Unnamed

Den kalde krigen

By 05nvat
 • starten

  starten
  Den kalde krigen startet rett etter andre verdenskrig i 1945 men startdato er 1947. USA og sovjetunionen var fiender. Historikerne er uenige om tidfestingen av utbruddet. Enkelte har satt begynnelsen til den kalde krigen allerede i sluttfasen av andre verdenskrig.
 • Jalta konferansen

  Jalta konferansen
  Jalta konferansen. Roosevelt og Stalin møttes. Her bestemte de seg for hva som skulle skje med Tyskland og Europa etter andre verdenskrig.
 • Potsdamkonferansen

  Potsdamkonferansen ble holdt på Cecilienhof slott i Potsdam i Tyskland fra 17. juli til 2. august 1945. Deltakerstatene var Sovjetunionen, Storbritannia og USA, de tre største og mektigste av de seirende allierte som nettopp hadde slått aksemaktene.
 • Jernteppe

  Jernteppe
  Under Winston Churchills første tale i USA fortalte han om at et "jernteppe" delre Europa i to
 • Tyskland ble delt

  Tyskland ble delt
  Tyskland ble delt i 4. I 1947 sto de 3 vestlige allierte sine soner sammen til en og ønsker å gjenoppbygge Tyskland og oppfordret til opprettelse av en føderal republikk med tysk selvstyre
 • Berlin blokaden

  Berlin blokaden
  Sovjet blokkerte alle veier inn til vest-Berlin fordi de ville at Tyskland skulle være i nød siden sovjet led så mye i krigen. Vest maktene altså USA, Frankrike og Storbritannia ville imidlertid hjelpe. De sender ned mat og andre ting ved hjelp av fly og om sovjet skyter ned flyene så blir det krig.
 • angrep på sør

  Kim II Sung fikk støtte av Stalin og Mao og gikk til angrep på sør i 1950. USA førte krigen før våpenhvile.
 • Korea krigen

  Korea krigen
  Etter 1945 deles Korea i to, Nord-Korea og Sør-Korea. Sovjet innfører kommunistisk styre i Nord-Korea og Sør-Korea Får hvjelp av USA fordi de vil besjempe diktaturet i sør. Nord-Korea startet krigen i 1950, og varte til 1953
 • Vest-Europa og Øst-Europa

  Den kalde krigen skapte en blokkdeling i Europa. I Vest-Europa var de fleste regimene demokratiske velferdsstater med en fri økonomi, mens Øst-Europa var underlagt Sovjetunionen med streng politisk kontroll og et planøkonomisk system. Den kalde krigen nådde et klimaks under Cubakrisen i 1962.
 • Berlinmuren bygges

  Berlinmuren bygges
  Berlinmuren blir bygget og Øst-Tyskland er utestengt fra sitt eget land.
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Fidel Castro kommer til makten i Cuba. USA handelsboikotter Cuba (Sukker). Sovjet kjøper sukkeret. Sovjet installerer atom raketter på Cuba. USA sender ut krigsskipene og setter de foran Cuba og venter på Sovjet. USA truer med å bombe øya hvis de ikke fjerner atom rakettene. Sovjet trekker seg tilbake i siste liten og de fjerner atombombene på Cuba, men da måtte USA trekke seg helt ut av Cuba. Cuba blir fortsatt kommunistisk. En tredje verdenskrig ble unngått.
 • president myrdet

  president myrdet
  i 1963 ble president Kennedy myrdet
 • Vietnam-krigen

  Vietnam-krigen
  i 1963 var 365 000 soldater fra USA med i vietnam-krigen. Det var en blodig krig som varte lenge, og mer enn 58 000 soldater døde
 • Satelitter i verdensrommet

  Satelitter i verdensrommet
  USA og sovjet konkurrerte om hvem som kunne sende opp satellitter i bane rundt jorden. Usa klarte å lande mennesker på månen i 1969
 • Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov
  I 1985 kom Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen. Han ville gi innbyggerne større frihet men selv om friheten ble større så ble økonomien dårligere for de fleste. Gorbatsjov og den amerikanske presidenten Ronald Reagan. Startet og forhandle om nedrusting av atomvåpen. Det førte til ett mye bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen. Den volsomme våpenkapløpe tok slytt og den kallde krigen var over
 • Slutten

  Slutten
  I 1989 erklærte George Bush og M.Gorbatsjov at den kaldekrigen var over. Sovjetunionen gikk i oppløsning. Istedenfor 1 stor Sovjetunionen fikk vi 15 nye og selvstendige stater. USA "vant" krigen. Noen mener også att den kalde krigen sluttet i 1991.
 • River muren

  River muren
  Tyskland ble delt i øst og vest etter krigen. Berlin ble delt i to med en mur. Muren ble revet i 1989