Franquisme

Franquisme i Transició

 • El naixament de Franco

  El naixament de Franco
  En aquesta any Franco va neixar
 • El casament de Franco amb Carmen Polo

  El casament de Franco amb Carmen Polo
  Carmen Polo era la esposa de Francisco Franco, es van casar.
 • El neixament de la filla de Franco i Carmen

  El neixament de la filla de Franco i Carmen
  En aquest any va neixar (María del Carmen Franco y Polo)
 • La Guerra Civil

  La Guerra Civil
  Aquest es el inici de la Guerra Civil.
 • El Fuero del trabajo

  El Fuero del trabajo
  El Fuero del Trabajo va ser una llei promulgada durant el règim franquista a Espanya el 1938. Va establir normes i regulacions per a les relacions laborals, però va restringir els drets sindicals i va mantenir el control de l'Estat sobre el treball. Va ser eliminat el 1958.
 • Començament de la dictadura Franquiste

  Començament de la dictadura Franquiste
  S'acaba la Guerra civil, i Franco agafa el poder d'Espanya
 • Espanya es Neutral

   Espanya es Neutral
  Durant la Segona Guerra Mundial, Espanya es manté oficialment neutral, però el règim franquista mostra simpaties cap a les potències de l'Eix.
 • Repressió de la Maçoneria

  Repressió de la Maçoneria
  Es promulga la Llei de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, persegueix i reprimeix els maçons, comunistes i altres organitzacions.
 • Franco Es El jefe Del Estat Espanyol

  Franco Es El jefe Del Estat Espanyol
  Franco es proclamat el jefe del estat espanyol
 • Franco i Adolf Hitler en Hendaia

  Franco i Adolf Hitler en Hendaia
  Franco i Adolf Hitler es reuneixen a Hendaia per discutir la participació d'Espanya a la Segona Guerra Mundial, encara que Espanya finalment no entraria al conflicte.
 • Divisió Blava

  Divisió Blava
  Una unitat militar de voluntaris espanyols, que van combatre en la segona Guerra Mundial.
 • Espanya s'enfronta a l'aïllament internacional

  Espanya s'enfronta a l'aïllament internacional
  Després de la derrota de l'Eix a la Segona Guerra Mundial, Espanya s'enfronta a l'aïllament internacional i és exclosa de les Nacions Unides.
 • Promulgació de la Llei Fonamental de l'Estat

  Promulgació de la Llei Fonamental de l'Estat
  Estableix el catolicisme com a religió de l'Estat i Franco com a Cap d'Estat.
 • Catolicisme la Llei fonamental de l'Estat Espanyol

  Catolicisme la Llei fonamental de l'Estat Espanyol
  Es promulga la Llei fonamental de l'Estat, que estableix el catolicisme com a religió oficial de l'Estat espanyol
 • El Conveni d'Ajuda Mútua entre Espanya i els Estats Units

  El Conveni d'Ajuda Mútua entre Espanya i els Estats Units
  Es signa el Conveni d'Ajuda Mútua entre Espanya i els Estats Units, que permet la instal·lació de bases militars nord-americanes a espanya
 • Concordat entre Espanya i la Santa Seu

  Concordat entre Espanya i la Santa Seu
  Es firma el concordat entre Espanya i la Santa Seu,
  aixo fa que fortalesi la relaciò entre ells.
 • Joan Carles de Borbó el successor designat de Franco

  Joan Carles de Borbó el successor designat de Franco
  Franco nomena Joan Carles de Borbó com el seu successor designat.
 • Espanya membre associat de la Comunitat Econòmica Europea

  Espanya membre associat de la Comunitat Econòmica Europea
  Espanya es converteix en membre associat de la Comunitat Econòmica Europea (avui dia la Unió Europea).
 • Carlos Arias Navarro

  Carlos Arias Navarro
  Carlos Arias Navarro va ser president el dia 3 de Gener del 1974 fins al 12 de Juliol del 1976
 • La Mort De Franco

  La Mort De Franco
  Es mor Franco, i Juan Carlos es converteix en el rey d'Espanya