknings tap.
 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalderen

  Høymiddelalderen var en langt mer rolig periode sammenlignet med tidlig middelalder. Samfunnet utviklet seg, befolkningen vokste og jordbruksproduksjonen økte.
 • 1050

  Jordbrukssamfunnet

  Omtrent 90% av befolkningen bodde på landsbygda. De produserte det de trengte til eget bruk og til å betale jordleie og andre avgifter eller skatter.
 • 1085

  Korstogene

  Korstogene hadde i hovedsak som formål å spre kristendommen, og sikre kristen kontroll over det hellige land som var under muslimsk kontroll. Det var paven som oppfordret og godkjente de fleste korstogene.
 • 1200

  Vekst i handel og byliv

  Grunnet at høymiddelalderen var en rolig periode, var det lettere og tryggere å etablere byliv og drive handel. Byer oppsto gjerne der det var gunstig for handel, som ved elver eller langs kysten.
 • 1300

  Hundtreårskrigen

 • 1300

  Hundreårskrigen

  Er den langvarige krigen mellom England og Frankrike.
 • Period: 1300 to 1500

  Senmiddelalderen

  Svartedauden ansees å være innledningen inn til sen middelalderen. Det store folke tapet medførte store samfunnsmessige konsekvenser.
 • 1347

  Svartedauden

  Svartedauden spredte seg raskt da den som til Europa i 1347. Pesten regnes som starten på sen middelalderen, og trolig døde omtrent halvparten av Europas befolkning av pesten.
 • 1400

  Portugisernes sjøvei til India

 • 1400

  Portugisernes sjøvei til India

  Portugisernes sjøvei til India
 • 1400

  Renessansen

  Renessansen
  Renessansen er en sentral del av europeisk historie og viser til en ny interesse innenfor kunst, filosofi og antikkens kultur.
 • 1490

  Europas ekspansjon

  En viktig årsak til den europeiske ekspansjonen (utvidelse) var ønsket om å tjene penger.
 • 1492

  Det spanske Amerika

  Christoffer Columbus oppdagelse av Amerika er nært knyttet til Spanias gjennombrudd som kolonimakt.
 • 1517

  Reformasjonen

  Reformasjonen var den religiøse overgangen fra katolisismen til protestantismen. Martin Luther var den som utløste overgangen.
 • Period: 1536 to

  Norge i dansketiden

  Perioden fra 1536-1814 kalles dansketiden, det var da Norge mistet sin selvstendighet og ble underlagt Danmark. Danmark-Norge ble etterhvert blant de mest sentralstyrte statene i Europa, staten var så sterk at de kunne kreve inn skatt,detaljstyre folks liv og tvinge folk til militærtjeneste.
  Gjennom perioden opplevde landet en kraftig befolkningsvekst, gradvis vokste det frem en slags markedsøkonomi og landet hadde en økonomisk utvikling.
 • Trettiårskrigen

  Fellesbetegnelsen på flere kriger i mellom-Europa.
 • Period: to

  Unionstid

  Norge var i Union med Danmark