Den kalde krigen

 • Våpenkappløpet. R

  1945 brukte amerikanerne atombomben. USA var det eneste landet som hadde atombomben men de jobbet på spreng for å få det til. 1949 hadde også Sovjetunionen atomvåpen. USA og S lagde flere våpen fordi de ikke ville "ligge under" den andre. Til slutt hadde de nok våpen til å drepe alle menneskene på en gang. USA og S hadde atomvåpen stående flere plasser i verden. Kunne avfyres på kort varsel. Hvis en part hadde angrepet med atomvåpen hadde de andre blitt utslettet. Det ble en terrorbalanse.
 • Frykt for vesten. R1

  "USAs utenrikspolitikk viser seg i etterkrigstida som en streben etter verdensherredømme." - sovjetunionens ambassadør Nikolai Novikov i 1946. Kommunistene i S fryktet at UsA øke makt og innflytelse. S mente at USA var ute etter ta makten andre land fremme sine egne interesser. Kommunistene ønsket ikke at S og Øst-Europa påvirket amerikansk kultur.De kontrollerte aviser, radio, filmer og fjernsyn. Ikke lov skrive si folk til å tro livet vesten bedre.
 • Frykt for vesten. R2

  Det ble derfor lagd filmer og avisartikler som fortale hvor bra kommunismen var og hvor mye dårligere folk i vesten hadde det. Kommunistene hadde hemmelige etterretningstjenester og de skulle spore opp politiske motstandere. De rapporterte det folk gjorde og hvis de kritiserte myndighetene risikerte de å bli fengslet eller torturert. Brukt om kommunistiske land søke asyl V
 • Jernteppet

  Jernteppet skilte mellom det sovjetiske Øst-Europa og USA siden der Vest-Europa. Jugoslavia og Albania var kommunistiske land, men de var mer selvstendige i forhold til Sovjetunionen og ble derfor utenfor Jernteppet.
 • Den kalde krigen USA mot Sovjetunionen

  Tyskland ble delt mellom Sovjet, Storbritannia, Frankrike og USA etter 2.V.K. Tyskland ble delt i en Øst del der Sovjet styrte(kommunistisk), og i en Vest del der Storbritannia, Frankrike og USA styrte (kapitalistisk). I Øst hadde staten kontroll, sørget for at alle har jobb, mat og hus. Det var ikke en økonomisk vekst, staten betaler
 • Trumandoktrinen kommunistene ikke komme til makten i flere land.

  Borgerkrig Hellas og Tyrkia. På H&T ville kommunister komme til makten. Amerikanske presidenten Harry S.Truman mente USA måtte gripe inn og "redde" de to landene fra kommunismen. Harry tale->ba kongressen om penger militær aksjon. (Talen ble senere kalt Trumandoktrinen). Doktrine=prinsipp. Tale handlet hvilken rolle U ha verden. U prinsipp-> ikke blande europeiske forhold, ble med selv ble angrepet 1&2 vk. U politikere tenke annerledes. Hindre kom spre, blande enkelte land. U verdenspoliti.
 • Marshall-planen1

  USAs utenriksminister George Marshall lanserte i 1947 en plan som gikk ut på at USA skulle tilby økonomisk hjelp til landene Europa som var blitt rammet av andre verdenskrig. Hvis de ble med på den avtalen så måtte de i gjengjeld bli med i en ny organisasjon (OEEC: som var frihandel mellom landene). Frihandelen innebærrer at alle har rett til å kjøpe og selge varer fritt på markedet, og at prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel.
 • Marshall-planen2

  Det passet dårlig for det kommunistiske systemet, der staten skulle bestemme priser og lønninger. Sovjetunionen presset alle østeuropeiske land til å takke nei. Men de vesteuropeiske landene sa ja og mottok 1 milliarder dollar av fire år. Planen bidro til sterk økonomisk vekst i Vest-Europa. Folk kjøpte også mer amerikanske varer, hørte mer på amerikansk musikk og så amerikanske filmer. USA gjorde dette for at de landene skulle være på lag med U. U fikk også sendt mye varer til europeiske land.
 • Kommunistfrykt

  Amerikanerne fryktet at kommunismen skulle spre seg til flere land, men de fryktet også at kommunister skulle prøve å ta over makten USA gjennom en revolusjon. Så USA overvåkte folk som var kommunister eller de mistenkte. Senator Joseph McCarthy satte igang kommunistjakt1950-årene. Publisert lister folk som de trodde kommunister(mange filmbransjen,militæret,politikere) Mange mistet jobben og rømte til utlandet. En som ble hengt ut som kommunist var Charlie Chaplin som flyttet fra USA i 1952
 • NATO/Warszawapakten

