Epokindelningen ur ett europeiskt perspektiv v.2

 • Period: 3000 BCE to 700 BCE

  Forntid och Högkulturer

  Avancerade civilisationer växer fram vid stora floder
 • Period: 700 BCE to 476

  Antiken

  Forntiden i Europa.
 • Period: 476 to 1453

  Medeltiden

  Tidig medeltid, högmedeltiden och senmedeltid
 • Period: 1453 to

  Tidigmodern tid

  En period av ökad globalisering.
 • Period: to

  Det långa 1800-talet

 • Period: to

  Det korta 1900-talet