Den kalde krigen - tidslinje

By ka0854
 • Period: to

  USA atombombing av Japan

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6 og 9 august 1945. Disse hendelsene markerte slutten på andre verdenskrig.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført
  Den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill uttalte seg om sitvasjonen i Europa i 1946, og begrepet "jernteppet" ble snart en vanlig måte å omtale skillet mellom øst og vest i Europa på.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Trumandoktrinen, populær betegnelse på retningslinjene til USAs utenrikspolitikk som president Harry S. Truman la frem i en erklæring 12. mars 1947.
 • Marshallplanen lansert

  Marshallplanen lansert
  Marshallplanen var et amerikansk økonomisk hjelpeprogram for Europa etter andre verdenskrig. Oppkalt etter USAs president, George C. Marshall, ble planen kalt Marshallplanen.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia
  Kommunistene gjorde statskupp i Tsjekkoslovakia etter en folkeavstemning hvor 40% av stemmene gikk til kommunistene.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin, i et forsøk på å presse vestmaktene til å gi fra seg sin tyske mark.
 • NATO opprettet

  NATO opprettet
  I Vest-Europa var folket skremt av utviklingen i øst og fryktet at kommunistene skulle komme til makten stadig flere steder. Ti vesteuropeiske land, blant annet Norge, opprettet NATO sammen med USA.
 • Period: to

  Tyskland delt

  De forskjellige stormaktene hadde tatt over hver sin del av Berlin.
  Sovjetunionen kontrolerte store deler av Øst-Tyskland. USA, Storbrittania og Frankrike kontrolerte store deler av Vest-Tyskland.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Vest-Tyskland ble i 1955 tatt opp som medlem i NATO, og Sovjetunionen oppfattet dette som en trussel. Samme år dannet Sovjetunionen sin egen forsvarsallianse med de østeuropeiske landene. Warszawapakten og NATO sto i mot hverandre som to maktblokker resten av krigen.
 • Suez-krisen

  Suez-krisen
  Suezkrisen, benevnelse på det israelsk-britisk-franske angrepet på Egypt i oktober 1956.
 • Period: to

  Den ungarske revolusjonen ble slått ned

  Det var en oppstand mot kommuniststyret i Ungarn med store demonstrasjoner. Oppstanden sørget for at regimet falt, og det ble organisert melitser som kjempet mot sikkerhetspolitiet og sovjetiske styrker. 4 november invanderte Sovjetunionen og knuste revolusjonen.
 • Sputnikoppskytingen

  Sputnikoppskytingen
  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden. Den ble skutt opp av Sovjetunionen 4. oktober 1957, og kom som en stor overraskelse på USA og resten av verden,
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Sovjetunionen støttet kommunistlederen Castro, USA forsøkte å invadere Cuba og hindre utplassering av sovjetiske raketter.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Murens hovedhensikt var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensene.
 • Gagarin første menneske i rommet

  Gagarin første menneske i rommet
  Jurij Aleksejevitsj Gagarin var en sovjetisk kosmonaut som ble det første menneske i verdensrommet og til å fly i bane rundt jorden i 1961.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Krig mellom Sør-Vietnam og Nord-Vietnam. Sør-Vietnam ble støttet av USA og Nord-Vietnam av Sovjetunionen og Kina.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Den 20. juli 1969 ble amerikaneren Neil Armstrong det første mennesket som satte sin for på månen.
 • SALT-avtalen signert

  SALT-avtalen signert
  SALT var forhandlinger mellom Sovjetunionen og USA med sikte på å begrense produksjon og utplassering av strategiske atomvåpen. Også kjent som Strategic Arms Limitation Talks.
 • Period: to

  Sovjets krig i Afghanistan

  Sovjetunionen invaderte og okkuperte Afghanistan, mens USA støttet de som gjorde motstand.
 • Period: to

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Mikhail Gobratsjov var statsleder i Sovjetunionen fra 1985 til unionen ble oppløst i 1991
 • Period: to

  Glasnost og Perestrojka lansert

  Glasnost er en betegnelse på reformpoletikken og liberaliseringen som ble innledet på flere områder i det sovjetiske samfunnet etter at Mikhail Gorbatsjov overtok som partisjef i 1985. Perestrojka er det russiske ordet for de økonomiske reformene som ble innført i juni 1987 av den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov.
 • Polen første østeuropeiske land demokratisk

  Polen første østeuropeiske land demokratisk
  Sommeren 1980 startet "Solidaritet" en variasjon med streiker i Polen med Lechwalesa som leder. Organisasjonen ble forbudt i 1981. Kommuniststyret ble videre avviklet i 1989-1990. Da ble Solidaritet en samlende kraft i Polen.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Myndighetene i Tyskland bestemte seg for å la sperringene falle. Folk skulle igjen kunne ferdes fritt mellom øst og vest i Berlin.
 • Tyskland samlet

  Tysklands gjenforening var en nøkkelbegivenhet under avslutningen av den kalde krigen, og betegner gjenforeningen av Vest-Tyskland og det tidligere DDR.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Den økonomiske veksten i Sovjetunionen gikk i stå, og på slutten av 1980-tallet kunne ikke sovjeterne delta i våpenkappløpet med USA lenger. Sovjetunionen splittet seg til de femten landene de er i dag. Armenia, Aserbadsjan, Hviterussland, Estland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.
 • START-avtalen signert

  START-avtalen signert
  START I-avtalen ble underskrevet 31. juli 1991 mellom USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Avtalen tok mer enn 9 år å forhandle frem og den reduserte hver av partene sine strategiske atomvåpen med mer enn 35% over 7 år. Det er den første store våpenreduksjonsavtalen mellom USA og Sovjetunionen siden Salt-avtalene.