Den kalde krigen

By Odawal
 • Delingen av Tyskland

  Delingen av Tyskland
  Tyskland ble delt i to i 1945, etter andre verdenskrig. Øst og vest, sovjet (Russland) hadde kontroll over øst, mens de allierte altså USA, UK og Frankrike over vest. Berlin ble delt i fire, det lå der Sovjeterne herjet. På Østsiden var de svært dårlige kår, kommunisme og en by som var helt ødelagt etter krigen. På vest var det bedre, det var et gjennombygd Tyskland, det var penger nok, mat, skoletilgang, jobb, hus og ressurser nok til å bygge opp det som hadde blitt ødelagt etter krigen.
 • Starten på den kalde krigen

  Starten på den kalde krigen
  Den kalde krigen varte fra 1947-1991, dette var ikke en krig som f.eks 1 eller 2 verdenskrig dette var mer en konflikt mellom de ulike partene Sovjetunionen og USA. Det som skjedde var mellom øst og vest. Tyskland var allerede delt inn i øst og vest og det var dette som forbindes med "den kalde krigen". Kommunisme (Sovjet) og kapitalisme (USA), altså disse var de to store og i Tyskland hadde de begge makt over hver sin del og dette var to helt forskjellige land og styremåter.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Marshallhjelpen var noe som ble sett i gang etter 2 verdenskrig for at landene i Europa skulle komme opp igjen til sånn som de var før, mest sett på det økonomiske. Det ble innført av George C. Marshall i 1947 starten på den kalde krigen. Dette takket Vest-Tyskland ja til men Sovjet som hadde styringen i øst takket nei som da gjorde at øst ble styrt på en helt annen måte enn vest nemlig med kommunisme altså makten som bestemmer (Sovjet).
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden 1948-1949. Etter andre verdenskrig så ble Tyskland delt i to og Berlin som lå midt på øst siden der Sovjetunionen herjet ble også delt inn i fire. Stalin lederen i Sovjet var redd for å bruke makt i tilfelle det skule oppstå krig så han valgte å fly inn varer til Berlin. Han prøve å utvikle næringslivet.
 • Sovjetunionens første atombombe

  Sovjetunionens første atombombe
  I 1949 ble den første atombomben i Sovjetunionen laget. USA ble redde siden forspranget deres nå var innhentet. De hadde så langt ledet våpenkappløpet, men nå ble Sovjet en enda mer farligere trussel. Etter denne hendelsen ble Nato opprettet. Samme år slapp også Sovjetunionen den første atombomben over Kasakhstan, som skulle være en prøvesprengning.
 • Nato VS Warszawapakten

  Nato VS Warszawapakten
  Nato ble opprettet av USA og Canada i 1949, året etter Berlinblokaden. Disse to landene skulle forsvare land i Europa. Noen år senere kom Sovjetunionen med Warszawapakten, dette var en militærallianse som var ment for øst Europa (1955)
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Koreakrigen brøt ut 25 juni.1950. Det var mellom sør og nord Korea. Det var en bevæpnet konflikt, altså bruk av våpen og vold. USA var med og hjalp i sør, mens i nord var det Sovjet. Det gikk ut på å få et kommunistisk land, det var nord som invaderte sør. Krigen endte bare i en våpenavtale, men hadde ingen slutt og i dag preges sør og nord Korea av dette enda.
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  Sovjetunionen ledet romkappløpet over USA i starten. I 1957 sender Sovjetunionen "Sputnik 1" ut i verdensrommet. Etter noen få år sendte Sovjet også opp "Sputnik 2" i tillegg til hunden Laika, som døde etter noen få timer. Sovjet hadde også første mann i rommet, med navn Jurji Gargarin. Etter hvert kom USA på banen og lanserte Apollo-programmet, den ble skutt opp i 1969 med Neil Armstrong og Edvin "buzz" Aldrin. USA ble altså først på månen og dermed sies det at USA leder.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnamkrigen foregikk mellom 1957-1975. Krigen begynte bare som et opprør i sør, men etter hvert utviklet den seg til en fullstendig krig mellom sør og nord Vietman. Sør mottok hjelp fra USA, mens Nord fra Sovjet og Kina. Krigen brøt ut på grunn av inndeling av landområder, som bare skulle være midlertidig. Det ble fort bevæpnet opprør i sør. I 1965 kom bombingen på sitt verste, tilslutt var det soldater fra USA, Sovjet, og Vietnam over alt. I denne krigen ble det tatt fryktelig mange liv.
 • Berlinmuren blir bygd

  Berlinmuren blir bygd
  Berlinmuren ble påbegynt bygget midt i Tyskland 13. august. 1961 av de øst-Tyske myndighetene. Den var 41.1 kilometer lang og strakk seg igjennom Berlin. Den ble i hovedsak bygget for at ikke noen fra øst skulle flykte over til vest. Muren ble voktet av soldater fra DDRs hær. Skulle på over muren måtte du ha et reisetillatelse.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen fant sted i 1962 mellom USA og Sovjetunionen. Dette var en konfrontasjon på grunn av militært engasjement. Det var Sovjet som hadde sendt militære våpen til Cuba, men dette handlet til slutt ikke om Cubas selvforsvar. Sovjet hadde nemlig en plan om å sende raketter på Cuba får og utslette de store byene i USA som Washington D.C. Ved hjelp av luftfotografer så fikk aldri Sovjetunionen slippe noe rakett.
 • Den kalde kriges slutt

  Den kalde kriges slutt
  Året var 1989, George Bush erklærte den kalde krigen for slutt USA "vant" tilslutt krigen. Etter Berlinmurens fall og Tyskland ikke lenger var delt opp, men et "eget" land igjen, da var krigen offisielt over. Sovjetunionen ble oppløst i 1991 så noen regner også at det er krigens endelige slutt. Krigen varte i ca 40 år før den endelig var over og Europa kunne senke skuldrene.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Berlinmurens fall var 9-10 november 1989, da hadde muren skilt øst og vest i hele 28 år. Muren ble også omtalt som "jernteppet" som skilte Europa. Talen til Ronal Reagan fra 1987 var med å på virke Tyskere til å rive muren. Ca 2 år og litt til etter denne talen ble muren revet og øst Europa kunne nå feire frihet og det kunne bli et samlet Tyskland igjen. Muren har i ettertid blitt historie og en sentral begivenhet i Tyskland.
 • Sovjetunionen oppløst

  Sovjetunionen oppløst
  Begynnelsen på slutten for Sovjetunionen var da Mikhail Gorbatsjov ble valgt som leder i 1985. Han innførte begrepene glasnost og perestrojka som betyr "åpenhet" og "omstrukturering". Dette fungerte ikke som planlagt og økonomien brøt sammen, folket protesterte og alt dette samlet førte til Sovjetunionens fall i desember 1991.