Den kalde krigen

 • kalde krigen startet

  Krigen startet 17 juli 1945. konferanse i Potsdam mellom Usa,sovjetunionen og England. Ingen av partene var enige og de stolte ikke på hverandre. De klarte å gjennomføre delingen av Tyskland.
 • Period: to

  Kalde krigen

 • Redd for at kommunismen skulle spre seg til hele verden.

  Harry S. Truman var redd for at kommunismen skulle spre seg til hele verden. Han overbeviset kongressens medlemmer om at USA måtte hjelpe alle frie og demokratiske land. Ville at USA skulle støtte alle land og ledere som var truet av kommunismen. Ga penger til land som skulle støtte deres forsvar mot sovjetunionen. Eksempler av dette er når Tyrkia ble angrepet av sovjetunionen.
 • Kominform

  Stalin ønsket å forsvare sovjetunionen mot framtidige invasjoner. En sovjetisk internasjonal organisasjon som skulle koordinere den kommunistiske politikken i Europa. Alle kommunistiske ledere måtte være lojale og følge ordre fra Moskva.
 • Marshallhjelpen

  Marshall hadde en plan om å gi penger og utstyr til gjenoppbygging av Europa. Alle europeiske land, også sovjetunionen, fikk tilbud om hjelp. Sovjetunionen likte ikke dette og beordret derfor alle de kommunistiske landene i Øst-Europa til å takke nei. Men alle landene i vest-Europa takket ja. Fram til 1952 mottok sekten land hele 17 milliarder dollar fra USA.
 • Tyskland skulle ikke reise seg

  Tyskland ble delt inn i 4 sektorer hvor de 4 store nasjonene, USA, Storbritannia, Frankrike og sovjetunionen fikk en del av tyskland hver. Stalin ville ikke at Tyskland skulle reise seg, så han begynte med demontering av fabrikker i den sovjetiske sonen. Delene ble sendt til sovjetunionen. De 3 andre landene sammerbeidet og deres del av Tyskland var en god plass å bo forhold til sovjetunionen sin.
 • Berlinblokaden

  Stalin ble sint når han så hvor fint de andre sektorene hadde det, som førte til at han blokkerte jernbanelinjer, veier og kanaler inn til de 3 vestlige sektorene i Berlin. Av sperringen fikk navnet Berlinblokaden.
 • Opprettet ei luftbru fra det vestlige tyskland til Berlin.

  Vestmaktene besluttet å hjelpe innbyggerne ved å opprette ei luftbru fra det vestlige tyskland til Berlin. Amerikanske og britiske fly tok av fra baser i de amerikasnke og britiske sonene.
 • Sovjetunionen klarte å produsere sin første atombombe.

  Sovjetunionen klarte å produsere sin første atombombe. Alle de store landene var sjokerte og redde om denne bomben skulle bli brukt. Nato ble opprettet. USA begynte også å produsere Atombomber.
 • Luftbrua ble holdt oppe i 11 måneder.

  Luftbrua ble holdt oppe i 11 måneder, inntil Stalin gav opp og avblåste blokaden i mai 1949. D var det blitt gjennomført mer enn 275000 flygninger inn og ut av Berlin. Sammerbeidet mellom vestmaktene og Sovjetunionen virket nå umulig.
 • Vest-Tyskland ble skapt

  Nytt land var skapt. Det nye landet skulle være bygd på demokratiske prinsipper og økonomiske frihet. Sovjetunionen svarte med å opprette den kommunistiske tyske demokratiske republikk, også kjent som Øst-Tyskland i den sovjetiske sonen.
 • koreakrigen

  Sovjetunionen og USA var innvolvert i Korea krigen. Sovjet støttet Nord og USA støttet Sør. Begge landene trakk seg ut av korea men krigen fortsettet mellom Nord og Sør. Nord brukte Sovjet sine våpen og klarte neste å ta over hele Korea helt til FN kom inn å hjalp Sør. Resultatet av krigen var at Korea ble delt i 2.
 • krigen var i gang

  Sekten land mottok hele 17 milliarder dollar fra USA. Marshall hjelpen var med på å gjøre skillet mellom vest og øst enda mer tydelig. Nå var den kalde krigen i gang.
 • USA med en prøvesperring av den første hydrogenbomben

  USA med en prøvesperring av den første hydrogenbomben som var 100 ganger så kraftig som en atombombe. Et våpenkappløp var nå satt i gang mellom supermaktene.
 • Stalin døde i 1953

  Nikita Khrusjtsjov tok over etter Stalin. Det skulle bli mer åpenhet i kommunistatene.
 • brøt det ut opprør mot regjeringen

  opprør mot matvareprisene i polen og mot matmangelen i Ungarn. Sendte stridsvogner inn i begge landene . Opprøret la seg fort i polen men I ungarn fortsatte det og mange mennesker døde og flyktet.
 • Fidel Castro kom til makten på Cuba i 1959

  Usa mistet innflytelsen over den Cubanske økonomien.
 • innbygerene kunne bevege seg frem og tilbake fra Vest og Øst Berlin

  Det var ikke lov å flytte.. Strenge regler ble laget. Kunne bare bevege seg om dagen.
 • Berlinmuren ble bygd

 • Forsøkte å styrte Castro

  Oppdraget var å gjennomføre et statskupp. Castro og hans menn var godt forbredt. Castro sin hær knuste den lille invasjonsstyrken lett.
 • Castro mottok våpen fra Sovjetunionen. Alianse ble skapt.

  Castro lot Sovjetunionen lage atomrakettbaser på Cuba.
 • Vietnamkrigen

  Sovjet støttet med våpen og penger til nord og USA støttet sør med våpen og penger. Dette var en krig om det skulle bli kommunisme i Asia eller ikke.
 • Blokaden

  La amerikanske skip seg i ring rundt Cuba. De ventet på Sovjetiske skip til å komme til Cuba. Alle lurte på hva som skulle skje hvis sovjet kom frem til Cuba. Ville det komme en ny verdenskrig? Sovjetunione trakk seg. Ingenting skjedde og verden pustet lettet ut.
 • USA engasjerte seg i krigen

  Etter hvert sendte USA soldater, skip og bombefly til Vietnam. Dette var en krig de måtte vinne. De klarte ikke å vinne og det ble drept veldig mange uskyldige mennesker.
 • Demokratisering var uaktuelt

  Tsjekkoslovakia ønsket lederne å gi kommunismen et mennskelig ansikt. Dette likte ikke styret i Moskva. Landet ble innvadert av 500 000 soldater fra sovjetunionen. Leonid Bresjnev lederen i Sovjet ga klar beskjed til Øst-Europa at demokratisering var uaktuelt
 • trakk soldatene ut av Vietnam

  Det var en menigsløs krig som ikke kunne bli vunnet.
 • avtale om at raketter skulle reduseres for de 2 store nasjonene.

 • Sovjet innvaderte Afghanistan

 • USA og 60 andre land var med å Boikottet Ol i Moskva i 1980

 • Star Wars våpen prosjektet

  Prosjektet ble ikke fulført
 • Ny leder. Ting ble bedre

  Mikhail Gorbatsjov ble leder. Ting ble mer rettferdig. De sovjetiske soldatene trakk seg tilbake.
 • Berlin og Tyskland ble 1 land. Muren ble ødelagt

 • Møte mellom USA og sovjetunionen.

  De erklærte at krigen var over.
 • Sovjetunionen blir oppløst