DEN KALDE KRIGEN

By mi0947
 • Tyskland delt

  Tyskland delt
  Etter 2. verdenskrig ble Tyskland delt i 4 soner mellom de allierte: Sovjetunionen, Storbritannia, USA og Frankrike.
 • USAs atombombing av Hiroshima

  USAs atombombing av Hiroshima
  De allierte ville tvinge Japan til å overgi seg og kapitulere uten vilkår. Flere japanske ledere hadde tidligere gått med på å kapitulere, men ikke uten vilkår.
 • USAs atombombing av Nagasaki

  USAs atombombing av Nagasaki
  De allierte ville tvinge Japan til å overgi seg og kapitulere uten vilkår. Flere japanske ledere hadde tidligere gått med på å kapitulere, men ikke uten vilkår.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført
  Brukt om delingen av Europa under den kalde krigen. Den vestlige delen var demokratisk, og den østlige var kontrollert av Sovjetunionen og kommunistisk. Uttrykket ble innført av Winston Churchill.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Et politisk prinsipp av Harry S. Truman. Hovedprinsippet var at amerikansk utenrikspolitikk skulle jobbe mot å bekjempe kommunismen.
 • Marshallhjelpen lansert

  Marshallhjelpen lansert
  Program for å hjelpe Europa økonomisk og med gjenoppbyggingen. Fikk navnet etter den amerikanske utenriksministeren George Marshall.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia
  Et statskupp av kommunistpartiet i Tsjekkoslovakia førte til en stat styrt av et kommunistisk diktatur som varte til 1989.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes veier inn til Vest-Berlin, i et forsøk på å få vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  North Atlantic Treaty Organization er en forsvarsallianse med 29 medlemsland i Europa og Nord-Amerika. Organisasjonen ble originalt opprettet i frykt for spredningen av kommunismen. Jobber nå for å takle nye trusler.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske land i Øst-Europa. Ble oppløst 1. juli 1991.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Krigen var mellom Nord- og Sør-Vietnam. USA deltok på Sør-Vietnams side, Sovjetunionen på Nord sin side. USA led nederlag og trakk ut troppene uten å ha klart å hindre kommunismen fra å spre seg til Vietnam.
 • Den ungarske revolusjonen ble slått ned

  Den ungarske revolusjonen ble slått ned
  Etter andre verdenskrig ble Ungarn okkupert av Sovjetunionen, og det ungarske kommunistpartiet kom til makten. I 1956 brøt det ut et opprør mot okkupasjonen. Opprøret ble slått ned, og flere flyktet fra landet. Etter den kalde krigen trakk sovjeterne ut i 1990.
 • Suez-krisen

  Suez-krisen
  Oppstod etter Gamal Abdel Nasser nasjonaliserte Suezkanalen. Dette truet de økonomiske interessene til Storbritannia og Frankrike. Sammen med Israel angrep de Egypt.
 • Sputnikoppskytingen

  Sputnikoppskytingen
  Den første satellitten i bane rundt Jorden. Startet romkappløpet mellom supermaktene.
 • Gagarin første menneske i rommet

  Gagarin første menneske i rommet
  Sovjetisk kosmonaut som ble første menneske til å dra til verdensrommet og fly i bane rundt Jorden.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  En mur bygd og autorisert av styremaktene i Øst-Tyskland. Skilte Øst-Berlin fra Vest-Berlin. Øst-Berlin ble også omtalt som DDR og ble styrt av Sovjetunionen. Vest-Berlin var under amerikansk styre.
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Krisen oppstod etter kommunismen kom til makten på Cuba, som tillot Sovjetunionen til å utplassere våpen på øyen. USA følte seg svært truet ettersom Sovjetunionen nå hadde våpen på nært hold til USA.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Neil Armstrong sammen med Buzz Aldrin var de første menneskene på månen.
 • SALT-avtalen signert

  SALT-avtalen signert
  SALT-avtalene var to runder av nedrustningsforhandlinger og -avtaler mellom Sovjetunionen og USA. SALT I foregikk mellom 1969 og 1972 og SALT II mellom 1972 og 1979.
 • Period: to

  Sovjets krig i Afghanistan

  Væpnet konflikt mellom den marxistiske regjeringen i Afghanistan og Sovjetunionen på den ene siden, mot de islamistiske opprørerne fra mujahedin på den andre.
 • Glasnost lansert

  Glasnost lansert
  Betyr åpenhet og er en betegnelse på reformpolitikken og liberaliseringen som ble innledet i det sovjetiske samfunnet etter Mikhail Gorbatsjov overtok makten.
 • Perestrojka lansert

  Perestrojka lansert
  Politisk slagord brukt om økonomiske reformer, som ble innført av Mikhail Gorbatsjov etter han ble partisjef.
 • Polen første østeuropeiske land demokratisk

  Polen første østeuropeiske land demokratisk
  Polakkene kjempet mot det kommunistiske styret i 1980-årene og fikk større selvstendighet gjennom fagforeningen Solidaritet, som førte til at landet etterhvert klarte å kvitte seg med det kommunistiske styret.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  DDR-regimet var i krise høsten 1989 og hadde økonomiske problemer. Gorbatsjov hadde introdusert Glasnost og Perestrojka som avsluttet Brezjnev-doktrinen (full sovjetisk kontroll over statene i Øst-Europa). DDRs myndigheter gjorde det til slutt mulig å reise ut fra DDR. Den følgende natten ble grensen åpnet og hele muren ble fjernet i løpet av 1990.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Siste statsleder i Sovjetunionen. Innførte Glasnost og Perestrojka som førte til slutten av den kalde krigen. Fikk Nobels fredspris i 1990.
 • Tyskland samlet

  Tyskland samlet
  DDR ble gjenforent med Forbundsrepublikken Tyskland etter å ha blitt styrt av Sovjetunionen og deres kommunistiske styre.
 • START-avtalen signert

  START-avtalen signert
  START-avtalene er tre avtaler om atomvåpenreduksjon mellom Russland og USA. Ble undertegnet av presidentene George H. W. Bush og Mikhail Gorbatsjov.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Begynte med overtagelsen til Mikhail Gorbatsjov som endte med sammenbruddet av staten.