  Folket i Vest-Europa skremt utviklingen i Øst fryktet kommunistene makt flere plasser. Vest-Europeiske land med USA opprettet NATO1949-forsvarsallianse, medlemmer støtte hverandre evt krig. Prinsipp: et medlemsland angrepet, regnet angrep organisasjonen. 1955V-Tyskland medlem, Sovjetunionen så på som trussel. NATO nær innpå kommunistiske landene. S opprettet forsvarsallianse med øst-europeiske land-Warszawapakten. Resten av krigen NATO og Warszawapakten mot hverandre som maktblokker
 • Koreakrigen1

  Kina hadde blitt kommunistisk og U var redd for at kommunismen kom til å spre seg til flere asiatiske land. Korea var okkupert av Japan undre andre verdenskrig, krigen ble slutt og Korea ble delt i to deler, en sovjetisk nord(kommunistisk), og amerikansk i sør(kapitalistisk). 1950->Nord angrep sør. Nord-Koreas leder ville gjenforene Korea under kommunistisk styre. Klarte det nesten, så blandet supermaktene seg inn.
 • Koreakrigen2

  USA sende styrker til Sør, Kina og Sovjetunionen støttet Nord. Krigen varte 3 år, store deler ødelagt. Så våpenhvile. Ingen hadde vunnet enda, krigen er enda ikke avsluttet, Nord-Korea og Sør-Korea inngikk en våpenhvile 1953 som gjelder fortsatt så det er ikke fred.
 • Vietnamkrigen1 1957-1975

  Landet delt i to: nord kommunistisk Sovjet/Kina, sør kapitalistisk USA. Napalm ble brukt i den krigen. Kommunistene i sør gjorde opprør mot regjeringen 1959. Opprørerne støtte av Nord-Vietnam, så ut som om hele Vietnam skulle bli kommunistisk. USA ville ikke la det skje. U støttet regjeringen i Sør og sendte militære rådgivere dit. U president Lyndon.B.Johnson bombe N-V 1964.
 • Vietnamkrigen2 1957-1975

  U klarte ikke å nedkjempe kommunistene, mer de bombet mer støtte av kommunistene i V, S støttet også med våpen/andre ressurser. V-krigen var den første krigen man kunne se på TV, stua se krig. Journalister avslørte at USA angrep sivile, angrep med napalm. Bladene på trærne-ikke like lett gjemme seg. Mange amerikanere syntes krigen var meningsløst. 1973-USA trekker tilbake- de så at dette ville bli veldig vanskelig å vinne.
 • Romkappløpet

  Verdens første menneskeskapte satellitt sent ut i verdensrommet 4.oktober 1957-skapt av sovjet(Sputnik). USA->sjokkert S skapt satellitt før USA. U fryktet at S ville utnytte forspranget og angripe U. USA->opprettet NASA(1958). S ledet de første årene,russeren Jurij Gagarin første mennesket i verdensrommet(1961). Neil Armstrong(1969) første mennesket på månen. Satellitter brukt overvåke fienden. 1983-amerikanske presidenten Ronald Regan-satellitter stoppe atomangep før rakettene nådde USA.
 • Cubakrisen

  Kommunist Fidel Castro makt Cuba 1959. USA-panikk, de støttet opprørere som ville styrte Castro. U->boikott-kjøpte ikke varer fra Cuba(C avhengi selge varer). C samarbeidet med S. 1962-U oppdager S plassert atomraketter på C. U->blokade, f.eks. ved å blokkere veier,havner). U-> krigsskip rundt C. Hindre varer inn og ut av C. 28.okt avtale S og U. U-> ikke angripe C. S-> fjerner raketter. opprettet direktelinje (tlflinje) W Kreml
 • Den kalde krigen tar slutt1

  Sovjet hadde brukt mye penger på den kalde krigen, det førte til at de manglet mange ressurser. Folk mistet også troen på kommunismen. Men i 1985 fikk de en ny leder: Gorabatsjov. Gorabatsjov opprettet glasnost.Han brukte det som et slagord for sin politikk. Han skulle f.eks skape mer ytringsfrihet. Han så også at Sovjetunionen ikke hadde råd til å fortsette med våpenkappløpet, derfor møtte han presidenten i USA Ronald Reagan for å diskutere nedrustning.
 • Oppløsningen av Sovjetunionen.

  Etter landene i Øst-Europa kvittet seg med kommunistregjeringene begynte folk i Sovjetunionen å demonstrere mot den russiske dominanten. Sovjetunionen hadde 15 Sovjetrepublikker, men Russland var den største. Alle landene skulle egt få styre, men alt ble styrt fra Moskva. Folk ville ha nasjonalt selvstyre. Gorbatsjov klarte ikke å hindre dette, så han trakk seg 25.desember 1991. Sovjetunionen ble oppløst og de 15 Sovjetrepublikkene ble selvstendige land. Så ble Boris Jeltsin president.