Coldwar

Den kalde krigen.

By 05mkro
 • Oppbyggelsen til den kalde krigen

  Oppbyggelsen til den kalde krigen
  Den kalde krigen begynte å bygge seg opp rett etter at 2. Verdenskrig var slutt i 1945. USA og Sovjetunionen hadde to forskjellige måter å styre på, USA hadde demokrati og kommunisme mens Sovjet hadde diktatur og kapitalisme. USA mistenkte at Sovjet skulle gjøre flere land kapitalistiske og Sovjet var redd for at USA skulle angripe dem. Begge landene hadde atomvåpen. Nå handlet det om hvem som hadde flest, størst og mest ødeleggene. Det var et slags våpenkappløp.
 • De allierte skal bygge opp igjen Tyskland

  De allierte hadde blitt enige om at Tyskland skulle styres etter en og samme politikk. Det tok ikke lang tid før de allierte hadde forskjellige meninger om hvordan landet skulle styres. I 1947 slo de vestlige allierte sammen sine soner og ønsket å bygge opp igjen landet. Opprettelsen ble oppfordret til å velge tysk selvstyre. Sovjet laget en egen regjering med kommunistdominerende styre og Tyskland var nå delt i to deler.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Motsigelsen mellom de allierte og Sovjet økte etterhvert og i juni 1948 satte Sovjet i gang en full blokade av Berlin i deres egen sone. Berlin var viktig å holde kontrollen over for å vise til Sovjet at de ikke kunne forstørre området sitt. Dette er den første virkelige konflikten i Den kalde krigen og vi kaller den for Berlinblokaden, Den varte fra juni 1948 til mai 1949. På dette tidspunktet var forholdet mellom de to partene iskaldt. Det var neste krig.
 • Delt i to blokker

  Delt i to blokker
  Rett etter Berlinblokaden ble Den tyske demokratiske republikk opprettet i øst og Den tyske føderale republikk opprettet i vest. Både Tyskland og Europa var nå delt i to blokker.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Det første eksempelet på den indirekte krigen som ble ført av USA og Sovjet under den kalde krigen. Korea-halvøyen skulle i 1945 bli delt i to slik at USA skulle styre den sørlige delen og sovjet den nordlige. Både USA og Sovjet opprettet egne Korea styrer som stod nær deres egen ideologi.
 • Period: to

  1953-1961 er det avspenning i den kalde krigen.

  Stalin dør i 1953 og etter hans død kom det en periode med avspenning mellom de to supermaktene. Arvtakeren til Stalin, Nikita Khrustsjov hadde en del nye planer. Disse planene bedret forholdet mellom USA og Sovjet. Begge maktene hadde atomvåpen på denne tiden, Khrustsjov sine planer innebar "fredelig sameksistens". Dette gikk ut på at partene skulle ha en måte å leve fredelig sammen. Målet var å unngå atomkrig fordi det hadde såret begge partene ganske kraftig.
 • Period: to

  Ny periode med spenning

  De østtyske myndighetene i DDR satte opp en ca 100 km lang fysisk sperre som skilte vest- Berlin fra øst-Berlin. Det offisielle formålet med muren var å beskytte DDRs befolkning fra fascismen men det mange tror egentlig var grunnen er noe helt annet. Nemlig at muren skulle hindre DDRs befolkning fra å flykte fra bydelen. De slet nemlig økonomisk på denne tiden og holdt på å rase sammen.
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Cubakrisen startet med at Amerikanske styrker oppdaget Sovjetiske mellomdistanseraketter på Cuba. Disse ble oppdaget mindre enn 160 km fra amerikansk jord. Presidenten til USA, Kennedy bestemte seg for å ikke gå til angrep, men heller innføre skips forbud rundt Cuba. Spenning steg derfor når Sovjetiske skip fortsatte å seile mot Cuba men snudde rett før blokaden. Til slutt fjernet Sovjet rakettene fra Cuba mot at USA skulle fjerne sine raketter på Tyrkisk jord.(USA sitt løfte var uoffisielt)
 • Period: to

  Enda et tiår med noe mindre spenning

  70-tallet kalles avspenningsperiode fordi det skjedde mange positive hendelser. Vietnamkrigen sluttet riktignok ikke før 1975. På 70-tallet så det ut som at forholdet mellom partene bedret seg. Noe vi kaller Helsingfors-erklæringen som omhandlet menneskerettigheter, miljø, pressefrihet, og avståelse fra vold ved konfliktløsning ble etablert i 1975. Dette er et av de viktigste stegene mot avrustning i den kalde krigen.
 • Period: to

  80-tallet, en ny spenningsperiode

  Sovjet hadde innovasjon og innblanding i Afghanistan og på 70-tallet ble det Sovjetiske styret i Afghanistan satt under press. Dette presset var fra muslimske land og stammer, noen av disse støttet Amerikanerne. Desember 1979 rykker Sovjet inn i landet og det førte til blant annet amerikansk boikott i Moskva OL 1980. De ideologiske motsetningene kom mer til syne i denne perioden, ordkampene mellom maktene ble også hardere.
 • Period: to

  Slutten på den kalde krigen del 1.

  Mikhail kom til makten i Sovjet i 1985, forholdet mellom de to maktene var iskaldt men det bedret seg fortløpende. Sovjeterne kunne ikke delta i våpenkappløpet mer pga. økonomisk stå. I sovjet var det stigene misnøye blant befolkningen fordi økonomien gikk rett ned etter deltagelse i Afghanistan og våpenkappløpet. Mikhail innførte også flere politiske og sosiale friheter som skapte et miljø for åpen kritikk.
 • Slutten på den kalde krigen del 2

  Slutten på den kalde krigen del 2
  Øst.Europa hadde i 1989 en slags revolusjon. Stat etter stat løsrevet seg fra Sovjetunionen. Grunnen til det var blant annet lav levestandard, i tillegg til at ingen av statene følte på at Sovjet skulle gjøre innblanding. Natt til fredag den 10. November 1989 (veldig viktig historisk dato) falt Berlin.muren. Det sterke presset om reisefrihet og flykten fra DDR til vesttyskland gjorde at muren falt.
 • Den kalde krigen er over

  Den kalde krigen er over
  Sovjetunionen blir oppløst etter at de fleste republikkene hadde revet seg løs fra Sovjetunionen. Mikhail Gorbatsjov gikk av som landets siste leder den 1. juledag 1991. Den kalde krigen var nå slutt, en periode med mye spenning opp og ned var nå over. Vi kan si at en av supermaktene var borte. Etter et sinnsvakt våpenkappløp, atomkappløpet og mye spenning i Tyskland etter andre verdenskrig, var den kalde krigen nå over.