Kald krig

Den kalde krigen

 • Period: to

  FN ble dannet

  FN ble dannet og alle selvstendige land kunne bli med. Dette var for å arbeide om å sikre fred.
 • Period: to

  Jakten på de røde

  Ti prominente filmfolk fra Hollywood ble anklaget for å spre kommunistisk propaganda gjennom produksjonene sine. Karrièrene deres ble lagt i ruiner, og dette var starten på jakten på kommunister.
 • Period: to

  Kommunistparti tar makten i Kina

  Kommunistpartiet i Kina tar ledelsen, og dette er ikke USA glad for. Det ble til at de hadde diktatur i Kina som vil si at en står i ledelsen og bestemmer alt på egenhånd.
 • Period: to

  Korea krigen

  Nord-Korea starter krigen med angrep i 1950. Etter 1945 ble Korea delt inn i nord og sør. Sovjetunionen innfører kommunistisk styre i Nord-Korea. Sør får hjelp av USA siden de vil bekjempe kommunismen.
 • Period: to

  Stalins død

  Stalin døde brått, men den kalde krigen fortsatte. Det ble også opptøyer i Berlin dette året.
 • Period: to

  Opprør i Ungarn

  Opprøret var fordi folk ville ha mer demokrati og frihet. Sovjet går til motstand med tanks og våpen og slår ned opprøret.
 • Period: to

  Berlinmuren bygges

  Berlinmuren blir bygd, og østtyskerne var utestengt fra eget land.
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Fidel Castro kommer til makten i Cuba. USA boicotter Cuba på handel med sukker, men sojvet kjøper sukkeret. De installerer også atom raketter på Cuba, og USA setter frem krigsskipene sine foran Cuba mens de venter på Sovjet. USA truer med å bombe øyen dersom de ikke fjerner rakettene. Sovjet trekker seg da i siste liten, men da må også USA trekke seg helt fra Cuba. Cuba fortsetter å være kommunistisk, men alt dette gjorde at vi unngikk en 3. verdenskrig.
 • Period: to

  Vietnam

  Japan og Frankrike hadde en kort krig. Frankrike måtte trekke se ut. Vietnam deler seg i nord og sør. Kommunistene tar makten i Nord, mens USA støtter sør generaler. Kommunistene lager motstandsbevegelse i Sør. Her oppstår det en langvarig krig. Kina støtter Nord med våpen også. Her dør 2 millioner vietnamesere og 60 tusen amerikanere. Amerikanerne gir til slutt opp pga intern motstand i USA. Mange krigsveteraner blir narkomaner pga traumene, og hele Vietnam blir kommunistisk.
 • Period: to

  Troppestyrker fra Sovjet

  Tropper fra Sovjet og andre øst europeiske land marsjerte inn Tsjekkoslovakia for de stolte ikke på lederen i landet.
 • Period: to

  Sovjet i krise

  Sovjet er i en krise og det var liten tro på fremtiden.
 • Period: to

  Angrep mot Afghanistan

  Sovjet angrep Afghanistan som de tapte. Mange sovjet soldater døde.
 • Period: to

  Ny pave

  Polakken Karol Wojtyla ble valgt som pave og tok navnet Johannes Paul 2. Da fikk kirkene enda større makt i Polen.
 • Period: to

  Streiker i Polen

  Det brøt ut streiker i Polen, og de organiserte seg under navnet Solidanitet. Kommunistpartiet i Polen var i ferd med, og mistet til slutt kontrollen.
 • Period: to

  Tito dør

  Den jugoslaviske herskeren Tito dør.
 • Period: to

  Mikhail Gorbatsjov kom til makten i Sovjetunionen

  Mikhail Gorbatsjov kommer til makten i Sovjet, og han ville gi innbyggerne større frihet. Friheten ble større, men økonomien ble dårligere. Dermed ble streiker og uroligheter spredt. Mikhail og presidenten i USA Ronald Reagan startet forhandlinger om nedrustning av atomvåpen, noe som førte til bedre forhold mellom Sovjet og USA. Dermed var den kalde krigen over.
 • Period: to

  Berlinmuren falt

  Det kommunistiske systemet brøt sammen i alle øst europeiske land, og Berlinmuren falt slik at Tyskland ble ble samlet og Berlin en ny hovedstad.
 • Period: to

  Sovjetunionen blir oppløst

  Når Sovjet ble oppløst ble det 15 nye og selvstendige stater, foreksempel Russland og Ukraina. Øst og Vest Tyskland blir ett.
 • Period: to

  Jugoslavia går i oppløsning

  Jugoslavia blir oppløst.