Den Kalde Krigen

Timeline created by Tabian04
 • Tyskland blir delt

  Etter at Tyskland tapte den andre verdens krigen ble den delt i fire okkupasjonssoner. Frankrike, Storbtitannia, USA og Sovjetunionen fikk hver sin del. Dette var en måte å straffe Tyskland på.
 • Marshallplanen

  1947 lansert utenriks ministeren Georg Marshall en plan som er blitt kalt marshallplanen. Den gikk ut på at usa skulle tilby økonomisk støtte til land i europa som var blitt rammet av andre verdens krig slik at de skulle raskt bygge seg opp. Hjelpen var for av penger. Til gjengjeld skulle de være med i en organisasjon OEEC som skulle samarbeide fri handel i europa. Vest europa takket ja og landene fikk rundt 13 milliarder dollar på fire år. Sovjetunionen sa nei og tvang de andreøst takke nei.
 • To tyske stater

  Amereikanerne vill al la ansvaret til tyskalnd og i 1949 ble vest tyskalnd sammlet til en stat. Det ble et demokratisk og med markedsføring. Samme år ble den sovjetiske okkupasjon sone gjort om til en egen sta.
 • KoreA krigen

  1950 startet krigen i korea og i 1953 inngikk de en våpen hvile
 • Romkappløpet

  verdens første menneskapte satelitt ble sendt den 4 oktober 1957. det var den sovjetiske satteliten Sputnik I. dette skapte enormt oppstyr for amerikanerne som var sjokkert over at sovjet hadde greid å sende noe i verdensrommet før dem. USA hadde frykt for at dem ville bruke denne teknologien til å angripe dem. USA beste seg for å sa igjen forspranget og de opprettet NASA i 1958. Og dem brukte masse penger på det. I 1961 ble russeren jurij Gagarin det første menneske i rommet. 20juli1969neimann.
 • Berlin muren

  Berlin muren ble bygget midt i berlin og det var for å stenge at flere øst-tyskere skulle flykte til vesten og fra 1949 til 1961 flyktet 1,6 millioner øst tyskere til vest tyskland. Den 16 august 1961 begynte myndighetene i øst tyskland og sette piggtråd og begynte å bygge en mur tvers gjennom byen.
 • cuba krisen

  sovjet inngikk en avtale med cuba og beggynte og instalere atomrakketer på cuba. usa så på det som en trusel og begynte å utplasere krigsskip rundt cuba for å hindre at det levert flere våpen til øya. cuba sammar beidet med sovjet for usa hadde gjort boicot på cubasnke varer