Den kalde krigen

By Selo2
 • 2. verdenskrig ble historie

  USA sendte to atombomber i Hiroshima i Japan. Folk ble redd og hva usikker på hva USAs neste trekk var.
 • Den kalde krigen begynte rett ett 2. verdenskrig.

  USA og Sovjet hadde alltid noen konflikter, de ble aldri enige.
 • "Jernteppet" blir innført for første gang av den britiske statsministeren Winston Churchill.

  Jernteppet var skille som delte Europa i øst og vest Europa.
 • Organisasjonen NATO ble opprettet.

  NATO er en organisasjon med 30 land og disse landene møtes for å konsultere og samarbeide på sikkerhets- og forsvars området.
 • Tyskland ble delt.

  Sovjetunionen kontrolerte store deler av Øst-Tyskland. USA, Storbrittania og Frankrike kontrolerte store deler av Vest-Tyskland.
 • Cuba-krisen

  Sovjetunionen støttet kommunistlederen Castro, USA forsøkte å invadere Cuba og hindre utplassering av sovjetiske raketter.
 • Warsawapakten ble opprettet.

  Sovjetunionen dannet sin egen allianse med de østeuropeiske landene.
 • Suez-krisen

  Suez-krisen er når det israelsk-britisk-franske angrepet på Egypt i oktober 1956.
 • Berlinmuren ble bygd.

  Muren ble bygd for å hindre flyktninger fra DDR til å krysse grensen.
 • Gagarin var en sovjetisk astronaut som var den første i verdensrommet.

 • Vietnamkrigen

  Krig mellom Sør-Vietnam og Nord-Vietnam. Sør-Vietnam ble støttet av USA og Nord-Vietnam av Sovjetunionen og Kina.
 • Amerikaneren Neil Armstrong var den første mannen på månen.

 • SALT - avtalen ble signert av USA og Sovjetunionen.

  Den første SALT 1-avtalen blir undertegnet mellom USA og Sovjetunionen for å begrense produksjon og utplassering av atomvåpen.
 • Sovjets krig i Afghanistan

  Sovjetunionen invaderte og okkuperte Afghanistan, mens USA støttet de som gjorde motstand.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Mikhail Gobratsjov var statsleder i Sovjetunionen fra 1985 til unionen ble oppløst i 1991
 • Sovjetunionen ble oppløst og dermed endte den kalde krigen

  Når økonomi veksten i Sovjetunionen stod og begynte å gå nedover trakk flere land seg ut av Sovjetunionen. De brukte opp alt av pengene sine på våpen og krigs kraft.
 • START-avtalen signert

  START I-avtalen ble underskrevet 31. juli 1991 mellom USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov.