Den kalde Krigen

By am0199
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  Byene Nagasaki og Hiroshima ble bombet av USA på slutten av 2.verdenskrig
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Begrepet "Jernteppet" blir brukt for det skille mellom Sovjetunionen og de allierte
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  En uttalelse om at amerikanerne ville støtte regjeringer som var truet av kommunismen.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Amerikansk hjelpeprogram lansert av utenriksminister George Marshall. Skulle hjelpe Europa tilbake på bena etter de enorme ødeleggelsene under 2.Verdenskrig.
 • Tsjekkoslovakia

  Et sovjetstøttet kupp førte til at til at kommunistene tok over makten i Tsjekkoslovakia
 • Berlinblokaden

  Stalin iverksatte en blokade av Vest-Berlin. Alt av jernbaner, veier og kanaler inn til byen ble stengt. Stalin var redd for at Tyskland skulle bli delt i to stater, og ville tvinge vestmaktene til å oppgi planene sine. Vestmaktene sin løsning på dette var å opprette en luftbro til Berlin, hvor de fløy inn viktige forsyninger. Blokaden ble ikke opphevet før i Mai året etter
 • Opprettelsen av NATO

  Opprettelsen av NATO
  Forsvarsallianse mellom 10 vesteuropeiske land, USA og Canada, hvor de mente at angrep på et av medlemslandene var det samme som et angrep på alle. Dannelsen var en direkte følge av Berlinblokaden.
 • Vest-Tyskland og Øst-Tyskland

  Etter at landet ble delt i okkupasjonssoner, og med den økende spenningen, ble det en endring på dette.
  Vestmaktene slo sammen sine soner til Vest-Tyskland inkludert Vest- Berlin som lå i den Sovjetiske sonen. Ikke lenge etter slo Sovjetunionen tilbake og slo sammen sine soner til Øst-Tyskland
 • Warszawapakten

  Sovjetunionen opprettet en militærallianse med landene i Øst-Europa, som et svar på dannelsen av NATO.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Nord-Vietnam hadde kommunistisk styre, og invaderte Sør-Vietnam i 1955. I Mars 1965, I frykt for dominoteorien, gikk USA inn på Sørsiden og satte inn store styrker med det mest moderne som fantes av våpen og utstyr. Et av de verste våpnene var bomber med napalm.
  Nord-Vietnam fikk også støtte fra Sovjetunionen.
  USA trakk seg tilbake etter en fredsavtale i 1973.
 • Suez-krisen

  Suez-krisen
  Etter nasjonaliseringen av Suezkanalen tok Egypt imot tilbud fra Verdensbanken, USA og Storbritannia, men de trakk seg ut en etter en. Et hemmelig angrep på Egypt fra Storbritannia og Frankrike, førte til en internasjonal krise, hvor Sovjetunionen truet med å gripe inn. Men FN krevde våpenhvile, og slik ble det.
 • Period: to

  Oppstanden i Ungarn

  En spontan revolt mot det autoritære kommuniststyre i Ungarn og dets sovjetiske politikk
 • Sputnikoppskytingen

  Den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden. Ble skutt opp av Sovjetunionen, og kom som et "Sputniksjokk" på USA og resten av verden. Fordi dette beviste at de hadde lagd raketter som kunne nå USA
 • Berlinmuren blir satt opp

  En mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot bygges tvers igjennom Berlin, mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Hovedhensikten var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR å krysse grensen.
 • Gagarin, første menneske i rommet

  Jurij Gagarin, sovjetisk kosmonaut, historiens første romfarer
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Sovjetunionen plasserte rakettbaser på Cuba, farlig nærme USA. Kennedy kom den 22. Oktober 1962 da med en beslutning som sa at det skulle bli en streng karantene rundt Cuba, for å hindre militært utstyr på vei til Cuba med sovjetiske skip.
  Etter 13 dager med hemmelig forhandling mellom partene, snudde skipene i tide og det kom beskjed fra Sovjetunionen om fjerning av rakettbasen.
 • Armstrong, første mann på månen

  Armstrong, første mann på månen
  Neil Armstrong, amerikansk astronaut. Han var første mann til å sette en fot på månen.
 • Gorbatsjov blir leder i Sovjet

  Gorbatsjov var en russisk, tidligere sovjetisk, politiker. Han var Sovjetunionens siste statsleder. Han var generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet fra 1985 til 1990, og partiets første og eneste president fra 1990 til 1991.
 • Glasnost

  Glasnost
  Betegnelse på den reformpolitikken og liberalisering som ble innledet på flere områder i det sovjetiske samfunnet etter at Mikhail Gorbatsjov overtok som partisjef i 1985
  Perestrojka var det russiske orden for denne reformen.
 • Berlinmuren blir revet ned

  Berlinmuren blir revet ned
  Myndighetene i Øst-Tyskland bestemte å la muren rives. Gorbatsjov var grunnen til at muren faktisk ble revet.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Sovjetunionens oppløsning var en prosess som begynte med Mikhail Gorbatsjovs maktovertagelse i 1985 og endte med landets sammenbrudd på tampen av 1991