Franquisme

El Franquisme del 1939-1975

 • Lleis fundamentals: Fur del Treball

  Lleis fundamentals: Fur del Treball
  Aquesta es una de les set lleis fundamentals del franquisme, va ser promulgada a Itàlia. El que buscava era una sèrie de drets bàsics per al treball, uns exemples son: el dret al descans,a la seguretat, a la continuïtat, entre d'altres.
 • Period: to

  La dictadura del General Franco

 • Period: to

  Autarquia i estancament econòmic

 • Period: to

  Nacionalsindicalisme

 • Llei de Responsabilitats Política

  Llei de Responsabilitats Política
  Va ser una llei espanyola dictada al final de la Guerra Civil,promulgada el 9 de febrer de 1939 i publicada el 13 de febrer al "Boletín Oficial del Estado". La norma enumeraba diferents actes que donaben lloc a la exigència de responsabilitats poítiques, contra qui hageussin colaborat amb el bàndol republicà.
 • Condemna de l'ONU a Espanya

  Condemna de l'ONU a Espanya
  A la condemna de la organització es va establir la prohibició d'Espanya a les Nacions Unides.
  La principal justificació va ser que el règim espanyol va néixer a la Itàlia feixista i l'Alemanya nazi.
 • Instauració del racionament

  Instauració del racionament
  El racionament és l'establiment governamental de recursos limitats i béns de consum, aquest és de caràcter econòmic i generalment s'utilitza durant la fam, les guerres o qualsevol emergència nacional.
  El racionament d'un producte en funció del seu ús prohibeix els consums menys importants, com pot succeir en el cas de la gasolina.
 • Llei de Unitat Sindical

  Llei de Unitat Sindical
  A Espanya, durant els primers anys del franquisime, la Llei de Unitat Sindical va ser la clau de l’organització sindical franquista i en definitiva del sindicalisme vertical.
  Aquesta llei estaba dirigida per acabar amb l’autonomía que havien mantingut fins aleshores les organitzacions católiques agaràries.
  Gerardo Salvador Merino, va ser el Delegat Nacional de Sindicats i durant la Guerra Civil va ser un jefe provisional a la Coruña, on va guanyar fama d’oberista.
 • Llei de Repressió del Comunisme i la Maçoneria

  Llei de Repressió del Comunisme i la Maçoneria
  Aquesta llei de repressió, establia la composició i la creació del Tribunal Especial en els dos àmbits.Es van establir penes de dotze a vint anys de presó per als cooperadors, i de vint a trenta per als graus superiors.D'altre banda, aquestes penes eran des de la confiscació de béns fins a la reclusió més gran, i els maçons tenien sancions ecoòmiques i quedaven apartats de qualsevol càrrec de caràcter públic.
 • Entrevista Franco-Hitler

  Entrevista Franco-Hitler
  Aquesta va ser una trobada entre Francisco Franco i Adolf Hitler, va tenir lloc a l'estació de tren de França, prop de la frontera amb Espanya.
  La principal causa d'aquesta trobada, va ser la negativitat de Franco d'entrar a la Segona Guerra Mundial i per altre banda, la falta de suport de Hitler a les reivindicacions espanyoles, concretament amb el Protectorat francès del Marroc.
 • Divisió Blava

  Divisió Blava
  Va ser una unitat de voluntaris espanyols que van formar una divisió per lluitar contra la Unió Soviètica a la Segona Guerra Mundial. També van formar part de la divisió 146 dones, de la Secció Femenina, les quals van viatjar com a infermeres al Cos de Damas Auxiliars de Sanitat Militar sota la direcció de María de les Mercedes Milá Nolla. Va ser un fracàs polític i militar.
 • Creació de l’INI

  Creació de l’INI
  L’ Institut Nacional d’ Indústria, va ser una entitat estatal española, va ser creada com un suport institucional per promoure levolució de la industria a Espanya, va ser fundat per Juan Antonio Suanzes Fernández durant el període de autarquía franquista.
  Aquest va desaparèixer l’any 1995.
  Durant la seva existencia van haver-hi diferents grans empreses, com van ser ENDESA, SEAT, entre d’altres especialmente dedicades a la producción de alumini, ferro, hacer i també a la industria petroquímica.
 • Llei Constitutiva de les Corts

  Llei Constitutiva de les Corts
  Aquesta va ser publicada durant la primera etapa del règim franquista, amb la finalitat de donar una imatge de parlamentarisme a la dictadura.
  Es va establir les Corts Espanyoles, aquesta va ser la formació d'una assemblea unicameral, tot i que la iniciativa corresponia al govern.
 • Lleis fundamentals: Llei constitutiva de les Corts

  Lleis fundamentals: Llei constitutiva de les Corts
  Aquesta es una de les vuit Lleis Fundamentals del Regne, va ser promulgada durant la primera etapa del franquisme, amb la finalitat de donar una aparença de parlamentarisme a la dictadura.
  Establia la formació d'una assemblea unicameral.
 • Els maquis envaeixen la Vall d’Aran

  Els maquis envaeixen la Vall d’Aran
  Va ser un intent d'establir un govern Espanyol de la Unió Nacional Espanyola a la Vall d'Aran, amb un atacdels maquis.
  Aquests van aprofitar que els feixistes estaben en retirada a tota Europa, a conseqüència de la potència dels aliats a la Segona Guerra Mundial
 • Lleis fundamentals: Fur dels espanyols

  Lleis fundamentals: Fur dels espanyols
  Aquesta es una de les vuit Lleis Fundamentals del Franquisme, que establia una sèrie de drets, llibertats i deures de tot el poble espanyol.
  El que preten mostrar a Espanya i al extranger es un aspecte menys autòcrata del règim franquista.
 • Period: to

  Nacionalcotolicisme

 • Lleis fundamentals: Llei de Successió

  Lleis fundamentals: Llei de Successió
  Va ser la cinquena Llei Fundamental aprovada de les vuit Lleis Fundamentals que organitzava els poders de l'Estat durant el franquisme.
  Aquesta establia la constitució d'Espanya i la successió de Francisco Franco com el cap de l'Estat, ja que el successor serà proposat per el propi Franco a regent del regne o títol del rei, tot i que hauria de ser aprovat per les Corts espanyoles.
 • Creació de la SEAT

  Creació de la SEAT
  SEAT, és un fabricant d'automòbils amb seu a Catalunya, fundat per l'Institut Nacional de Industria.
  L'objectiu principal va ser motoritzar l'Espanya de la postguerra mitjançant la fabricació dels automòbils italians Fiat sota llicència.
 • Vaga dels tramvies

  Vaga dels tramvies
  Aquesta fou el boicot que els ciutadans de Barcelona van fer a la companyia de Tramvies de Barcelona, el motiu principal va ser l'augment del preu del bitllet i la comparació que s'establia amb el mateix servei a Madrid. Va representar una de les primeres manifestacions massives contra el franquisme.
  Un altre motiu, va ser el immens malestar entre la població per culpa de les pèssimes condicions de vida.
 • Concordat amb la Santa Seu

  Concordat amb la Santa Seu
  El Concordat amb la Santa Seu va ser un acord internacional signat entre l'Estat espanyol i el Vaticà que va regular les relacions entre el règim franquista i l'Església Catòlica durant la dictadura franquista en una concepció clericalista.
 • Tractats militars amb els EUA

  Tractats militars amb els EUA
  Els tractats militars van ser tres acords signats a Madrid entre els EUA i Espanya, aquests es van instal·lar al territori espanyol a canvi d'una ajuda militar i econòmica. Per al règim franquista va suposar la integració definitiva després de l'aïllament efectuat des del final de la Segona Guerra Mundial.
  Per altre banda els Aliats de la Segona Guerra Mundial i gran part de la resta del món es van mantenir fidels al que consideraven com un règim feixista.
 • Ingrés d'Espanya a l'ONU

  Ingrés d'Espanya a l'ONU
  Aquest va ser un èxit internacional per al règim franquista, es va produir a causa de la simpatia que va arribar a tindre cap a les potències de l'eix feixista, les quals van ser derrotades en la Segona Guerra Mundial.
 • Creació del primer govern tecnòcrata

  Creació del primer govern tecnòcrata
  L'objectiu principal d'aquest govern va ser augmentar el benestar de la població per tal de dotar-los al règim franquista.
  Està formada per funcionaris i altres càrrecs públics escollits en virtut de la seva preparació tècnica.
 • Period: to

  Primer govern tecnòcrata

 • Period: to

  Govern dels tecnòcrcates

 • Period: to

  Expansió accelerada de l'economia

 • Period: to

  Moviments migratoris

 • Period: to

  Crisi final