Hva er den kalde krigen

Den kalde krigen

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte mellom Storbritannias statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionens partisjef Josef Stalin i Jalta på Krim i Sovjetunionen, 4.–11. februar 1945. Her skulle de diskutere hvordan de skulle fordele Tyskland mellom hverandre og hva som skulle skje videre. De ble enig om at Tyskland skulle deles i fire, en bit til Storbritannia, en til USA, en til Sovjetunionen og en til Frankrike. Berlin ble også delt.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Alle veier inn i Vest-Berlin ble sperret mellom 24. juli til 12. mai 1949 slik at det verken kom varer eller personer inn eller ut. Storbritannia, Frankrike og USA sendte varer inn til Vest-Berlin med fly.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Brøt ut krig mellom kommunistiske Nord-Korea og kapitalistiske Sør-Korea. Kina støttet Nord og USA og noen land fra FN støttet Sør. Krigen endte med en våpenavtale uten noe endringer av grensen.
 • Sputnik-sjokket

  Sputnik-sjokket
 • U2-affæren Del 1

  U2-affæren Del 1
 • U2-affæren Del 2

  U2-affæren Del 2
  U2-flyet ble truffet av ett av de to missilbatteriene og styrtet midt i Sovjetunionen. Piloten hadde feilet med å trykke på selvdestruksjonsknappen fordi han var redd for at nedtelling mekanismen ikke fantes. På grunn av dette ble flyet ble nesten ikke skadet når det traff bakken. Russerne fikk dermed tak i bildene og truet med å sende en atombombe på Bodø. Heldigvis ble det avklart en avtale og Bodø ble ikke tilintetgjort.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren ble bygd 3. august 1961 mellom Øst- og Vest-Berlin. Den ble satt opp av styret i Øst-Berlin for å hindre at folk flyktet til den kapitalistiske vest siden.
 • Cubakrisen Del 1

  Cubakrisen Del 1
  Cubakrisen er en konfrontasjon mellom de to supermaktene som nesten endte i atomkrig. Det startet med sovjetisk militær opptrapping på Cuba like utenfor kysten til USA. Først startet de med å bare sende selvforsvars våpen og det syntes USA var ok, men når det i 1962 begynte å komme oppskytningsramper for lang- og mellomdistanse-missiler var det ikke lenger for bare selvforsvar.
 • Cubakrisen Del 2

  Cubakrisen Del 2
  Presidenten i USA var redd for at de ville bli atomkrig hvis de begynte å skyte på skipene som fraktet våpnene til Cuba. USA kom fram til at de skulle sette opp en blokade rundt Cuba for å hindre at skipene kom fram. Skipene snudde etter hvert da de møtte på blokaden. Etter skipene hadde snudd ble John F. Kennedy, presidenten i USA, og Nikita Khrusjtsjov, lederen i Sovjetunionen, enig om at sovjeterne skulle fjerne oppskytningsrampene sine på Cuba hvis USA fjernet sine i Europa.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var fra 1957 til 1975, men var verst i årene 1965 til 1972. Krigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam og ende opp i en blodig krig som tok mellom 2 og 5 millioner liv, 50000 av dem var amerikanere.
 • Første mann på månen

  Første mann på månen
 • Mikhail Gorbatsjov Del 2

  Mikhail Gorbatsjov Del 2
  Gorbatsjov hadde en litt annen politikk enn de andre lederne i Sovjetunionen. Han så hvor dårlig det gikk med kommunismen i forhold til kapitalismen og innførte dermed glasnost og perestrojka. Glasnost var en sterk økning i ytringsfriheten og perestrojka var at han endret på markedsøkonomien. Dette fikk han Nobels Fredspris for i 1990. Men ytringsfriheten gjorde det ikke noe bedre, for det ga folk mer makt og folk begynte å gå fra kommunismen. Det endte med at Sovjetunionen ble oppløst.
 • Mikhail Gorbatsjov Del 1

  Mikhail Gorbatsjov Del 1
  Mikail Gorbatsjov var parti leder Sovjetunionen fra 1985 til 1990 og ble den første presidenten i Sovjetunionen i 1990-1991. Han ledet i Sovjetunionen da den ble oppløst i 1991. Han ble medlem av det kommunistiske partiet i 1952 og har jobbet seg oppover. Ved Konstantin Tsjernenkos død i 1985 ble Gorbatsjov valgt til generalsekretær i kommunistpartiet. Han ble deretter valgt til leder av Det øverste sovjets presidium i 1988 og til president i 1990.
 • Berlinmuren rives

  Berlinmuren rives
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Sovjetunionen ble oppløst i slutten av 1991 og ble delt inn i 15 selvstendige stater. Sovjetunionen økonomi hadde bare gått nedover de siste årene og Afghanistankrigen gjorde mange folk opprørte. Da Mikhail Gorbatsjov ble leder i 1985 og åpnet opp for mer sosial og politisk frihet, ble de skapt et klima for kritikk mot regime i Moskva. Mange sovjetiske delrepublikker hadde begynt å utfordre sentralregjeringen og tilslutt begynte flere stater å prøve å forlate Sovjetunionen.