284a2ee8e9a373651f6d010349404136

Den Kalde Krigen

By rujahuu
 • Winston Churchill

  Winston Churchill
  Winston Churchill var statsminister i Storbritannia fra 1940 til 1945, og igjen fra 1951 til 1955. Winston Churchill var med i Jaltaavtalen med Roosevelt og Stalin (Februar 1945). De skulle bestemme hva som skulle skje etter 2. verdenskrig.
 • Jernteppe

  Jernteppe
  Et begrep av Winston Churchill som viste delingen av Øst-Europa (Kommunismen) og Vest-Europa (Kapitalisme). “Et jernteppe har senket seg over Europa”. Metaforen blir brukt til å forklare delingen av Europa under den kalde krigen.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Den amerikanske presidenten Harry. S. Truman erklærte i 1947 at USA kom til å støtte alle land som ikke er kommunistiske. Det ble kalt for Trumandoktrinen.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  I 1947 lanserte George Marshall (USA) Marshallhjelpen. Marshallhjelpen var et amerikansk hjelpeprogram. Den skulle sikre lån og varer til de europeiske landene. Dette gjorde USA i forsøk på å bekjempe kommunismen.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin i et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske makt.
 • NATO

  NATO
  NATO står for “North Atlantic Treaty Organization” og ble dannet i Washington D.C med 12 av de vestlige landene. Ifølge NATO skal hvert angrep på en av medlemme regnes som en angrep på hele alliansen. NATO ble opprettet på grunn av frykten fra Sovjets økende maktposisjon i Europa.
 • Terrorbalanse

  Terrorbalanse
  En terrorbalanse er når ingen av partiene i en konflikt tør å angripe den andre på grunn av faren for motangrep fra de andre landene som var allianser med dem. Både Øst- og Vest-landene brukte mye penger og ressurser på forsvaret, og det var atomkappløp. Det oppstod terrorbalanse.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  En lang konflikt mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Krigen utløste på grunn av Nord-Korea sin side ville ha en kommunistisk styre, mens Sør-Korea ville ha et kapitalistisk styre. Sovjetunionen og Kina støttet den kommunistiske siden (Nord-Korea), mens USA støttet den kapitalistiske siden (Sør-Korea). Krigen endte i en våpenhvileavtale, men det betydde ikke at krigen var over. Det er fortsatt konflikt mellom Nord-Korea og Sør-Korea i dag.
 • Warzawapakten

  Warzawapakten
  Warzawapakten var en millitærallianse som beskyttet alle som var på lag med Sovjetunionen. Dette var Sovjetunionens versjon av NATO, og inkluderte det østligende landene i Europa.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnam Krigen varte fra 1955 til 1975. Vietnam var delt i to; en kommunistisk og en kapitalistisk del. USA støttet den kapitalisme delen (Sør-Vietnam), og Sovjetunionen støttet den kommunistiske delen (Nord-Vietnam). USA var redde for at de skulle bli kommunistiske. USA slapp blant annet atombomber over Nord-Vietnam. Flere vietnamesere ble drept, og Sovjetunionen fikk mer støtte blant befolkningen i Vietnam. I 1973 trakk USA seg ut av Vietnamkrigen.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Under den kalde krigen var den tyske byen Berlin delt i to. Øst-Tyskland bygde med Sovjetunionens støtte en mur mellom Øst- og Vest-Berlin, så de i Øst ikke kunne flykte over til Vest-Tyskland. Hele grensen mellom Øst- og Vest-Berlin ble først sperret med pigg gjerder og bevæpnet soldater. Det ble senere erstattet med en mur.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en krise mellom Sovjetunionen og Cuba mot USA. Den begynte fordi Sovjetunionen hadde plassert atomrakettbaser på Cuba. Kennedy valgte å innføre en blokade. Amerikanske krigsskip omringet Cuba for å hindre at våpen eller varer ble fraktet til øya. Mange fryktet for 3. verdenskrig. Blokaden varte helt til rakettene ble trukket tilbake. Denne krisen oppfattes som den tiden i den kalde krigen kunne ha utviklet seg til en atomkrig.
 • Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov
  Mikhail Gorbatsjov var den siste statsleder, og innførte reformene glasnots (åpenhet) og perestrojka (omstrukturering) som bidro til Sovjetunionens oppløsning og avslutning i den kalde krigen. Han endret som at borgere kunne også eie eget område enn bare staten som eide alt. Etter hvert mistet Sovjetunionen makten rundt i Europa og land fra Sovjetunionen ble selvstendige.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Berlinmuren blir revet. Tyskere i begge land feirer murens fall, og det blir raskt bestemt at Øst- og Vest-Tyskland skal samles igjen.